വിഭാഗങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും തിരയാൻ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. | ഒരു പങ്കാളിയാകുക
വിഭാഗങ്ങൾ
ലൊക്കേഷനുകൾ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
കൂടുതൽസെൻസർ
ഫീച്ചർ ചെയ്ത
HERMANN
ഡ്രൈസെൽബെർഗ്സ്ട്രാസ് 6, 4161 അൾറിച്സ്ബർഗ്
ഫീച്ചർ ചെയ്ത
BIO vom BERG
വിൽഹെം-ഗ്രെയ്ൽ-സ്ട്രാസ് 9, ടൈറോൾ 6020 ഇൻ‌സ്ബ്രൂക്ക്
ഫീച്ചർ ചെയ്ത
BIO HOTELS - ഹോട്ടലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ
സച്ചെൻ‌ഗാസെ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എ, ടൈറോൾ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് നാസറെത്ത്
ഫീച്ചർ ചെയ്ത
ഓപ്ഷൻ മീഡിയ eU
സീഡെൻ‌ഗാസ് 13 / 3, വിയന്ന 1030 വിയന്ന
ഫീച്ചർ ചെയ്ത
ഫീച്ചർ ചെയ്ത
ബിഒഎല്ല
സ്റ്റുബെനെർസ്ട്രെയ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്, ബർ‌ഗൻ‌ലാൻ‌ഡ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് അംബർ
ഫീച്ചർ ചെയ്ത
KHOYSAN - Waltraud Stefan e. U.
ഗ്ര ß യിമർ‌ഹോഫ് 15, 3242 ടെക്‌സിംഗ്ടൽ
ഫീച്ചർ ചെയ്ത
CulumNATURA - Wilhelm Luger GmbH
ഇ-വർ‌ക്ക്ഗാസ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്, ലോവർ ഓസ്ട്രിയ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ഏണസ്റ്റ്ബ്രൺ
ഫീച്ചർ ചെയ്ത
Bio Jocki
സ്റ്റാറ്റൻ 3, അപ്പർ ഓസ്ട്രിയ 4681 റോട്ടൻബാക്ക്
ഫീച്ചർ ചെയ്ത
Pedacola
സണ്ണി ചരിവിൽ 4, അപ്പർ 4364 സെന്റ് തോമസ് ആം ബ്ലാസെൻ‌സ്റ്റൈൻ

സുസ്ഥിര കമ്പനികൾ നിലവിലുണ്ട് എല്ലാ മാർക്കറ്റ് വിഭാഗത്തിലും: ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ തുണിത്തരങ്ങൾ, ഗാർഹിക വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ, ധനകാര്യ സേവന ദാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ energy ർജ്ജ ദാതാക്കൾ. സുസ്ഥിര കമ്പനികൾ പാരിസ്ഥിതികമായും സാമൂഹികമായും നീതിപൂർവകമായ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുന്നു, അതിനാൽ അവയ്ക്ക് വിലയേറിയ സംഭാവന നൽകുന്നു സുസ്ഥിര ഉപഭോഗം ഓരോന്നും. സുസ്ഥിര കമ്പനികൾ കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടുന്നുവെന്ന വസ്തുത വിവിധ മാർക്കറ്റ് സർവേകളും കാണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കൂടുതൽ പയനിയർമാരും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും സുസ്ഥിരതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, കാരണം ആവശ്യം നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വിതരണവും. സുസ്ഥിര കമ്പനികളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ഇപ്പോൾ‌ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമല്ല. അവ വൻതോതിലുള്ള ഉൽ‌പാദനത്തിന് അനുയോജ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും മയക്കുമരുന്ന് കടകളിലും മറ്റും കണ്ടെത്താനാകും. ബോധപൂർവ്വം വാങ്ങുന്നവർ, സുസ്ഥിര സംരംഭങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ മികച്ചതാണെന്ന് അവർക്കറിയാം.