මුල් භාෂාවේ දායකත්වය

දුප්පත්කම යනු කුමක්ද?

පොදුවේ ගත් කල, දුප්පත්කම යනු යමක් ප්‍රමාණවත් නොවීමයි. එය බොහෝ විට මනිනු ලබන්නේ මුදල් හිඟයක් ලෙස ය. ලෝක බැංකුව අන්ත දරිද්‍රතාවය අර්ථ දක්වන්නේ ජීවත් වන අය ලෙසයි.

දුප්පත්කම යනු සාමාන්‍යයෙන් යමක් ප්‍රමාණවත් නොවීමයි.

එය බොහෝ විට මනිනු ලබන්නේ මුදල් හිඟයක් ලෙස ය. ලෝක දරිද්‍රතාවය දරිද්‍රතාවය දිනකට ඩොලර් 1,90 ට වඩා අඩු යැයි අර්ථ දක්වයි. ලොව පුරා මිලියන 735 ක ජනතාවකට මෙය අදාළ වනු ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ.

කෙසේ වෙතත් යථාර්ථය නම් දුප්පත්කම ඊටත් වඩා වැඩිය. එයින් අදහස් කරන්නේ ප්‍රමාණවත් ලෙස ආහාර නොගැනීම, පිරිසිදු ජලය නොමැති වීම හෝ නවාතැන් පහසුකම් නොමැති වීමයි. ශක්තියක් හෝ කටහ have ක් නැත. එය ඔබව රැකවරණය හා ආරක්ෂාව නොමැතිව තබන අතර ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ජාතිය හෝ උපන් ස්ථානය අනුව ඔබට ඊටත් වඩා බලපායි.

නමුත් දුප්පත්කම නොවැළැක්විය හැකිය. එය පරාජය කළ හැකිය. සෑම දිනකම මේ සඳහා ජීවමාන සාක්ෂි අපට පෙනේ.

මූලාශ්රය

ලියන ලද්දේ විකල්පය

විකල්පය යනු 2014 හි Helmut Melzer විසින් ආරම්භ කරන ලද තිරසාරභාවය සහ සිවිල් සමාජය පිළිබඳ විඥානවාදී, පූර්ණ ස්වාධීන සහ ගෝලීය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවකි. අපි එක්ව සියලු ක්ෂේත්‍රවල ධනාත්මක විකල්ප පෙන්වන අතර අර්ථවත් නවෝත්පාදන සහ ඉදිරි දැක්මක් සහිත අදහස් සඳහා සහාය දෙමු - නිර්මාණාත්මක-විවේචනාත්මක, ශුභවාදී, පොළොවට පහළට. විකල්ප ප්‍රජාව අදාළ ප්‍රවෘත්ති සඳහා පමණක් කැපවී සිටින අතර අපගේ සමාජය ලබා ඇති සැලකිය යුතු ප්‍රගතිය ලේඛනගත කරයි.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය