in , , , ,

കൂട്ടായ്‌മ vs. വ്യക്തിത്വം

പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഒരു സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണോ? അതോ സാമൂഹിക താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ ചെലവിൽ എല്ലാവർക്കും വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

കൂട്ടായ്‌മ vs. വ്യക്തിത്വം
പ്രധാന സ്പോൺസർ

"കൂട്ടായ്‌മയും വ്യക്തിവാദവും തമ്മിൽ ആരോഗ്യകരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആധുനിക സമൂഹങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കൂ."

സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഗ്രിഗോറി ജുഡിൻ

ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുർസ് ലോകത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആൽപൈൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഒരു പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടായില്ല വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം 2020 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ, വരികൾക്കിടയിൽ ഒരു നിർണായക സിസ്റ്റം മാറ്റം സൂചിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളില്ലാതെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന, ഹ്രസ്വ പത്രക്കുറിപ്പുകൾ, എൻ‌ജി‌ഒകളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രസ്താവനകൾ - അത്രമാത്രം. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ, കുർസ് കൂട്ടായ്‌മയ്‌ക്കെതിരായ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം, ഇത് അനുസരിച്ച് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ: "... അതായത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ, വിശപ്പ്, അവിശ്വസനീയമായ ദുരിതങ്ങൾ." കൂടാതെ പ്രഖ്യാപനം കാണിക്കുന്നത് നിലവിലെ വഴിത്തിരിവിനൊപ്പം നിരവധി മാറ്റങ്ങളും വരുന്നു: പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു പുനർനിർമ്മാണം യൂറോപ്യൻ മൂല്യവ്യവസ്ഥ. താമസിയാതെ "കൂട്ടായ്‌മ" സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് "കമ്മ്യൂണിസം" പോലെയാക്കുന്നു, മറിച്ച് "നവലിബറലിസത്തിന്" ആഗ്രഹിക്കുന്നു (കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ കാണുക).

"പ്രായമായവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നാമെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂട്ടായ ആശയങ്ങൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ട പരസ്യം - ലോകത്ത് എവിടെയായിരുന്നാലും - അത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ: അതായത് കഷ്ടത, വിശപ്പ്, അവിശ്വസനീയമായ ദുരിതം. "

വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം 2020 ൽ ചാൻസലർ സെബാസ്ഷൻ കുർസ്
നിർണായക ഭാഗം 2:30 മിനുട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
വഴി: കാലാവസ്ഥാ പരിരക്ഷാ നടപടികൾ പിന്തുടരുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. ഇതുവരെപങ്ക് € |

നിബന്ധനകൾക്ക് പിന്നിൽ

കൂട്ടായ്‌മ, വ്യക്തിവാദത്തിന്റെ ആന്റിപോൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എന്താണ്? ഇത് കൂട്ടായ - അതായത് രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കത്തിൽ: നമുക്കെല്ലാവർക്കും - അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയിലും അവന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മൂല്യവ്യവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം: ഇതിന് കമ്മ്യൂണിസവുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതിലേറെയും അർത്ഥമാക്കുന്നത്: ഒരു സമൂഹം സ്വയം എങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു?

കൂട്ടായ്‌മയും വ്യക്തിവാദവും വിപരീതഫലങ്ങളായി തെറ്റായി മനസിലാക്കിയാലും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹവർത്തിത്വത്തിലെ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര മാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.ഒരു സമൂഹം പൊതുതാൽപര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ: കൂട്ടായ്‌മയ്ക്കും വ്യക്തിവാദത്തിനും കാഴ്ചപ്പാടിനെ ആശ്രയിച്ച് അല്പം വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമുണ്ടാകാം, ഉദാഹരണത്തിന് സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക തലത്തിൽ.

നിർവചനങ്ങൾ
ചുവടെ കൂട്ടായ്‌മ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻ‌ഗണന നൽകുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും ഒരു സംവിധാനമായാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വ്യക്തിയുടെ താൽ‌പ്പര്യങ്ങൾ‌ കൂട്ടായി സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പിന്റെ താൽ‌പ്പര്യങ്ങൾ‌ക്ക് വിധേയമാണ്.
der വ്യക്തിത്വം ചിന്തകളുടെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും ഒരു സംവിധാനമാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം.
ഒരു സാംസ്കാരിക താരതമ്യത്തിൽ വ്യക്തിത്വവും കൂട്ടായ്‌മയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഏകീകൃത അളവിന്റെ വിപരീത ധ്രുവങ്ങളല്ല, മറിച്ച് പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമായ രണ്ട് അളവുകൾ; വാസ്തവത്തിൽ, വ്യക്തിത്വവും കൂട്ടായ്‌മയും ഒരു സാംസ്കാരിക താരതമ്യത്തിൽ കൃത്യമായി പൂജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. * വ്യക്തിവാദത്തെപ്പോലെ കൂട്ടായ്‌മയും ഒരു കർക്കശമായ നിർമിതിയല്ല, അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രധാനമായും കൂട്ടായ്‌മ മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വ്യക്തിപരമായ മൂല്യങ്ങളും അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
ഉറവിടങ്ങൾ: ഡി. ഓയ്‌സ്‌മാൻ, എച്ച്.എം. കൂൺ, എം.

രാഷ്ട്രീയ നില

“ഓസ്ട്രിയ ഒരു ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ അവകാശം ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, ”ഓസ്ട്രിയൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 1 പറയുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത അഭിപ്രായങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. അതിനാൽ നിലവിലുള്ള അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് വ്യക്തിഗത താൽപ്പര്യങ്ങൾ സന്തുലിതവും തീരുമാനങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ രീതിയിൽ സ്വയം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ കടമയാണ്.

സാമൂഹിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ

ഒരാൾ ജനാധിപത്യത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, അതിന്റെ വിജയം പ്രത്യേകിച്ചും കൂട്ടായ, ജനസംഖ്യയുടെ അനുകൂലമായ നേട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മാത്രം നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ സോഷ്യലിസം പ്രാപ്തമാക്കിയത്: മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഐക്യദാർ, ്യം, സാമൂഹിക നേട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി. വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കോ നവലിബറലിസത്തിലേക്കോ ഉള്ള മൂല്യങ്ങളിലെ നിലവിലെ മാറ്റം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടായ നേട്ടങ്ങൾ.

വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ റോൾ മോഡലുകൾ

യു‌എസ്‌എയുടെ ഉദാഹരണം എടുക്കുക: അമേരിക്കൻ സ്വപ്നം എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സ്വപ്നമായിരുന്നു. സമത്വം ഒരു സാമ്പത്തിക ചോദ്യമായി മാറുമെന്നും രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു വിഷയമല്ലെന്നും വാർദ്ധക്യ വ്യവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും ബാധകമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.

മൂല്യവ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റത്തിന്റെയും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് റഷ്യ - രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും. “എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വ്യക്തിപരമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് റഷ്യ,” സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഗ്രിഗോറി ജുഡിൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സോവിയറ്റ് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും കൂട്ടായ്‌മയും വ്യക്തിവാദത്തോടുള്ള വെറുപ്പും. ജുഡിൻ: “ഞങ്ങൾ ലിബറൽ-ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ട്രിം ചെയ്ത പതിപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു: ജനാധിപത്യമില്ലാത്ത ലിബറലിസം. അത് നമ്മെ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് സോവിയറ്റിനെക്കുറിച്ചോ ഇന്നത്തെ റഷ്യൻ ജനതയെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. പൊതുവേ, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്‌മയുടെയും സംക്ഷിപ്തം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്: അതിന്റെ സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാർ സമന്വയവുമായി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു. "

ഒരു ബാലൻസ്

ഒരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വീക്ഷണകോണിൽ, ഇത് വ്യക്തിവാദത്തിനും കൂട്ടായ്‌മയ്ക്കും വിരുദ്ധമായ വിഷയമല്ല. ജുഡിൻ: "രണ്ടും തമ്മിൽ ആരോഗ്യകരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആധുനിക സമൂഹങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയൂ. ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം റഷ്യയിൽ ഒരു ആക്രമണാത്മക വ്യക്തിവാദമുണ്ട്, അത് ഭയത്താൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ക്രൂരമായ മത്സരം, പരസ്പര അവിശ്വാസം, ശത്രുത എന്നിവയായി മാറുന്നു. […] നിങ്ങൾ സ്വയം വിഡ് make ിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് "പൊതുനന്മ" എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. "

എന്നാൽ ഇത് എല്ലാവരേയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ വിശദീകരിക്കുന്നു: “റഷ്യയിൽ കൂട്ടായ ജീവിതത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ ആവശ്യകത എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഈ കുറവ് നേരിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നതിന്റെ നിരവധി അടയാളങ്ങളുണ്ട്. [...] കൂട്ടായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. "

കൂട്ടായ സുരക്ഷ

എന്നാൽ മറ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട്: സാമൂഹിക തണുപ്പ്, നിസ്സംഗത, സ്വാർത്ഥത എന്നിവയുടെ കാലാവസ്ഥ അനിയന്ത്രിതമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഫലമാണ്, യോജിപ്പിന്റെ അഭാവം, നമുക്ക് പകരം അർഥം എന്നത് ജർമ്മൻ തത്ത്വചിന്തകനായ അലക്സാണ്ടർ ഗ്ര u വിനെ തെറ്റായ രോഗനിർണയമായി കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ജർമ്മനി കൂട്ടായ ആശ്വാസത്തിലേക്ക് മുങ്ങുകയാണ്: “നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരു തരത്തിലും വ്യക്തിപരവും സ്വയംഭരണവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പുലർത്തുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ചാണ് കേസ്. സ്വയംഭരണാധികാരവും സ്വതന്ത്രവുമായ ജീവിതശൈലിയുടെ പരിണതഫലങ്ങളിൽ അത്യന്തം ഭയപ്പെടുകയും പരിഭ്രാന്തരാകുകയും ചെയ്യുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ സുരക്ഷയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി വാഞ്‌ഛിക്കുന്നു. ഇത് സ്വകാര്യ ജീവിത ആസൂത്രണത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. […] വ്യക്തിഗത മൂല്യങ്ങൾ, സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികളുടെ ഉത്തരാധുനിക ജീവിത രീതി? ഉപരിതലത്തിൽ മികച്ചത്. […] പകരം, അർത്ഥം വാഴുന്നതിനുള്ള ശാശ്വതമായ തിരയൽ, അത് സ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തിത്വവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, എന്നാൽ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും കൂട്ടായ സുരക്ഷയ്ക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. "

പരിധിയില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം?

ഇത്രയധികം അഭിപ്രായങ്ങൾ? ഒരിക്കലുമില്ല. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്‌മയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിവാദത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും അർത്ഥമാക്കുന്നത് നവലിബറലിസത്തിന്റേയോ സാമ്പത്തിക ലിബറലിസത്തിന്റേയോ കത്തുന്ന പ്രശ്‌നമാണ്. ഈ പദം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഒരു കാര്യം അർത്ഥമാക്കുന്നു: സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യം, വളരെയധികം സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി. ഒരു യൂണിയനും സാമൂഹിക പങ്കാളികളും ഇല്ലാതെ തന്നെ. അതിനാൽ വ്യക്തിത്വവും മൂലധന സ്വാതന്ത്ര്യവും. ഉദാരവൽക്കരണം വളരെക്കാലമായി തുടരുകയാണ്.ആസ്ട്രിയ, സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ മറവിൽ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പാത സ്വീകരിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റെയോ സാമൂഹിക സേവനത്തിന്റെയോ ഭാഗങ്ങൾ പണ്ടേ “സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു”, അതായത് സബ്സിഡികളെയോ സ്ഥാപിതമായ “our ട്ട്‌സോഴ്‌സ്” കമ്പനികളെയോ ആശ്രയിച്ചുള്ള “അസോസിയേഷനുകൾ”. വഴിയിൽ, കൂടുതലും രാഷ്ട്രീയ നിർദ്ദേശത്തിനും നിർദ്ദേശത്തിനും കീഴിലാണ്.

ആരാണ് രാഷ്ട്രീയം സേവിക്കുന്നത്? ജനങ്ങൾ?

മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണോ? സമൂഹത്തിന് (അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക്) ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ചുമതലകൾ ഭരണകൂടം നിറവേറ്റുന്നില്ലെന്ന് ചിലർ പറയുന്നിടത്ത്, മറ്റുള്ളവർ ഈ ഉത്തരവ് ഒരിക്കലും നിലവിലില്ലെന്നും ഇപ്പോഴും നിലവിലില്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഒരു സർക്കാർ മാത്രം സേവിക്കുന്നു. ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന "എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം" എന്ന സംസ്ഥാന ലക്ഷ്യമില്ല. (ഇവിടെ, വഴിയിൽ, സംസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ.) ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലറുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇപ്രകാരമാണ്: “ഞാൻ ഭരണഘടനയെയും റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും എന്റെ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും ഞാൻ എന്റെ കടമ നിർവഹിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.” എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഒരു ചാൻസലർ ഇല്ലെന്ന ഒരു വാക്കുമില്ല.

ചാൻസലർ കുർസ് തന്റെ വ്യക്തിഗത ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാഥമികമായി പ്രധാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് നിലവിലെ നിയമനിർമ്മാണം അനുസരിച്ച് നിയമാനുസൃതമാണ്: “ഞങ്ങൾക്ക് അഭിലഷണീയമായ പാരിസ്ഥിതിക, കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണവും അതേ സമയം ശക്തമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സാമ്പത്തിക വിജയവും ആവശ്യമാണ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനാകുമെന്ന് ഞാൻ തികച്ചും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയെ, അതായത് നമ്മുടെ തുറന്ന സമൂഹത്തെ, നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര സമൂഹത്തെയും, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി യൂറോപ്പിലെ സ്വതന്ത്രവും ശക്തവുമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ആശ്രയിക്കുക. "

വിവരം: രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ലഭിക്കുക?
കൂട്ടായ
ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്: “ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം” ഒരു തരത്തിലും ഭരണഘടനാപരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. “റിപ്പബ്ലിക്” എന്ന പദം പൊതുനന്മയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, official ദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ www.oesterreich.gv.at, www.parlament.gv.at എന്നിവയിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും. വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനാണ്. “ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം, വോൾഫ്ഗാംഗ് മാഗർ അല്ലെങ്കിൽ ജോസെഫ് ഇസെൻസി ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും പണപ്പെരുപ്പ ഉപയോഗവും മായ്‌ക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധിച്ചു. ഹാൻസ് ബുച്ചൈം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ "ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാർ" (ജനാധിപത്യം), "പൊതുനന്മയെ സേവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം" (റിപ്പബ്ലിക്) എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മങ്ങിച്ച് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന പദം ജനാധിപത്യം എന്ന പദം നിർണ്ണയിക്കുകയും പകരം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അത് പറയുന്നു വിക്കിപീഡിയ.

ഫോട്ടോ / വീഡിയോ: Shutterstock.

പ്രധാന സ്പോൺസർ

എഴുതിയത് ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ

ഒരു ദീർഘകാല പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ വളരെക്കാലമായി എന്നോട് തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഇത് ഒരു പത്രപ്രവർത്തന വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കും. അതിനുള്ള എന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം: ഓപ്ഷൻ. ആദർശപരമായ രീതിയിൽ ബദലുകൾ കാണിക്കുന്നതിന് - നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഗുണപരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കായി.
www.option.news/ueber-option-faq/

ഈ പോസ്റ്റ് ശുപാർശചെയ്യണോ?

1 അഭിപ്രായം

ഒരു സന്ദേശം വിടുക
  1. ഒരു മാരകമായ വൈറസ് ചുറ്റും. കൊറോണ വൈറസ് എന്നല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പകരം, ഞാൻ നവലിബറൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അടുത്ത തലമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ചാൻസലറുടെ പ്രീതിയും കണ്ടെത്തി. ടെനോർ: കൂട്ടായവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കാൾ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ. യൂറോപ്പിനെ എല്ലാ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്തുക. കാലാവസ്ഥാ പരിരക്ഷണം ഇതിന് വിലയൊന്നും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം.

    വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിലെ കുർസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കൂട്ടായ ആശയങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നുള്ളൂ: “കഷ്ടപ്പാട്, വിശപ്പ്, അവിശ്വസനീയമായ ദുരിതങ്ങൾ.” “ചരിത്രം പഠിക്കുക” ഒരുപക്ഷേ മുൻ ചാൻസലർ ബ്രൂണോ ക്രെയിസ്കിക്ക് ഉത്തരം നൽകുമായിരുന്നു. കാരണം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, കൂട്ടായ കരാറുകൾ, പെൻഷനുകൾ എന്നിവപോലുള്ള കൂട്ടായ നേട്ടങ്ങളല്ല കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് കാരണമായത്, മറിച്ച് ഗ്രഹത്തെയും മനുഷ്യനെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് - ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി - കുറച്ച് പേരുടെ സമ്പത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി. തൽഫലമായി, മറ്റുള്ളവരുടെ ലജ്ജ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ തലത്തിലെത്തി.

    എന്റെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരണം, സ്വാർത്ഥതയുടെയും അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെയും നയം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ കൈവരിച്ച ചെറിയ ആഗോള മുന്നേറ്റങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ്. മൂലധനത്തിന്റെ ആസന്നമായ സ്വേച്ഛാധിപത്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ജനാധിപത്യത്തെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു മിഥ്യാധാരണയിലായിരിക്കരുത്: ഒരു പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം. വ്യക്തമായ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയും “സമഗ്ര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം” (1984), “സുസ്ഥിരത” (2013) എന്നീ രണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേരിടുമ്പോഴും ഒരു റഫറണ്ടം നടക്കണം, അത് ദേശീയ കൗൺസിലിൽ “കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടും”. ആകസ്മികമായി, സുസ്ഥിരത എന്നത് ഒരു കൂട്ടായ ആശയമാണ്.

    ഞാൻ വീണ്ടും അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ? 20.000 മുതൽ മെഡിറ്ററേനിയനിൽ മുങ്ങിമരിച്ച 2014 അഭയാർഥികളോട് പറയുക. അന്താരാഷ്ട്ര കോർപ്പറേഷനുകളും പാശ്ചാത്യ ജിയോപൊളിറ്റിക്സും മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ. രാഷ്ട്രീയമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ, ആരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

    ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വൈറസ്!

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ബെസ്റ്റ്-ഓഫ് ഷ്‌നെലിയോ-വെബ്‌ക്യാം 2020 | നാച്ചർ‌ചട്ട്സ്ബണ്ട് ജർമ്മനി

പ്ലാസ്റ്റിക് വെള്ളപ്പൊക്കം: 160 കടലാമകളെ രക്ഷിച്ചു WWF ജർമ്മനി