හිම වල ලේ - කවියක්

තවත් සත්ව සුභසාධන ප්‍රවෘත්ති සඳහා, අපගේ පුවත් පත්‍රයට දායක වන්න: http://vgt.at/service/newsletter/subscribe.php පරිත්‍යාගයක් සමඟ අපගේ කාර්යයට සහාය වන්න: https: // www….

තවත් සත්ව සුභසාධන පුවත් සඳහා, අපගේ පුවත් පත්‍රයට දායක වන්න: http://vgt.at/service/newsletter/subscribe.php

පරිත්යාගයක් සමඟ අපගේ කාර්යයට සහාය වන්න: https://www.vgt.at/spenden/
ඔබට ස්තුතියි!

නත්තල් කාලය සඳහා මෙම කවිය සමඟ, අපට චින්තනය උත්තේජනය කිරීමට ද අවශ්‍යය. "සියලු සතුන් අපගේ ආදරය ලැබිය යුතුය!"

http://www.vgt.at
http://www.facebook.com/VGT.Austria
http://www.twitter.com/vgt_at
https://www.instagram.com/vgt.austria/

ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා නොබිස්ගේ සම්පූර්ණ කවිය:
කල්පනාකාරී
නැත්නම් ඔබ කියනවා,
ආදරයේ මංගල්යය.
තෑගි
ගීත
ගොවිපලවල් තර කරනවද?

පේන්නෙ නැද්ද
හිම වල ලේ?
තුළ ඇති දුක් වේදනා
අයිස් වැසුණු විල?

අපිව අමතක කරන්න එපා
ජනෙල් රහිත කර්මාන්තශාලා වල
එය නොසලකා හරින්න එපා
අපගේ මංමුලා සහගත කෑගැසීම.

අපිට ජීවත් වෙන්න ඕන
හරියට ඔයා වගේ
මැරෙන්න එපා
ඔබගේ නත්තල් මෙනුව සඳහා.

කල්පනාකාරී
නැත්නම් ඔබ කියනවා,
ප්රීතිය, සාමය.
ඔබට අපෙන් බැරිද
හැමෝම ආදරෙයිද?

මූලාශ්රය

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත


ලියන ලද්දේ විකල්පය

විකල්පය ist eine idealistische, völlig unabhängige und globale “social media Platform” zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft. Gemeinsam zeigen wir positive Alternativen in Alren Bereichen auf und unterstützen sinnvolle Innovationen und zukunftsweisende Ideen - konstruktiv-kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. මිය යාම විකල්පය

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය