in , ,

ഫെയർ‌ട്രേഡ്: ഉട്ടോപ്പിയകൾക്കുള്ള സമയം

ഫെയർ‌ട്രേഡിനെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ കുർട്ട് ലാങ്‌ബെയ്‌നും ഫെയർ‌ട്രേഡ് സി‌ഇ‌ഒ ഹാർട്ട്വിഗ് കിർ‌നറുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ, വളർച്ചാനന്തര സമൂഹം, നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയം, നമ്മുടെ കാലത്തെ മറ്റ് വെല്ലുവിളികൾ.

ഉട്ടോപ്പിയകൾക്കുള്ള ഫെയർ‌ട്രേഡ് സമയം

സംവിധായകൻ കുർട്ട് ലാംഗ്ബെയ്ൻ (ചിത്രം ഇടത്) ഈയിടെ ഏറ്റവും പ്രശംസനീയവും വളരെ പോസിറ്റീവുമാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ "ഉട്ടോപ്പിയകൾക്കുള്ള സമയം" സിനിമയിലെത്തിച്ചു. ഓപ്ഷൻ എഡിറ്റർ ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ അവനോടൊപ്പമുള്ള അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു നല്ല കച്ചവടംമാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഹാർട്ട്വിഗ് കിർനർ (r.) വളരെ വിശദമായ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ദൈർഘ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു.

ഓപ്ഷൻ: ഇന്നലെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടു, എനിക്ക് ഇത് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ, അതിൽ ഓപ്ഷനും കാണിക്കുന്നു.

കുർട്ട് ലാൻ‌ഗെയിൻ: അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ആത്മാവിൽ സഹോദരന്മാരാണ്.

ഓപ്ഷൻ: ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സഹോദരന്മാരാണ്, ഞാൻ കരുതുന്നു, എല്ലാവരും ഇവിടെ. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ചർച്ചചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സിനിമയിൽ നിരവധി തവണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച, ഇത് പൊതുവെ ഞങ്ങളുടെ വിഷയമാണ്, അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലിവർ എന്താണ്. വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് വളരെയധികം ഉദ്ധരിച്ച പരിവർത്തനം നേടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? ഇവ തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ചെറിയ പ്രോജക്ടുകളാണ്, ഫെയർ‌ട്രേഡ് ഒരു വലിയ നീക്കമാണ്. ഫെയർ‌ട്രേഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമ തീർച്ചയായും ഒരു മികച്ച ലിവർ ആണ്. പക്ഷേ: നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം ഉപഭോഗം വഴി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ? ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിലയിൽ മാത്രം പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

ലന്ഗ്ബെഇന്: അതെ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഉത്തരം. ഉപഭോക്തൃ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ഫെയർ‌ട്രേഡ് പോലുള്ള സ്വതന്ത്രവും നല്ലതുമായ ലേബലുകൾ‌ പോലും, വ്യവസായങ്ങൾ‌ നയിക്കുന്ന ഷ്‌മഹ്ലാബെൽ‌സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ശരിക്കും മാർ‌ക്കറ്റിംഗ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മാത്രമാണ്, അവബോധ പ്രവർ‌ത്തനത്തിനും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും തിരിച്ചറിയാൻ‌ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു പ്രധാന സംഭാവനയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെ ശക്തമായ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. ഫെയർഫോൺ സമാനമായ രീതിയിൽ പോകുന്നു, അതിനാൽ സംസാരിക്കാൻ, മാർക്കറ്റ് ലോജിക്കുള്ളിൽ ന്യായമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത് ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് എന്ന് അവർക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്കും അത് കാണാൻ കഴിയും, അവർ അത് മറയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ലക്ഷ്യം കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്നും യുക്തിസഹമായി കുറച്ചുകൂടി അകലെയാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതായത്, വിപണി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് തിരശ്ശീലയുടെ തകർച്ച, നിർമ്മാതാക്കളും ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള ഇരുമ്പ് തിരശ്ശീല. ഫെയർഫോൺ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള കൈമാറ്റത്തിലും നേരിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളിലും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തത്വത്തിൽ അത് സാധ്യമാണ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിനിമയിലെ ഹൻസാലിമിന്റെ ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ സോളിഡറി കാർഷിക മേഖലയിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വയം ചിന്തിച്ചു: "അത് കൊള്ളാം, അത് കൊള്ളാം, പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും വലിയ കാര്യമല്ല." ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

കർഷകരിൽ നിന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രാദേശികവും പുതിയതുമായ ജൈവ ഭക്ഷണം 1,5 ന് നേരിട്ട് നൽകാൻ കഴിയും. എക്സ്ചേഞ്ച് നേരിട്ട് നടക്കുന്നു, കേസിൽ മാർക്കറ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് ഫെയർ‌ട്രേഡ് ഉൽ‌പ്പന്നത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷകരമായ അനന്തരഫലമാണ്, അതായത് ഉപയോക്താക്കൾ നൽകുന്നതിന്റെ 70 ശതമാനം , അതിനാൽ അത് അടുത്ത ഘട്ടമായിരിക്കും.

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ വിനാശകരമായ ശക്തിയുമായി ക്രിയാത്മകമായി ഇടപഴകുന്ന ഈ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ പരസ്പരം എതിരല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരസ്പരം. പക്ഷേ, ഒരു സംഭവവികാസത്തിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, അതിനാൽ നമ്മുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഈ അവസ്ഥയിൽ തുടരാൻ, ഈ ഭൂമിയിൽ യുക്തിസഹമായി ജീവിക്കാൻ അവസരമോ അവസരമോ ഇല്ല.

ഹാർട്ട്വിഗ് കിർനർ: എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ബോധപൂർവമായ ഉപഭോഗത്തിലൂടെ ലോകത്തെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. കൂടുതൽ ഉപഭോഗം ലോകത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയില്ല. തീർച്ചയായും, ഞാൻ കൂടുതൽ ഷൂസും കൂടുതൽ കാറുകളും കൂടുതൽ സെൽ ഫോണുകളും വാങ്ങിയാൽ ലോകം മെച്ചപ്പെടില്ല. കൂടുതൽ ബോധപൂർവ്വം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ ഇത് മികച്ചതായിരിക്കും. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കായി ഒരു മാതൃക വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും താരതമ്യേന വിലകുറഞ്ഞ ഷൂസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ജോഡി പത്ത് തവണ ധരിച്ചതിന് ശേഷം അവ വിലകുറഞ്ഞതിനാൽ അവ പിരിഞ്ഞു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു, "നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഏഴ്, എട്ട് വർഷത്തേക്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവേകമുള്ള ഒരു ജോഡി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിയുമെങ്കിലും, ഒരു വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ജോഡി ഷൂകൾ ഇവിടെ എറിയുന്നു. "ഇതിന് തുടക്കത്തിൽ വളരെയധികം ചിലവ് വരാം, പക്ഷേ ദിവസാവസാനം എനിക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നമുണ്ട്, അതിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സുസ്ഥിരത ഒരു ത്യാഗമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തെറ്റായി കരുതുന്നു എന്നതാണ്, അതായത്, സ്വന്തം ക്ഷേമത്തെ ത്യജിക്കുന്നത്.

ഇതേ പ്രശ്‌നത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജൈവ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു, ഇവ വെറും ഗമ്മി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി. എന്നാൽ അത് വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞു, ജൈവ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. പരിസ്ഥിതിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാത്ത ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഞാൻ ഇപ്പോഴും കഴിക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന തോന്നൽ എന്നെ വ്യക്തിപരമായി വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം കഴിക്കുന്നത് പോലെ. സുസ്ഥിരമായ എല്ലാ വശങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഈ സുസ്ഥിരതാ തീം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വിരൽ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ത്യാഗവും സന്ന്യാസി പ്രഭാവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം.

ലന്ഗ്ബെഇന്: അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഉപഭോഗവസ്തുക്കളുടെ അളവിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഒരു ത്യാഗമല്ല, പക്ഷേ അത് ജീവിത നിലവാരത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാം. സിനിമയിൽ കാണാവുന്ന സഹകരണ കൽക്ക്ബ്രൈറ്റിൽ, ആളുകൾ തങ്ങളുടെ energy ർജ്ജത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ ചെലവഴിക്കുന്നു, അവർ കാറുകളില്ലാതെ ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗവുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വളരെ നിയന്ത്രിതമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവർ അതിശയകരമായി ജീവിക്കുന്നു, അത് സന്തോഷകരവും സന്തോഷകരവുമായ ജീവിതം, സ്വയം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്, കാരണം അവർ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും കൂട്ടായി എടുക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ഒരു ലേബലിന് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പേരിന് അർഹമായ ഒരു സഹകരണമാണ്.

ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഉപഭോക്തൃത്വം കുറയ്ക്കുന്നത് ജീവിത നിലവാരത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച്, പഴയ, ബുദ്ധിമാനായ മിസ്റ്റർ ഫ്രോം പറഞ്ഞതുപോലെ: ഒരാളായിരിക്കാനുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മികച്ചത് മാത്രമല്ല, ഉള്ളതിനേക്കാൾ മനോഹരവുമാണ്.

കിര്നെര്: അത് വളരെ നല്ല പ്രസ്താവനയാണ്. എനിക്ക് അതിൽ ഒപ്പിടാൻ കഴിയും.

ഓപ്ഷൻ: എന്നാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഫെയർ‌ട്രേഡ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ എത്ര ശതമാനം വാങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്?

കിര്നെര്: ഇത് ഇപ്പോൾ താരതമ്യേന നല്ല ശതമാനമാണ്, പകുതിയിലധികം.

ലന്ഗ്ബെഇന്: എന്നാൽ മൊത്തം ഉപഭോഗമല്ല.

കിര്നെര്: നമ്പർ

ഓപ്ഷൻ: കൃത്യമായി, അതാണ് കാര്യം.

ലന്ഗ്ബെഇന്: പകുതിയിലധികം ആളുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ ജൈവ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

ഓപ്ഷൻ: അവിശ്വസനീയമായ എണ്ണം ആളുകൾ ജൈവ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു, പക്ഷേ പ്രത്യേകമായിട്ടല്ല, പക്ഷേ എല്ലായ്‌പ്പോഴും. അതാണ് കാര്യം. ഇന്നത്തെ ഈ വിവാഹനിശ്ചയവുമായി ഞാൻ ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു, സത്യത്തിൽ ലൈക്കുകളെക്കുറിച്ചും വിളിക്കപ്പെടുന്നവരെക്കുറിച്ചും മാത്രം ച്ലിച്ക്തിവിസ്മ് അവസാനിക്കും. ഒരു നിവേദനം ഓൺലൈനിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സജീവവും പ്രതിബദ്ധതയും തോന്നുന്നുവെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം, ഇത് 15 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ചെയ്യും. അത് നല്ലതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ്, പക്ഷേ ഇത് യഥാർത്ഥ ആക്ടിവിസമല്ല. അതിനാൽ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്: നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന 70 ശതമാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബാക്കിയുള്ളവയെക്കുറിച്ച്?

ലന്ഗ്ബെഇന്: അത് ഒരു കാര്യമാണ്, സംശയമില്ല. ഒൻപതാം ജില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു കോളം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു, അവരെല്ലാം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പോലും ചില സ food കര്യപ്രദമായ ഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. ഞാൻ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു: ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ദ്വീപിലാണ്. തീർച്ചയായും ഇത് ഒരു പ്രശ്നകരമായ പ്രവണതയാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, പൊതുവേ ഭക്ഷ്യ ഉപഭോഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ന്യായമായ ഒരു വികസനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്, കാരണം ന്യായമായ ഒരു വികസനത്തെ പ്രാദേശികവും പുതിയതും ജൈവികവുമായാണ് വിളിക്കുന്നത്.

ഒരു കർഷക കൃഷിക്ക് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പുനർവിചിന്തനം ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ മൂന്നാം ലോകത്തിന്റെ ചെലവിൽ അല്ല, ന്യായമായ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ തുടരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതുവിധേനയും ആളുകൾ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പകുതിയിലധികം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. എന്നാൽ മറുവശത്ത്, ഇതിനകം കാണണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെ ഗുരുതരമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്നു: "ഇല്ല, ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഫുഡ് കോപ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ട്രേഡിംഗ് സർക്കിളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കോമൺസ് പ്രസ്ഥാനത്തിലോ പൊതു നല്ല സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലോ ചേരുന്നു. "നിരവധി ആളുകളും സജീവമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ഇത് വേണ്ടത്ര കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു നിവേദനം ഒരു നല്ല സിഗ്നലാണ്, പക്ഷേ അത് തെറിച്ചുവീഴുന്നു, ശരിക്കും സത്തയില്ല. എന്നാൽ ഈ ആളുകളുടെ അഭാവം ഒരു പൊതു വിവരണവും ഭാവിയുടെ ചിത്രങ്ങളുമാണ്, അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി, അത്തരമൊരു പൊതുവായ വിവരണത്തിനുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഭാവനയായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഫെയർ‌ട്രേഡ് പോലുള്ള ചലനങ്ങളും ഈ വിവരണത്തിലെ സംഭാവനയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആഖ്യാനം മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, നമ്മെ ഒരുമിച്ച് എത്തിക്കുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്: ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകാം. ഇത് വളർച്ചാനന്തര സമൂഹമാണ്, അത് ഭീരുത്വത്തിലും ചാരത്തിലുമല്ല, മറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതമാണ്, മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതവും വിഭവ സംരക്ഷണ ജീവിതവുമാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പങ്കിട്ട വിവരണം ഇപ്പോഴും കാണാത്ത ഒന്നാണ്. അവർ അത് നിർമ്മിച്ച് പറയണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

കിര്നെര്: "മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല" എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അപകടമാണിത്. അത് ശരിയല്ല. പ്രാദേശിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ‌, ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങൾ‌ പ്രാദേശിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രിയക്കാരുടെ ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയാണ്. ഗ്രാമീണ ഓസ്ട്രിയയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ നിന്നുള്ള ആരും ഉണ്ടാകില്ല: "എന്റെ പ്രദേശത്ത് വളരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു."

ഓപ്ഷൻ: എന്നാൽ, സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പ്രദേശത്ത് പ്രാദേശിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ വിദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം.

കിര്നെര്: അതും ഒരു വശമാണ്. മറുവശത്ത്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽപ്പോലും പ്രാദേശിക ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വന്തം കോണുകളിലേക്ക് തിരിയുന്നു.

ഇത് യാദൃശ്ചികമല്ല, മറിച്ച് അത് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമുള്ളതുമായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അത് കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും അത് കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും വേണം.

ശരി, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന അക്ഷമ, ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പങ്കിടുന്നു, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ശേഷിക്കുന്നില്ല. ഓരോ വർഷവും ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും രണ്ടുതവണ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോകം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സമയമാണിത്.

ഓപ്ഷൻ: അതിനാൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ മാറ്റം ശ്രദ്ധേയമായി തുടരുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അത് പര്യാപ്തമാണോ, നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ 25 വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അത് പതുക്കെ നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ചോദ്യമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലിവർ ആണോ എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥാ തന്ത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, സുസ്ഥിരതയുടെ കാര്യത്തിൽ പല എൻ‌ജി‌ഒകളുടെയും വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചുവടുകൾ പിന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ...

കിര്നെര്: പക്ഷേ, ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കാനും വിയന്നയിലോ ബ്രസ്സൽസിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർക്ക് അത് ഏൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ തന്നെ. ഇന്ന്, ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ജൈവ മാലിന്യങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഒരു ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചു. ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ തെറ്റല്ല, മറിച്ച് വളരെ അലസമായ ആളുകൾ എൻജിനിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് നീക്കംചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അവിടെ എറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് തീർച്ചയായും വയലുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കാണ്.

ഇപ്പോൾ സുസ്ഥിര പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനും ഉപയോക്താക്കൾ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നും പറയുന്നത് ഫാഷനാണ്. അത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ അവ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: എന്നാൽ നയത്തെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പാപങ്ങൾ പലതും നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ പ്രതിച്ഛായ കാണുകയും അത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാരുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, പരിചരണം ഉചിതമാണ്. രാഷ്ട്രീയം യഥാർത്ഥത്തിൽ പാരിസ്ഥിതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, തീർച്ചയായും ഓസ്ട്രിയ മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. ഈ അളവുകളിൽ ഈ ക്രിമിനൽ അസംബന്ധ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളാൽ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ്? വിപരീതം ശരിയാണ്, അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേടുന്നു, പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും സൗകര്യപ്രദമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, നിയമങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടണം, കാരണം ഉപഭോക്താവ് മാത്രം വളരെ ദുർബലമാണ്. നാം അവിടെ രാഷ്ട്രീയം നീക്കണം.

അത് ഒരു ലോബി ആകാം. നിലവിൽ, കാർഷിക നയം അത് എത്രത്തോളം നന്നായി ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കുന്നു, അവിടെ വൻകിട ബിസിനസുകാരും വലിയ പണവും സംഗീതം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, രാഷ്ട്രീയം മുഴുവൻ ഈ സംഗീതത്തിലേക്ക് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു.

ഓപ്ഷൻ: ഗ്ലൈഫോസേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഈ വികസനം പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയമായി തെറ്റാണ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: അതെ, ഗ്ലൈഫോസേറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം, ഒരു ആരോഗ്യ പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ, അത് അർബുദമാണെന്നല്ല, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അത് അനുഗമിക്കുന്ന സംഗീതവും കാർഷിക മേഖലയിലെ തീർത്തും ഭ്രാന്തമായ വികസനത്തിന്റെ ലിവർ ആണ്, അതായത് ജനിതകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത്. വ്യവസായം ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തോടെയും യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയും സ്വയം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, ഇത് എല്ലായിടത്തും വിത്ത് വൈവിധ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇടയാക്കും, കൂടാതെ ചെറുകിട ഉടമകൾക്ക് മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കുറച്ച് അവസരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.

ഓപ്ഷൻ: ഈ മേഖലയിലെ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിൽ സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്വയം തിരിച്ചറിവ് എന്ന വിഷയം ഒരു വലിയ ഘടകമാണോ?

കിര്നെര്: സ്വയം തിരിച്ചറിവ്, സ്വയം നിർണ്ണയം, ഞാൻ പറയും, ഞാൻ ഇതിനകം തന്നെ ഉപഭോഗത്തിന്റെ പാവയല്ല, മറിച്ച് എന്റെ ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളതുമാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അമേരിക്കക്കാർക്ക് അവരുടെ ജീനുകളിൽ യൂറോപ്പിനേക്കാൾ വളരെ ശക്തമാണ് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ, അവർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. യൂറോപ്യന്മാർ ചിലപ്പോൾ അത് അൽപ്പം അകറ്റുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ ക്രമീകരണങ്ങൾ തികച്ചും അനിവാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എനിക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് മനോഹരമാണ്.

ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കുന്നു, മറ്റാരെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് ധരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലോ വാതിലിനു മുന്നിൽ രണ്ട് കാറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനാലോ അല്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു.ഇത് എന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: പക്ഷെ അതിനും എനിക്ക് ചട്ടക്കൂട് വ്യവസ്ഥകൾ ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അനുരണനം ആവശ്യമുള്ളതും അന്യവൽക്കരണത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ ഈ സ്വയം നിർണ്ണയമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിലെ ചട്ടക്കൂട് അവസ്ഥ, അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് കൃഷിക്കാരുമൊത്തുള്ള കാർഷിക ഉൽ‌പന്നങ്ങളോ വ്യാപാരവും വ്യവസായമോ ആകട്ടെ. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തെറ്റായ ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഈ ഉൽപ്പന്നം മാറ്റാനാകില്ല, അത് പഴയപടിയാക്കണം.

സഹകരണ സാമ്പത്തിക രൂപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കടമയാണ്, ഞങ്ങൾ അത് ആവശ്യപ്പെടണം. കാരണം ഒന്ന് വ്യക്തിഗത സ്വഭാവവും മറ്റൊന്ന് ജോലിയുമാണ്. ജോലിയുടെ രൂപങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വയം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. കരക raft ശല ഉൽപാദനം നിങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വലിയ കാർഷിക വ്യവസായത്തിനും വൻകിട വ്യവസായത്തിനും പകരം ഗ്രാമീണ കാർഷിക ഉൽപാദന രൂപങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, വ്യവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഓപ്ഷൻ: നിങ്ങൾ ഇതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനാൽ, വ്യവസായത്തിനും വൻകിട കമ്പനികൾക്കും പ്രത്യേക പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ, കാരണം, തീർച്ചയായും അവർ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ തൊഴിൽ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

കിര്നെര്: എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രിയയിൽ, ഇടത്തരം കമ്പനികളാണ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ഓപ്ഷൻ: എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, തീർച്ചയായും, ജോലികൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനോ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി വലിയ കമ്പനികളെ വിവിധ രീതികളിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്വയം എളുപ്പമാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ തിരിക്കാം? SME- കളോ ക്രാഫ്റ്റ് ബിസിനസ്സുകളോ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ?

കിര്നെര്: ഉദാഹരണത്തിന്, energy ർജ്ജമേഖലയിലും, ഒരു കേന്ദ്രീകൃത energy ർജ്ജ വിതരണം വികേന്ദ്രീകൃതമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ തെറ്റാണ്.

ഇതര .ർജ്ജത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയ ജോലികൾക്ക് ഇത് ഒരു വലിയ അവസരമായിരിക്കും. അറസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു ചിന്തയിൽ ഞങ്ങൾ ഭാഗികമായും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് കാലികമല്ല.

കാരണം, ബദൽ energy ർജ്ജത്തിന് വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ energy ർജ്ജ വ്യവസ്ഥയെ ഹരിതവൽക്കരണത്തിന്റെ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ, നികുതികളുടെ കാര്യത്തിലും, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, നശിപ്പിക്കില്ല.

ലന്ഗ്ബെഇന്: ഒരു പടി കൂടി കടക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം വളരാനുള്ള സമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ അന്തർലീനമാണ്, രാഷ്ട്രീയം പിന്നിലാണ്, മാത്രമല്ല പ്രധാനം വളർച്ചയാണ്. ഇത് ശരിക്കും വളരെയധികം കണക്കാക്കുന്നു, ഇത് പോസിറ്റീവ് മാത്രമല്ല, ഒരു വിഭവ ഉപഭോഗവും കൂടിയാണ്, അത് മേലിൽ സുസ്ഥിരമല്ല.

ഞങ്ങളും പടിപടിയായി വിവേകപൂർവ്വം പോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, പക്ഷേ ഈ വളർച്ചാ യുക്തിയിൽ നിന്ന്. എന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തിന് വളർച്ചയില്ലാതെ നിലനിൽക്കാനാവില്ല, അതിന് അത് ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ നമുക്ക് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്.

ഉൽപാദനത്തിന്റെ സഹകരണ രൂപങ്ങൾ ഈ യുക്തിക്ക് അതീതമാണ്. തീർച്ചയായും, അവർ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുമായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ, അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു, പക്ഷേ തീരുമാനങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒരു ലേബൽ മാത്രമല്ലാത്തതുമായ വലിയ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലോ സഹകരണ അസോസിയേഷനുകളിലോ ഇത് കാണാൻ കഴിയും.

ഇരുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സഹകരണസംഘമായിരുന്നു റൈഫിസെൻ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആഗോള കോർപ്പറേഷനാണ്, ഈ ലേബൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സഹകരണമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാം സഹകരണമല്ല.

പക്ഷേ, രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നന്നായി ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത്തരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും സംരംഭങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം അവ മറ്റൊരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ദൃശ്യമാക്കുന്നു.

ഓപ്ഷൻ: കീവേഡുകൾ‌ റൈഫിസെൻ‌. അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? തീർച്ചയായും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ്, ചോദ്യമില്ല.

ലന്ഗ്ബെഇന്: നിങ്ങൾ‌ അൽ‌പം തിരിഞ്ഞുനോക്കിയാൽ‌, യഥാർത്ഥ റൈഫിഫെൻ‌ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പോലും മന system പൂർ‌വ്വം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് ചില വിനിമയ രീതികളും സഹകരണരീതികളും മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ. അവൾ ബോധപൂർവ്വം ഒരു വ്യവസ്ഥയെ മറികടക്കുന്ന ഒരു ചലനമായിരുന്നില്ല. അത്തരം ചലനങ്ങൾ, അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഒരു നിശ്ചിത വലുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സിസ്റ്റത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായും അപലപിക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം അവ വികസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. സമാനമായ പരിഗണനയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത വലിയ ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണസംഘങ്ങൾ പോലും ഈ സംവിധാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും സംയോജിച്ചു. വിലകുറഞ്ഞ, energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും ശരിക്കും ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ഭവന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഇന്ന് അവരുടെ പേരിന് അർഹമാണ്. ഉപഭോക്തൃ സഹകരണസംഘങ്ങൾ സാമൂഹിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സങ്കടത്തിലേക്ക് അധ enera പതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗവും അവർ തകർന്നു, കാരണം അവർ ഇപ്പോൾ ജീവനോടെയും ജനാധിപത്യപരമായും സംഘടിതരല്ല.

150, 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരാജയം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. ഇത് ഇതിനകം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.

ബാസ്‌ക് രാജ്യത്തെ മോൺ‌ഡ്രാഗനും ഒരു സഹകരണ അസോസിയേഷനാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും സിനിമയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയില്ല. കമ്പനികൾക്കിടയിലും കമ്പനികൾക്കിടയിലും മേഖലയിലുമുള്ള സഹകരണം എന്ന ആശയം അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവിടത്തെ സഹകരണസംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനസഹായം നൽകുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും വളർച്ചയെയും പണത്തിന്റെ ഗുണനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ പരിഹാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇതിനകം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും അവരുടെ സുഖപ്രദമായ മാർക്കറ്റ്-സാമ്പത്തിക-പ്രത്യയശാസ്ത്ര കസേരയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ടതുണ്ട്, അത് പല കേസുകളിലും തെറ്റാണെന്ന് അനുഭവപരമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല വളർച്ചാനന്തര സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമേറിയ സൈദ്ധാന്തിക ചർച്ച ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡലുകളും സംക്രമണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്, അതുപോലുള്ള വശങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാന വരുമാനം ഉറപ്പുനൽകുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു റോൾ. അത് എത്ര വലുതായിരിക്കും എന്നത് ചർച്ചാവിഷയമായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനസിലാക്കിയതുപോലെ ലാഭകരമായ തൊഴിലിന്റെ നിലനിൽപ്പും നാം എങ്ങനെയെങ്കിലും പരിഹരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം എല്ലാം തകരും, തുടർന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അപചയം നമ്മെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം നേടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനപ്പുറം സാമൂഹികമായി അർത്ഥവത്തായതും ആവശ്യമുള്ളതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്, അത് ന്യായവും ന്യായയുക്തവും മാത്രമായിരിക്കും, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ധാരണയും സൃഷ്ടിക്കുക.

കിര്നെര്: വിഷയം ഇതാണ്: ഞങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക പുരോഗതി തടയാൻ കഴിയില്ല, അത് തികച്ചും അസാധ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, മറ്റാരെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഒരു അപ്പോക്കലിപ്റ്റിസ്റ്റ് ആയിരിക്കേണ്ടതില്ല.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ‌ യൂറോപ്പിൽ‌ പുതുമകൾ‌ നൽ‌കുന്നില്ലെങ്കിൽ‌, മറ്റുള്ളവർ‌ക്കും, ഈ മാർ‌ക്കറ്റ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ‌ അവർ‌ക്ക് വിലകുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കാനും കഴിയും, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ‌ മാർ‌ക്കറ്റിൽ‌ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടും.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം നാം കണ്ടെത്തണം, ഇതുവരെ, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു. അതുപോലെയുള്ള ഈ ഭീമാകാരമായ ചെറിയ ചെടി ഉണ്ട് നിരുപാധികമായ അടിസ്ഥാന വരുമാനം, അത് ഓട്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു, പക്ഷേ എനിക്ക് ബദലുകൾ നഷ്ടമായി. പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തലമുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാകില്ല.

ഓപ്ഷൻ: എന്നാൽ ഇത് ഏത് ദിശയിലേക്കും രാഷ്ട്രീയമായി നയിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കീവേഡ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ടാക്സ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിപരീതമാണ്. നിങ്ങൾ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ഞങ്ങൾ നയം അന്ധമായും പിന്നോക്കമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സമൂഹം മതിലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഓപ്ഷൻ: സുസ്ഥിരത, പുനരുപയോഗ energy ർജ്ജം, സഹകരണ മാതൃക, തപാൽ വളർച്ച എന്നിവയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ നേടും? മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്വന്തം വികസനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ മുതലെടുത്ത് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമോ? അതാണ് ഫെയർട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ "മുതലാളിത്തത്തെ മയപ്പെടുത്താനും മാറ്റാനും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയമങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് ഉയർന്ന തലത്തിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തലത്തിൽ.

ലന്ഗ്ബെഇന്: എന്തായാലും അത് ആയിരിക്കണം. മുതലാളിത്തത്തിന് വിവേകപൂർണ്ണമായ ചങ്ങലകൾ നൽകുകയും സാമ്പത്തിക മുതലാളിത്തം പോലുള്ള മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും, വർഷങ്ങളോളം രാഷ്ട്രീയ മാക്സിമം ആയിരുന്ന എക്സ്എൻഎംഎക്സ് എക്സ്എൻഎംഎക്സ് എക്സ്എൻഎംഎക്സ് ഉപയോഗിച്ചതെന്താണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ പടി. അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്രമം.

വളർച്ചയുടെ യുക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ഒരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്രമം. ഒരു തത്വമെന്ന നിലയിൽ പണത്തിന്റെ വർദ്ധനവല്ലാതെ മറ്റ് ആധിപത്യ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം ഞങ്ങൾ വളർച്ചാ യുക്തിയിൽ തുടരും, മാത്രമല്ല വളരാത്ത കമ്പനികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രബലമായ രൂപമെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, ആദ്യം തന്നെ, ഭാവിയിൽ.

കിര്നെര്: അതെ, ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ഒപ്പിടുന്നു.

ഓപ്ഷൻ: അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന കാര്യം: സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? വളർച്ചാനന്തര സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

കിര്നെര്: അതുകൊണ്ടാണ് ഫെയർ‌ട്രേഡ് പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ പ്രധാനമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, മാത്രമല്ല നമ്മളല്ല, മറിച്ച് മറ്റ് പല സഹകരണ സംരംഭങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചാൽ. അത് തുടരുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിനകം അടുത്ത തലമുറയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല. എന്റെ കുട്ടികളെയും അവരുടെ പരിസ്ഥിതിയെയും ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളിലെ മറ്റു പലരെയും ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ആദർശവാദവും മുൻ‌കൂട്ടി ചിന്തിക്കുന്നതും നോക്കുമ്പോൾ, താരതമ്യേന വേഗത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഇതിനകം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ്.

ഈ രേഖീയ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു. അത് അങ്ങനെയല്ല. ഫെയർ‌ട്രേഡ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 15 വർഷമെടുത്തു, കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായി.

ഇത് ബയോയ്ക്ക് സമാനമായിരുന്നു, ആരംഭിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു, തുടർന്ന് അത് മുകളിലേക്ക് പോയി. അത്തരം സംഭവവികാസങ്ങൾ താരതമ്യേന വേഗത്തിൽ പോകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കാറിന് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സമാനമായ പദവി നിലവിലില്ല. ചെറുപ്പക്കാർ തീർച്ചയായും ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്നു, കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉപഭോഗവും സ്വന്തമാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ നമ്മുടെ പരിധിവരെ അല്ല.

ലന്ഗ്ബെഇന്: ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇന്റേണുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഇത് ഈ ആളുകൾക്ക് പ്രശ്‌നമല്ല. പക്ഷെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു: ഉദാഹരണങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെയും ശക്തിയും ഉണ്ട്.

ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ, ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ ഫെയർ‌ട്രേഡ് ഗോൾഡ് മൈനിൽ ഞാൻ ഉഗാണ്ടയിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. നിങ്ങൾ അവളെ കണ്ടു. അതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ വ്യാപ്തി എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ അവിടെ 100 ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ നിലത്തു നിന്ന് കുഴിക്കാൻ കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. 100 ദശലക്ഷം ആളുകൾ. ഈ ഫെയർ‌ട്രേഡ് സ്വർണ്ണ ഖനിയിൽ‌ ഇപ്പോൾ‌ പ്രവർ‌ത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ‌ക്ക് അവിശ്വസനീയമാംവിധം വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ‌ അവിടെ കാണാം, ഒരു സഹകരണ, സഹകരണ സംഘടിതത്തിൽ‌.

സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അൽപ്പം പഴക്കമുള്ളതാണ്, പക്ഷേ കൂടുതൽ മരിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ന്യായമായ ജോലിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മെർക്കുറി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണത്തിനായുള്ള ലോക വിപണി വിലയുടെ 95 ശതമാനത്തിനുപകരം 30 ശതമാനം നേടാനും കഴിയും. ഈ സംരംഭങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം, കാരണം അവൻ വാങ്ങിയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുമായി യാതൊന്നും നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഓരോ വ്യക്തിയെയും അവർ കാണിക്കുന്നു, കാരണം അവരുമായി എന്തെങ്കിലും നശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്.

ഓപ്ഷൻ: തീർച്ചയായും, അത് ധാരാളം. ഞങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളെയും കഥകളെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ശക്തമായി അറിയിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല എന്നതിനാൽ.

കിര്നെര്: മാധ്യമ വിമർശനം നിലവിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്, അതിനാലാണ് ഈ കൊമ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായത്. മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിരന്തരം ശ്രദ്ധ തിരയുന്നതിലും അത് വായിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തിരയുന്നതിലും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഓസ്ട്രിയയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാത്രം നോക്കൂ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്ത നയനിർമ്മാതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അത് പറയണം. തീർച്ചയായും, ശരിയായി നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് വളരെ നന്നായി പുറത്തുവന്നതാണ് എന്നതാണ്. ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടതില്ല, അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നല്ല അവസ്ഥയിലാണ്.

എന്നിട്ടും, അഴിമതി നിരന്തരം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളും അനാവരണം ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ആശുപത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: ഹ്രസ്വകാല വിജയത്തിനായി മാധ്യമങ്ങൾ ഹിസ്റ്റീരിയയിലേക്കുള്ള പ്രവണത തീർച്ചയായും പ്രശ്‌നകരമാണ്. നാമെല്ലാവരും അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ ചലനാത്മകതയിൽ മുന്നേറുന്നതിൽ നിന്ന് സഹപ്രവർത്തകരെ തടയുകയും വേണം. ഒരു മാധ്യമ ലോകമില്ല, പക്ഷേ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മാധ്യമ ലോകങ്ങളുണ്ട്. സുസ്ഥിരമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെയും കാണലിന്റെയും ഭാവിയിലെ ചിത്രരചനയുടെയും ചർച്ചയുടെയും ഉത്തേജക ചിത്രങ്ങളുടെ മാധ്യമ ലോകവുമുണ്ട്, അത് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും, രാഷ്ട്രീയത്തിന് അവരുടെ സബ്സിഡികളും പരസ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു.

 

ഓപ്ഷൻ: നമുക്ക് ബഹുജന ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഒരാൾക്ക് മൂല്യങ്ങളിൽ മാറ്റം ആവശ്യമാണ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: ഏത് സാഹചര്യത്തിലും.

ഓപ്ഷൻ: അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാധ്യമ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നത്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ മിക്ക ആശയങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തെറ്റായി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പലർക്കും, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആദർശം സമ്പന്നനായ ഒരാൾ, ജനപ്രിയനായ ഒരാൾ, പോപ്പ് താരം, നടൻ എന്നിവയാണ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വലതുപക്ഷ പോപ്പുലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര വലതു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? കാരണം അവർ ഭയപ്പെടുന്നു, തോൽക്കുന്നവരെപ്പോലെ തോന്നുന്നു. അവരെ തൂക്കിലേറ്റുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആയിരം പരിധിയിൽ ഈ മേഖലകളിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

ഈ വികസനം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത്, സംതൃപ്തി, ജീവിത സംതൃപ്തി, വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം, വ്യത്യസ്തമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്നിവയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ചലനമുണ്ട്.

ഈ മത്സരത്തിൽ, പരാജിതനും ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലെ വിജയിക്കും ആത്യന്തികമായി മറ്റൊരു, മികച്ച ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശക്തി നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു.

കിര്നെര്:

ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡു-ഗുഡർ എന്ന പദം ഒരു വൃത്തികെട്ട പദമായി മാറിയെന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വികലമാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഈ ആദർശവാദികൾ വീരന്മാരായ ഗാന്ധിയും അവരെ വിളിച്ചിരുന്ന കാലത്തും ഞാൻ വളർന്നു. ഇവരാണ് നിങ്ങൾ അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എൺപതുകളിൽ വാൾസ്ട്രീറ്റ് ബാങ്കർമാർ പൊതുവായ മാതൃകകളായി.

ലന്ഗ്ബെഇന്: പക്ഷെ അത് തകർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

കിര്നെര്: അതെ, അത് ദൈവം നൽകിയതല്ല.

ലന്ഗ്ബെഇന്: എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നിസ്സംഗമായ ഒരു ദേഷ്യം മാത്രമാണ്. ഈ കോപം നയിക്കാനാകും, അത് ഇപ്പോൾ വലതുപക്ഷ ജനകീയതയുടെ ദിശയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

ഓപ്ഷൻ: എന്നാൽ തെറ്റായ ദിശയിൽ.

ലന്ഗ്ബെഇന്: തീർച്ചയായും, തെറ്റായ ദിശയിലാണ്. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരണമെന്നത് ദൈവം നൽകിയതല്ല.

കിര്നെര്: ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത്തരം കോപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കാരണം ആരും തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവർക്കായി സംസാരിക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുന്ന ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്കായി എന്തെങ്കിലും മാറ്റുക. ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് നോക്കിയാൽ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവിടെ എത്രമാത്രം ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, തൊഴിലവസരങ്ങൾ വൻതോതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, തീർച്ചയായും, ആളുകൾ ഒടുവിൽ വലിയ ഇടപാടുകൾക്കായി നോക്കും, അത് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ചോദ്യം ഇതാണ്, അതും യൂറോപ്പിന്റെ പൊതുവേ ആയിരിക്കും: ഈ ആളുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ?

വിദ്യാസമ്പന്നരായ സവർണ്ണർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന ധാരണ വരേണ്യവർഗത്തോടൊപ്പമുണ്ടാക്കരുതെന്നും ഞാൻ അർത്ഥമാക്കി. എല്ലാവരേയും ചലിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വാഴപ്പഴം പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ലോകത്തിന്റെ മറുവശത്തുള്ള തൊഴിലാളിയെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കും അത് വേണ്ട.

ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും മാന്യമായ വേതനം ലഭിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകും. ഫെയർ‌ട്രേഡ് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രാദേശികവാദം ഉൾപ്പെടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ സഹകരണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.

ഓപ്ഷൻ: ഞാൻ നിങ്ങളോട് പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, മുഴുവൻ സംഭാഷണത്തിനിടയിലും ഞാൻ ഇതിനകം ഒരു നിർണായക സ്ഥാനത്താണ്.

കിര്നെര്: അതും നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ്.

ഓപ്ഷൻ: അടിസ്ഥാനപരമായി, ഞാനും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയാണ്. പക്ഷേ, അതിന് ഇപ്പോഴും ഉചിതമായതും കാലികവുമായ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലേ, ഉദാഹരണത്തിന് പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചൈനയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗതാഗതം സംബന്ധിച്ച്? ഉദാഹരണത്തിന്, 300 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഇക്കോ ടാക്സ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: നികുതികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും നികുതികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ഇത് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. തൊഴിൽ വരുമാനത്തിന്റെ അമിതഭാരം കുറഞ്ഞതും കുറഞ്ഞതുമായ തൊഴിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന പ്രക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഗതാഗതം പൊതുവായി സബ്‌സിഡിയാണ് എന്ന വസ്തുത ലോകത്തിന്റെ മറുവശത്ത് ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം അവ അവിടെ കുറച്ച് വിലകുറഞ്ഞതാണ്.

എന്നാൽ ഈ ഭ്രാന്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ രീതി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബിൽ ശരിയല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ബില്ലുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ന്യായമായ നയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടണം.

കിര്നെര്: ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ വിലകുറഞ്ഞതായിത്തീരേണ്ട ഒരു യുഗത്തിൽ‌ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ‌ വരുന്നത്, അതിനാൽ‌ ആളുകൾ‌ക്ക് അവ താങ്ങാനും സമൃദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പരിധിയിലാണ്, ഇത് ഇനി പ്രവർത്തിക്കില്ല.

ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ വിലകുറഞ്ഞാൽ‌, ധാരാളം ആളുകൾ‌ക്ക് കൂടുതൽ‌ സ്വത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയില്ല. ന്യായമായ ഉപഭോഗം നടത്തുകയും യൂറോപ്പിലും യു‌എസ്‌എയിലും ചൈനയിലും പ്രാദേശികമായി തൊഴിലവസരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ലന്ഗ്ബെഇന്: സുസ്ഥിര ഉപഭോഗം ഒരു രഹസ്യവാക്ക് അല്ല, മറിച്ച് മണിക്കൂറിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്.

കിര്നെര്: അതെ. ഇത് ശരിക്കും തൊഴിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു കേവല എഞ്ചിൻ ആകാം. ചിന്തയിലെ ഈ മാറ്റം, ഉദാഹരണത്തിന്, നികുതിക്ക് നികുതി നൽകുകയും അധ്വാനത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നമ്മൾ സ്വയം നോക്കിയാൽ, ഞങ്ങൾ 50 ശതമാനം നികുതി അടയ്ക്കുന്നു, തൊഴിലുടമ വീണ്ടും 30 ശതമാനം, അത് ഒരു വലിയ നികുതി ബാധ്യതയാണ്, ഇത് വാസ്തവത്തിൽ തൊഴിലാളിയുടെ മേൽ തന്നെയാണ്. Energy ർജ്ജത്തിന് നികുതി കുറവാണ്. കൂടാതെ ഓട്ടോമേഷൻ, മെഷീൻ വർക്കർ.

ലളിതമായ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അത് ഉടൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഈ വേഗത വർദ്ധിക്കുകയും ഒടുവിൽ ആവശ്യത്തിന് തൊഴിൽ നികുതി ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു പരിഹാരം ആവശ്യമാണ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: എന്റെ താൽക്കാലിക അഭിനിവേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ, സിനിമകളിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ആളുകൾ അവരെ ചലിപ്പിക്കുന്ന വിധിയും അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവിതരീതികളും എടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു പരിധി വരെ സൃഷ്ടിപരമായ സാധ്യതകളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി സാധ്യമല്ലെന്ന് കരുതുന്നില്ല.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രാദേശികവും പുതിയതുമായ ജൈവ ഭക്ഷണം നൽകാൻ 1,5 ന് കഴിയും. യൂണിലിവർ പോലുള്ള ഒരു ആഗോള കോർപ്പറേഷനെ ധിക്കരിച്ച് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും: ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി കിഴക്കോട്ട് മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല, എന്നാൽ കോർപ്പറേഷൻ വഴിമാറുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ അത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കൈവശപ്പെടുത്തും.

ഇത് വാതിൽപ്പടിയിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയും. ഇതാ, അതു പോയി. നാമെല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകളിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ജനാധിപത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം.

ഓപ്ഷൻ: നിങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ വ്യത്യാസമല്ലേ?

ലന്ഗ്ബെഇന്: അതെ, പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും നേരിട്ട് ബാധിക്കപ്പെടുന്നു.

ഓപ്ഷൻ: അതെ, പക്ഷേ അത് നമ്മിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. ഞാൻ ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ കർഷകനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജൈവ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഉപഭോക്താവാണെന്നതിനേക്കാൾ ഒരു മുൻകൈയെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ലന്ഗ്ബെഇന്: ഓർഗാനിക് പ്രസ്ഥാനവും ഫെയർ‌ട്രേഡും പോലുള്ള ചലനങ്ങൾ അത് സാധ്യമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു, എന്റെ വാങ്ങൽ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്താണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് ദൃശ്യപരമായി വ്യക്തമാകുന്ന നിമിഷം. അതാണ് ഇതിന്റെയെല്ലാം കാര്യം, നിങ്ങൾ ആ കണക്ഷനുകൾ നടത്തണം. തൊഴിൽ വിഭജനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ഒരാൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നേരിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗമാണ്. പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിക്കാരനെ ഉപഭോക്താവിന് അറിയാമെങ്കിലും അത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ സെൽ‌ഫോണുകളിലെ ബാറ്ററികൾ‌ക്കായി കോബാൾ‌ട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കറ്റംഗയിലെ എല്ലാ ഖനിത്തൊഴിലാളികളെയും നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നും അതും പ്രവർത്തിക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റും വിവര പ്രവർത്തനവും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഫെയർ‌ട്രേഡ് പോലുള്ള ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ നൽ‌കുന്നതിലൂടെ ഇത് മധ്യസ്ഥമാക്കാൻ‌ കഴിയും.

ഓപ്ഷൻ: ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണം ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഹൻസാലിം. അത് യൂറോപ്പിൽ കാണാത്ത ഒന്നാണോ?

കിര്നെര്: ഒരുപക്ഷേ ഹൻസാലിമിന്റെ അതേ പരിധിയിലായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ സ്വിസ് വ്യാപാരികൾ ഇപ്പോഴും സഹകരണ ഘടനയിലാണ്. അതിനാൽ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്, എന്നിരുന്നാലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെന്നപോലെ ഈ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലവിലില്ല. ഇത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷേ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെന്നപോലെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന പരിധിവരെ അല്ല.

ലന്ഗ്ബെഇന്: ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഓപ്ഷൻ: ഇതൊരു വിപണി വിടവാണോ?

ലന്ഗ്ബെഇന്: അതെ.

ഞാൻ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ്. കുറഞ്ഞത് ജർമ്മനിയിൽ, മന്ദഗതിയിലുള്ള ഭക്ഷ്യ പ്രസ്ഥാനം വരെ ഈ ഭക്ഷ്യ കൂപ്പുകളും ഐക്യദാർ based ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാർഷിക സംരംഭങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഈ ആശങ്കയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു, അവ വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ്, അതിന്റെ ഫലമായി ഒരു വലിയ സംയുക്ത സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നു.

കാരണം, തീർച്ചയായും, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്, അവർ ഓരോരുത്തരും തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വ്യക്തിവാദം കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി, സഹകരണവും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഓപ്ഷൻ: ഹൻസാലിം മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരനല്ല, വിപണനക്കാരനാണോ? നിങ്ങൾക്ക് കടകളും ഉണ്ടോ?

ലന്ഗ്ബെഇന്:

സഹകരണസംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ നിരവധി 10.000 ചെറുകിട കർഷകരും ഈ സഹകരണത്തിൽ അംഗങ്ങളായ 1,5 ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളും അതിനിടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ മെലിഞ്ഞ ലോജിസ്റ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള സഹകരണമാണ് ഹൻസാലിം, ഇത് ഭക്ഷണം പരിഷ്കരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ 30 ശതമാനം പരിശ്രമം ഉപയോഗിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ടോഫു ഉൽ‌പാദനവും മറ്റും, എക്സ്‌എൻ‌എം‌എക്സ് കാർ‌ഷിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും നഗരവാസികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രാദേശികവും പ്രത്യേകമായി പുതിയ ഭക്ഷണവും മിക്കവാറും ജൈവവസ്തുക്കളും നൽകുന്നതിന്.

ഒരു വശത്ത്, ചെറുകിട കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക വീക്ഷണമുണ്ട്, കാരണം ഉപഭോക്തൃ വിലയുടെ 20 25 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് XNUMX ശതമാനം ലഭിക്കുന്നു. അതോടെ, ഒരു ചെറുകിട കൃഷിക്കാരനും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ കർഷക തൊഴിൽ ഒരു സാധാരണ തൊഴിലായി മാറുകയും അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഒഴിവു സമയം താങ്ങാൻ കഴിയും. കർഷകഘടനകളുടെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള പ്രധാന താക്കോൽ അതാണ്, മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ, ജീവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കർഷകർ ഒരു തൊഴിലായി മാറുന്നു. മറുവശത്ത്, നഗരങ്ങളിലെ ഒരു സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനാവില്ല, കാരണം നിർഭാഗ്യവശാൽ, ചിലിയിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങുക.

ഓപ്ഷൻ: ഉപഭോക്തൃ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് എങ്ങനെ കാണപ്പെടും? അവർ അംഗങ്ങളാണോ?

ലന്ഗ്ബെഇന്: അതെ. അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ലഭിക്കൂ.

ഓപ്ഷൻ: എന്നാൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളൊന്നുമില്ലേ?

ലന്ഗ്ബെഇന്: ഇവ 220 സ്റ്റോറുകളാണ്, ഓരോ വർഷവും കുറച്ച് വരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും 60.000 പുതിയ അംഗങ്ങൾ ചേരുന്നു, കാരണം അത് വളരെ ആകർഷകമാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ അംഗമാണെങ്കിൽ, അവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിലകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് പരാമർശിക്കാം. ഓരോ വർഷവും ഉപഭോക്താക്കളും നിർമ്മാതാക്കളും തമ്മിൽ വിലകൾ ചർച്ചചെയ്യുകയും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ ലോക വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോ മറ്റ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോ പരിഗണിക്കാതെ, തങ്ങളുടെ മാൻഡാരിനുകൾക്കോ ​​ധാന്യങ്ങൾക്കോ ​​സോയാബീനുകൾക്കോ ​​വർഷം തോറും നിശ്ചിത വില ലഭിക്കുമെന്ന് കർഷകർക്ക് അറിയാം.

 

ഓപ്ഷൻ: ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മൂല്യ അവതരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. എല്ലാത്തിനുമുപരി, മിക്ക ആളുകളും ജീവിക്കാൻ മാത്രമല്ല, സമ്പാദിക്കാനായി ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു.

ലന്ഗ്ബെഇന്: കേസിൽ ഞാൻ അത് നിഷേധിക്കും. ഇന്നത്തെ ഏതൊരു സഹകരണസംഘത്തെയും പോലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു സംരംഭമായാണ് സഹകരണ ഹൻസാലിം 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായത്, ഇത് 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വളർന്നു, കാരണം ഇത് കർഷകർക്ക് നല്ലതും സുസ്ഥിരവുമായ വരുമാനം നൽകുന്നു. വൻകിട കർഷകരെ കൂടാതെ നമ്മുടെ കർഷകരുടെ ദുരിതത്തിന് വിരുദ്ധമാണിത്. നഗരങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രാദേശികവും പുതിയതുമായ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നു. കേവലം പണത്തിന്റെ വർദ്ധനവിനേക്കാൾ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണിത്. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നു, കൂടുതൽ ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ സ്വന്തം തിരിച്ചറിവും തേടുന്നു, അത് ശുദ്ധമായ പണമുണ്ടാക്കലിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ വർദ്ധനവിനും അതീതമാണ്.

കിര്നെര്: തീർച്ചയായും, നിലവിലുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് ഈ ദിശയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണിത്. കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് വ്യാപാരം ഈ വ്യവസായം വളരെയധികം വിറയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്, കാരണം ഇത് ഈ അജ്ഞാതവൽക്കരണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ്. പ്രാദേശിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌, അല്ലെങ്കിൽ‌ അവ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ‌ക്കറിയാവുന്ന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌, അവയ്‌ക്ക് പിന്നിലുള്ള തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ‌ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ‌, പ്രാദേശിക വ്യാപാരികൾക്ക് ഒരു വലിയ അജ്ഞാത കൺ‌സീനറിൽ‌ നിന്നും നന്നായി തിരിച്ചറിയാൻ‌ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. സഹകരണ ഘടനകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഓസ്ട്രിയയിൽ ഇന്നും ഇത് വലുപ്പത്തിൽ വേഗത്തിലാകുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. പോയിന്റ് ഇതാണ്: അത് വളരെ ചെറുപ്പമുള്ള സഹകരണമാണ്. തീർച്ചയായും, സഹകരണസംഘങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ അവയ്‌ക്ക് പിന്നിൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ധാരാളം ആക്കം ഉണ്ട്. നിക്കരാഗ്വയുടെ ഉദാഹരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾ അടുത്ത പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ജീപ്പ് ഇല്ല, അതായത് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാൻ അവർ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ഒരു സഹകരണ സംഘം ഒരു ട്രക്ക് ശേഖരിച്ച് കർഷകരിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് അവർക്ക് ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പാണ്. നിക്കരാഗ്വയിലെ ഒരു കർഷകന് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതായത്, അവർക്ക് പരസ്പരം ക്രെഡിറ്റ് നൽകാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. യൂറോപ്പിൽ സഹകരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: അതെ. കുറച്ച് ഫെയർ‌ട്രേഡ് പ്രോജക്ടുകൾ‌ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

കിര്നെര്: നിലവിലുള്ള റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ഘടനയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം യൂറോപ്പിലെ ഡീലർമാർക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കർഷകർക്കിടയിൽ സഹകരണ ഘടനകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടനിലക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്, കാരണം, അവർ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. മൂല്യ ശൃംഖലകൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവും ചെറുതും ആയിത്തീരുകയും ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ പേയ്‌മെന്റ് പ്രവാഹങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാവുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം. ഇത് നിലവിൽ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ ഒരു വലിയ വികാസമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ഡെലിവറി ഫ്ലോകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഈ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട്. അതിനാൽ അടുത്ത പത്തോ 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് വിജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയാണ് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ഓപ്ഷൻ: അവസാനമായി, എന്താണ് മുൻ‌ഗണന? എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഏറ്റവും വലിയ ലിവർ എന്താണ്? ഉപഭോക്താവ് അതനുസരിച്ച് ഉപഭോഗം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചു, അത് വ്യക്തമാണ്. അതിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ആവശ്യമുണ്ടോ?

ലന്ഗ്ബെഇന്: ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളെ വീണ്ടും സമീപിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവയ്‌ക്ക് ഇതിനകം ഉത്തരം ലഭിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കും.

ഓപ്ഷൻ: എനിക്ക് ഒരു അവസാന വാക്ക് ആവശ്യമാണ്.

ലന്ഗ്ബെഇന്: ഇതിന് രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. ലിവർ ഇല്ല, പക്ഷേ ധാരാളം ലിവർ ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ സമീപനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ലിവറുകളും ഉണ്ടെന്നും അത് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളതാണെന്നും സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൂടിയാണ് ഇത്, അങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ലോകം പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുൻ‌കാലങ്ങളിലെന്നപോലെ, ബിസിനസുകൾ‌ ഈ ലിവറുകളിലൊന്ന് എടുക്കുന്നു, അത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ‌ ഭക്ഷണത്തിൻറെയും അഗ്രിബിസിനസിൻറെയും വിനാശകരമായ പാത പിന്തുടരുന്നതിനുപകരം ഞങ്ങൾ‌ പ്രാദേശികമായും പുതുമയോടെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത, തീർച്ചയായും ഈ നയത്തിൽ നിന്നല്ല, സിവിൽ ധൈര്യത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകളിലെടുക്കേണ്ടത്. ഈ നയം വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു ജീവിതവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ലോകവിപണിയിലെ സങ്കീർണ്ണമായ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ അർത്ഥവത്തായ സുതാര്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഈ ശൃംഖലയുടെ തുടക്കത്തിൽ മികച്ച അവസ്ഥകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുന്ന ഫെയർ‌ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ സംരംഭങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാവി നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ കൈയിലുള്ളത് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എടുത്താൽ മാത്രമേ അത് മാറ്റാൻ കഴിയൂ എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം.

കിര്നെര്: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന ധാരണയാണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്. അത് നിരാശാജനകമായ സ്ഥലമല്ല. ഇത് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് മെച്ചപ്പെടുകയും മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, അഭിവൃദ്ധി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുന്നു, മുമ്പത്തേക്കാൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സാങ്കേതികവൽക്കരണത്തിന്റെ തിരമാലകളെ അതിജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴികൾ ആവശ്യമാണ്.

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ പാചകക്കുറിപ്പുകൾക്കൊപ്പം 21 ന്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. സെഞ്ച്വറി പരിഹരിച്ചു. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കുമായി ജീവിതം എങ്ങനെ വിലമതിക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമിയെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം ഭാരമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനും പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും ആവശ്യമുണ്ട്, മറിച്ച് ന്യായമായ ഉപഭോഗം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അത് നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു.

വായിച്ചതിന് നന്ദി!

ഫോട്ടോ / വീഡിയോ: മെല്ജെര് / ഓപ്ഷൻ.

എഴുതിയത് ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ

ഒരു ദീർഘകാല പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ വളരെക്കാലമായി എന്നോട് തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഇത് ഒരു പത്രപ്രവർത്തന വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കും. അതിനുള്ള എന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം: ഓപ്ഷൻ. ആദർശപരമായ രീതിയിൽ ബദലുകൾ കാണിക്കുന്നതിന് - നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഗുണപരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കായി.
www.option.news/ueber-option-faq/

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ