න්‍යෂ්ටික බල කාඩ්පතේ වර්ණ කේතය

කුණුවීම: අධි අවදානම් ප්‍රතික්‍රියාකාරකය, උතුරන ජල ප්‍රතික්‍රියාකාරකය 69 හෝ ජීඊ මාර්ක් I (ෆුකුෂිමා වර්ගය)
තැඹිලි: අධි අවදානම් ප්‍රතික්‍රියාකාරකය, බහාලුම් නොමැත
කහ: අධි අවදානම් ප්‍රතික්‍රියාකාරකය, අවුරුදු 30 ට වඩා පැරණි
බ්රෝන්: අධි අවදානම් ප්‍රතික්‍රියාකාරකය, භූමිකම්පා කලාපය
ග්‍රේ: ප්‍රතික්‍රියාකාරකය ක්‍රියාත්මක වේ
කලු: ප්‍රතික්‍රියාකාරකය ක්‍රියා විරහිත කර ඇත

☢️ උතුරු යුරෝපයේ විකිරණ මට්ටම ඉහළ යාම!

 

ෆින්ලන්තයේ සහ ස්වීඩනයේ සීසියම් සහ රුතීනියම් සොයාගෙන ඇත - අනතුරු ඇති කරන ද්‍රව්‍ය ⚠️ න්‍යෂ්ටික බලාගාර වලින් පිටවිය හැකිය!

 

? දැනුවත් වන්න: යුරෝපයේ සියලුම න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඔබ වෙනුවෙන් අන්තර්ක්‍රියාකාරී සිතියමක ඇත! රටේ පිටුවල සිදුවීම් පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ද ඔබට හමුවනු ඇත.

 

සිතියම: යුරෝපයේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර

 

යුරෝපා සංගමයේ රටවල් 14 න් 28 ක් න්‍යෂ්ටික බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරයි. ප්‍රතික්‍රියාකාරක 126 ක් සමඟ ලෝකයේ ප්‍රතික්‍රියාකාරකවලින් හතරෙන් එකක් පමණ මෙහි පිහිටා ඇත. මෙම සිතියම යුරෝපයේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර පිහිටීම පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් සහ යුරෝපා සංගමයේ තනි රටවල න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සපයයි.

මූලාශ්රය

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත

ලියන ලද්දේ ගෝලීය 2000

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය