සමීප
අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රවෘත්ති පමණි - විකල්ප පුවත් පත්‍රිකාව සමඟ දැනුවත් වන්න
0
දේශගුණික ව්‍යසනය සහ තීරණාත්මක අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ගැටුම්
0
😮මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන සතුන්😏: 🐬තරුණ පිරිමි ඩොල්ෆින් වල් පෆර් මාළු දුම් බොයි 🐡🚬 | WWF ජර්මනිය
0
Shell posts වාර්තාගත £bn 32,3bn ලාභයක්: Greenpeace ක්‍රියාකාරීන්ගේ විරෝධය | Greenpeace int.
0
"Suisse Secrets" දත්ත කාන්දු වීම - ෆෙඩරල් නඩු පවරන්නන්ගේ කාර්යාලය Credit Suisse හි දත්ත සොරකම් ගැන විමර්ශනය කරයි
0
ඔක්ස්ෆෑම් කියවීමේ අභියෝගය - පෙබරවාරි සහ ආදර කතාව අපගේ පොත් සාප්පුවේ ස්වේච්ඡා සේවකයන් සඳහා ගුවනේ | ඔක්ස්ෆෑම් GB | ඔක්ස්ෆෑම්යුකේ
0
ක්‍රියාකාරීන් ෂෙල් වේදිකාවේ සිටින්නේ එබැවිනි | ග්රීන්පීස් ජර්මනිය
0
ඔරොත්තු දෙන ලෙස ජීවත් වන්න - එය ක්‍රියා කළ හැකි ආකාරය මෙයයි
0
Greenpeace TV වෙළඳ දැන්වීම: අපගේ බිඳෙනසුලු ලෝකය ආරක්ෂා කිරීම | ග්රීන්පීස් ජර්මනිය
0
ග්‍රීන්පීස් ජාත්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීන් කැනරි දූපත්වලට ඔබ්බෙන් ෂෙල් වේදිකාව තරණය කරති | ග්රීන්පීස් ජර්මනිය
0
ක්‍රියාකාරීන් Shell oil platform තරණය | ග්රීන්පීස් ජර්මනිය
0
සත්ව කරුණු 🤔: Caiman සංස්කරණය 🐊 | WWF ජර්මනිය
0
අපි පෙබරවාරි මාසය #FAIRbruary එකක් කරනවා...
0

මගේ ලකුණු

ඉහළම -100-මිට්ග්ලයිඩර්

 1. #1 කරින් බෝර්නෙට් ලක්ෂ්‍යය 1.033,4
 2. #2 Kindernothilfe ලක්ෂ්‍යය 793,8
 3. #3 RepaNet ලක්ෂ්‍යය 493,2
 4. #4 Tommi ලක්ෂ්‍යය 382,7
 5. #5 මරීනා ඉව්කික් ලක්ෂ්‍යය 315,9
 6. #6 රොබට් බී. ෆිෂ්මන් ලක්ෂ්‍යය 302,5
 7. #7 අහස උසට ලක්ෂ්‍යය 289,7
 8. #8 ලීසා තලර් ලක්ෂ්‍යය 288,6
 9. #9 හනන් ඒ ලක්ෂ්‍යය 282,4
 10. #10 සත්ව අත්හදා බැලීම්වලට එරෙහි වෛද්‍යවරු ඊ.වී. ලක්ෂ්‍යය 277,2
 11. #11 ජූලියා සීජස්ලෙට්නර් ලක්ෂ්‍යය 271,8
 12. #12 ඇඩිසා සුකනොවිච් ලක්ෂ්‍යය 270,2
 13. #13 ලීසා හප්පර්ට්ස් ලක්ෂ්‍යය 268,2
 14. #14 ෆීලික්ස් වින්ටර්ස්ටෙලර් ලක්ෂ්‍යය 267,8
 15. #15 සංගමය එන්එල් 40 ලක්ෂ්‍යය 267,8
 16. #16 මැක්සිමිලියන් පර්න්හෝෆර් ලක්ෂ්‍යය 267,5
 17. #17 ලී පර්රර් ලක්ෂ්‍යය 267,2
 18. #18 ඇමීලි නස්බෝමර් ලක්ෂ්‍යය 267,1
 19. #19 ලෝරා වයිඩ්මේයර් ලක්ෂ්‍යය 265,9
 20. #20 ලෙන ලක්ෂ්‍යය 265,7
 21. #21 වික්ටෝරියාඑක්ස්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 265,0
 22. #22 fatma0436 ලක්ෂ්‍යය 264,8
 23. #23 ෆ්ලොරිඩෝ ලක්ෂ්‍යය 264,6
 24. #24 ළමා පුණ්‍ය සංගමය ලක්ෂ්‍යය 264,4
 25. #25 ජූලියා ෂූමාකර් ලක්ෂ්‍යය 264,4
 26. #26 සාරා ලක්ෂ්‍යය 264,0
 27. #27 ලිවියා ලොඩෙක් ලක්ෂ්‍යය 263,9
 28. #28 clam biel ලක්ෂ්‍යය 263,8
 29. #29 ටන්ජා හාමර් ලක්ෂ්‍යය 263,8
 30. #30 මිලේනා මරියා ලක්ෂ්‍යය 263,8
 31. #31 ශාන්ත ඇනා ළමා පිළිකා පර්යේෂණ ලක්ෂ්‍යය 263,6
 32. #32 පෙරල්ටා ක්‍රිස්ටෝපර් ලක්ෂ්‍යය 263,6
 33. #33 නීනා ලක්ෂ්‍යය 263,4
 34. #34 ජාකොබ් ලක්ෂ්‍යය 263,4
 35. #35 කැට්රින් ලක්ෂ්‍යය 263,2
 36. #36 ජූලියන් රාච්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 37. #37 ලියෝනි හොල්ස්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 38. #38 ගයිස්ලර් ටන්ජා ලක්ෂ්‍යය 262,8
 39. #39 ලනා ඩෝබක් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 40. #40 වික්ටෝරියා ෂෙෆ්සික් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 41. #41 ටිනෝ 0541 ලක්ෂ්‍යය 262,6
 42. #42 ලීසා හැස්ලින්ගර් ලක්ෂ්‍යය 262,6
 43. #43 ජූලියා ලෙහ්නර් ලක්ෂ්‍යය 262,5
 44. #44 කැරින් ලක්ෂ්‍යය 262,2
 45. #45 ටොබියාස් ග්‍රාස්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 46. #46 මාකෝ ක්ලෝට්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 47. #47 සොෆියා ලක්ෂ්‍යය 262,0
 48. #48 ෆීලික්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 49. #49 නටාෂා ඔෂිදාරි ලක්ෂ්‍යය 261,9
 50. #50 නෝවා ෆෙන්ස්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 51. #51 සෙබස්තියන් බොනෙලි ලක්ෂ්‍යය 261,8
 52. #52 කැරොලිනා ක්ල්බබ්චර් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 53. #53 ලොආර්එන්එන්එම්ක්ස් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 54. #54 සයිමන් ෂ්රෙට්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,6
 55. #55 ජොහානා ග්‍රේමර් ලක්ෂ්‍යය 261,4
 56. #56 සොෆියා කුබ්ලර් ලක්ෂ්‍යය 261,4
 57. #57 ගුන්තර් ලැසි ලක්ෂ්‍යය 199,8
 58. #58 වෙරෝනිකා ජැනිරෝවා ලක්ෂ්‍යය 176,6
 59. #59 අනාගත ඔස්ට්‍රියාව සඳහා විද්‍යාඥයින් ලක්ෂ්‍යය 161,8
 60. #60 ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමය ඔස්ට්‍රියාව ලක්ෂ්‍යය 152,3
 61. #61 සංගමය SOL ලක්ෂ්‍යය 120,0
 62. #62 ක්ලෝදියා ලක්ෂ්‍යය 113,2
 63. #63 ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා බින්ඩර් ලක්ෂ්‍යය 111,2
 64. #64 කණ්ඩායම් CU2 නිර්මාණාත්මක ඒජන්සිය ලක්ෂ්‍යය 107,1
 65. #65 ecogood ලක්ෂ්‍යය 105,6
 66. #66 ස්ටීවන් ටිකාට්ෂ් ලක්ෂ්‍යය 102,2
 67. #67 ඇනීටා එරික්සන් ලක්ෂ්‍යය 101,5
 68. #68 සොන්ජා බෙටෙල් ලක්ෂ්‍යය 95,2
 69. #69 එලිසබෙත් ඔබර්සෝචර් ලක්ෂ්‍යය 90,0
 70. #70 ජොසෙෆ් කම්හුබේ ලක්ෂ්‍යය 90,0
 71. #71 ලෝරා පී. ස්පිනඩෙල් ලක්ෂ්‍යය 85,6
 72. #72 ස්ටෙෆි ලක්ෂ්‍යය 81,7
 73. #73 උර්සුලා වස්ට්ල් ලක්ෂ්‍යය 71,4
 74. #74 ජූලියා ගයිස්වින්ක්ලර් ලක්ෂ්‍යය 68,0
 75. #75 නීනා වොන් කල්ක්‍රූත් ලක්ෂ්‍යය 65,8
 76. #76 ඇනස්ටේෂියා ලෝපෙස් ලක්ෂ්‍යය 65,0
 77. #77 ක්ලවුස් ජෙගර් ලක්ෂ්‍යය 64,8
 78. #78 achimstoesser ලක්ෂ්‍යය 62,7
 79. #79 ඇන්ජලිකා එච් ලක්ෂ්‍යය 61,8
 80. #80 සල්මාන් අසාර් ලක්ෂ්‍යය 61,4
 81. #81 මහජන ඇස ලක්ෂ්‍යය 60,8
 82. #82 ඇලෙක්සැන්ඩර් හෝල්ස් ලක්ෂ්‍යය 57,3
 83. #83 ජාකොබ් හෝර්වාට් ලක්ෂ්‍යය 52,7
 84. #84 මාටින් ලොම් ලක්ෂ්‍යය 50,9
 85. #85 මැග්. වෝල්ටර් ක්ලැග් ලක්ෂ්‍යය 48,0
 86. #86 ස්ටෙෆාන් ටෙස්ච් ලක්ෂ්‍යය 45,5
 87. #87 කැතී මැන්ට්ලර් ලක්ෂ්‍යය 45,0
 88. #88 හා පවුලේ අන්තේවාසිකයන්ට ලක්ෂ්‍යය 41,0
 89. #89 ඊවා ලස්පාස් ලක්ෂ්‍යය 39,6
 90. #90 ජෙරී සීඩ්ල් ලක්ෂ්‍යය 39,5
 91. #91 රොබට්එක්ස්එන්එම්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 39,1
 92. #92 රේනර් ලක්ෂ්‍යය 36,9
 93. #93 මිරා කොලෙන්ක් ලක්ෂ්‍යය 36,8
 94. #94 Charly ලක්ෂ්‍යය 35,5
 95. #95 රෆෝෆ් ලක්ෂ්‍යය 34,5
 96. #96 Niki ලක්ෂ්‍යය 33,1
 97. #97 සෝනියා ලක්ෂ්‍යය 32,7
 98. #98 ස්ටෙෆාන් සිමර්මන් ලක්ෂ්‍යය 29,9
 99. #99 ඩග්මාර් බ්‍රෙෂාර් ලක්ෂ්‍යය 29,7
 100. #100 COVIDCorona 90 ලක්ෂ්‍යය 29,2