5 ඔක්තෝම්බර් 2023 දින Kindernothilfe ඔන්ලයින් උත්සවයේදී, නොතාරිස් Mag. Arno Sauberer ඔබ විසින් සලකා බැලිය යුතු උරුම නීතිය සහ කැමැත්ත යන මාතෘකා පිළිබඳ මූලික ප්‍රධාන කරුණු ඔබට පවසනු ඇත.

උරුම නීතිය සහ කැමැත්ත යන විෂය පිළිබඳ අපගේ මාර්ගගත සිදුවීමේදී, අපගේ නොතාරිස් මැග්. Arno Sauberer ඔබට මූලික තොරතුරු ලබා දෙන අතර ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුතු දේ පැහැදිලි කරයි. ඊට අමතරව, ඔබේ පුද්ගලික ප්‍රශ්න ඇසීමට ඇත්ත වශයෙන්ම අවස්ථාව තිබේ.

සහභාගීත්වය 5 ඔක්තෝබර් 2023 දින ඔන්ලයින් සිදුවීම ඇත්ත වශයෙන්ම නොමිලේ වේ. විද්‍යුත් තැපෑලෙන් (gutes-testament@kindernothilfe.at) අප සමඟ ලියාපදිංචි වීමට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ප්‍රවේශ සබැඳිය සහ අනෙකුත් සියලුම තොරතුරු සිදුවීම ආරම්භ වීමට පෙර හොඳ වේලාවට යවනු ලැබේ.

ඔබගේ සහභාගීත්වය අපි බලාපොරොත්තු වෙමු!

මෙම තනතුර විකල්ප ප්‍රජාව විසින් නිර්මාණය කරන ලදි. සම්බන්ධ වී ඔබේ පණිවිඩය පළ කරන්න!

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත

ලියන ලද්දේ Kindernothilfe

දරුවන් ශක්තිමත් කරන්න. දරුවන් ආරක්ෂා කරන්න. ළමයින් සහභාගී වේ.

Kinderothilfe ඔස්ට්‍රියාව ලොව පුරා අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ට උපකාර කරන අතර ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරයි. ඔවුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ගෞරවනීය ජීවිතයක් ගත කරන විට අපගේ ඉලක්කය සපුරා ගත හැකිය. අපට සහාය වන්න! www.kinderothilfe.at/shop

Facebook, Youtube සහ Instagram හි අපව අනුගමනය කරන්න!

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය