ඔබත් හවුල්කරුවෙකු වන්න!

වසරකට යුරෝ 350ක් සඳහා, ඔබට දැන් විකල්පය සමඟින් වසරකට මිලියන 1,2ක පැමිණීම් ලබා ගත හැක!
ඕනෑම වේලාවක ආරම්භ කරන්න

දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න හෝ වැඩි විස්තර ලබා ගන්න: කාර්යාලය [AT] dieoption.at

"කුඩා ගාස්තුවකට ඔබට විවිධ වෙළඳ ප්‍රචාරණ අවස්ථා ලැබේ - සහ සිවිල් සමාජය සඳහා සන්නිවේදන වේදිකාවක් ලෙස සහය විකල්පය."

Helmut Melzer, නිර්මාතෘ Option Medien e.U.

සාමාජිකත්වයට ඇතුළත්:

අපි තිරසාර ආර්ථිකය තල්ලු කරනවා. වාර්ෂික ගාස්තුව යුරෝ 350ක් සඳහා පමණි (බදු හැර, වෙළඳ දැන්වීම් වියදම් ලෙස බදු අඩු කළ හැකිය) මහජන සම්බන්ධතා සඳහා ඔබට බොහෝ අවස්ථාවන් ලබා දෙයි. සාමාජිකත්වය ඕනෑම අවස්ථාවක සහ අවිධිමත් ලෙස අවලංගු කළ හැක. සියලුම සේවාවන් වසරක් ඇතුළත භාවිතා කළ යුතුය. සාමාජිකත්වය අවසන් කිරීමෙන් පසු, සියලු ප්‍රතිලාභ කල් ඉකුත් වේ. වාර්ෂික වැඩසටහන (පහත දැක්වෙන පරිදි) වෙනස් වීමට යටත් වේ. සාමාජික අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ අවසන් කිරීමට අපට අයිතියක් ඇත. බදු හැර සියලුම තොරතුරු.

ප්‍රකාශනය - සාධාරණ භාවිතය

ඔප්ෂන් ඔන්ලයින් ලිපි ස්වාධීනව ප්‍රකාශනය කිරීම

පුවත්පත් දැන්වීම්

මුල් පිටුවේ සහ පුවත් පත්‍රිකාවේ වසරකට එක් මාර්ගගත වෙළඳ දැන්වීමක් නොමිලේ

සමාගම හෝ සංවිධාන ඉදිරිපත් කිරීම මාර්ගගතව

ඔබේ සමාගම, සංවිධානය හෝ වෙළඳ නාමය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය සහ ප්‍රතිරූපය වැඩි කරන්න: වචන, පින්තූර, වීඩියෝ සහ තවත් බොහෝ දේ විකල්පය මත ඉදිරිපත් කරන්න. මෙහෙ බලන්න

ප්‍රවර්ධන දිනුම් ඇදීම (අපගේ වියදමින් පුවත් පත්‍රිකාව සහ ෆේස්බුක් ප්‍රචාරණය ඇතුළුව)

Option.news හරහා නිෂ්පාදන ලබා දී ඔබේ නිෂ්පාදනය සහ වෙළඳ නාමය option.news, විකල්ප පුවත් පත්‍රිකාවේ සහ අපගේ වියදමින් වෙළඳ දැන්වීම් ඇතුළුව ෆේස්බුක් හි ඉදිරිපත් කරන්න, මෙහෙ බලන්න.

තරඟයකට ළඟා විය හැකි ප්‍රවේශය: දෘශ්‍ය සම්බන්ධතා 38.000ක් පමණ, දායකත්ව පරාසය 18.000ක්, option.news, Facebook, Instagram සහ Option Newsletter හරහා දායකත්ව අන්තර්ක්‍රියා 3.500ක්.

සාධාරණ භාවිතය: වසරකට කිහිප වතාවක් හැකි, කරුණාකර කලින් ලියාපදිංචි වන්න

වට්ටම් සහිත වෙළඳ දැන්වීම්

Option.news සහ විකල්ප මුද්‍රණ සඟරාවේ ඇති සියලුම වෙළඳ දැන්වීම් අවස්ථා වලදී පමණක් සාමාජිකයින් සඳහා දැඩි ලෙස මිල අඩු කිරීම.

2022/2023 වෙත ළඟා වන්න: පාරිභෝගිකයින්/වසර 200.000කට වැඩි - අද්විතීය අමුත්තන්

විශිෂ්ට හවුල්කාරිත්වයකට ස්තූතියි

ප්‍රවෘත්ති මාර්ගගත විකල්පය

නිරන්තරයෙන් වර්ධනය වන අමුත්තන් සංඛ්යාව:

මසකට සංචාර 100.000 කට වඩා 

තරුණ, සවි cious ානික පාරිභෝගිකයින්:

වයස අවුරුදු 58,03 ත් 18 ත් අතර 35%

* 2020 නොවැම්බර් වන විට