in ,

കെട്ടിട ആശയങ്ങൾ: ഭാവിയിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിപ്പടുക്കുക

കെട്ടിടം ആശയങ്ങൾ

കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുക: കാലാവസ്ഥാ നടപടികൾ വളരെക്കാലമായി നിയമപരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വശമാണ്, ഇത് വരും വർഷങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ച സ്വാധീനം ചെലുത്തും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സമ്മതിച്ച യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കാലാവസ്ഥാ ലക്ഷ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച്, സുസ്ഥിര നിർമ്മാണത്തിന്റെയും നവീകരണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഇനിയും വർദ്ധിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ, എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് "ദേശീയ പദ്ധതി" സമാരംഭിച്ചു, ഇത് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പ്രധാന നവീകരണങ്ങളുടെയും energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കായി മിനിമം മാനദണ്ഡങ്ങൾ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ക്രമേണ നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം സുസ്ഥിര നിർമ്മാണം നിയമപരമായി ആവശ്യമാണ്. ആസൂത്രിതമായ വീടിന്റെ മൂല്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇപ്പോഴും സജ്ജീകരിക്കേണ്ട ഒന്നായിരിക്കണം.

ഘടക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ

സുസ്ഥിര കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന വാദം തെറ്റാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം. (ഓപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌തു). സുസ്ഥിരവും energy ർജ്ജ-കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു വീടിന് അതിന്റെ പരമ്പരാഗത എതിരാളിയേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെ ചെലവാകില്ല. എല്ലാ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളെയും പോലെ, ശരിയായ അറിവ് നല്ല വിലയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശരിയായ കമ്പനി കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അധികച്ചെലവും മൂല്യവത്താണ്, കാരണം ഭാവിയിലെ ഉയർന്ന energy ർജ്ജ വില കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, സുസ്ഥിര കെട്ടിടങ്ങൾ ഉപയോഗ ചക്രത്തിൽ പ്രവർത്തന ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും. ഏറ്റവും നല്ല മന ci സാക്ഷിയോടെയും കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളോടെയും സാമ്പത്തികമായി വിലകുറഞ്ഞതോ കുറഞ്ഞത് നല്ലതോ ആയ പുറത്തുകടക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും: ഉദാഹരണത്തിന്, സുസ്ഥിര കെട്ടിടത്തിനുള്ള മീഡിയ സെന്റർ (www.nachhaltiges-bauen.jetzt) ​​നിരവധി പഠനങ്ങളും കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഇതിനകം താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിശകലനങ്ങളും നൽകുന്നു.

ഫാക്ടർ ഇക്കോളജി

2016 വർഷത്തിൽ സുസ്ഥിരത പാരിസ്ഥിതികമായി പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്നത് തർക്കരഹിതമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെയും സംശയം വീണ്ടും വീണ്ടും പടരുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് താപ ഇൻസുലേഷന്റെ പാരിസ്ഥിതിക അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് പോളിസ്റ്റൈറൈൻ. ഇവിടെയും വസ്തുതകൾ ഇതിനകം പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്: ഇപി‌എസ് പ്ലേറ്റുകൾ പോലുള്ള താപ ഇൻസുലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ പെട്രോളിയം ഉൽ‌പന്നങ്ങളാണെങ്കിലും അവയിൽ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ശതമാനം വായുവും രണ്ട് ശതമാനം പോളിസ്റ്റൈറൈനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇൻസുലേഷനിൽ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്വയം ഇമോജൈസ് ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഒന്നിലധികം ഇന്ധന എണ്ണയോ അതിന് തുല്യമോ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഉപസംഹാരം: ഡാമിലല്ല എന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമാണ്. ഇതുകൂടാതെ, പുനരുപയോഗ resources ർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബദൽ ഇൻസുലേഷൻ വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉണ്ട്.

ഫാക്ടർ സപ്ലൈ സുരക്ഷാ .ർജ്ജം

നിരവധി സുസ്ഥിര കെട്ടിട സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ഒരു വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു: ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക്സ്, സൗരോർജ്ജം, ജിയോതർമൽ എനർജി, കമ്പനി എന്നിവയിലൂടെ ഭാവിയിലേക്കും energy ർജ്ജം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ energy ർജ്ജ സ്വയംപര്യാപ്തതയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. അല്പം energy ർജ്ജ വിതരണവുമായി സംയോജിച്ച് energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിലവിലെ ഐഡിയൽ പ്ലസ് എനർജി ബിൽഡിംഗ് വരെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും: അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ energy ർജ്ജം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീട്.

ദേശീയ പദ്ധതി

ഒരു "ദേശീയ പദ്ധതിയുടെ" ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, ഓസ്ട്രിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ഒഐബി) എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് മുതൽ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പുതിയ നിർമ്മാണത്തിന്റെയും നവീകരണത്തിന്റെയും effici ർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മിനിമം ആവശ്യകതകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ energy ർജ്ജമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ എത്തുന്നതുവരെ ബിൽഡിംഗ് നിയമപ്രകാരം സാധുതയുള്ളതുവരെ രണ്ട് വർഷത്തെ സൈക്കിളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർമ്മാണ നിയമ മാനദണ്ഡങ്ങളെ ഒ‌ഐ‌ബി മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശം നിർ‌വചിക്കുന്നു. കെട്ടിട എൻ‌വലപ്പിന്റെ താപ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയോ പുനരുപയോഗ energy ർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയോ കുറഞ്ഞ energy ർജ്ജ പ്രകടന ആവശ്യകതകൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.
2020 മുതൽ എല്ലാ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളും "മിക്കവാറും energy ർജ്ജ-നിഷ്പക്ഷത" (മിക്കവാറും പൂജ്യം energy ർജ്ജ വീടുകൾ), പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ പോലും 2018 ആയിരിക്കണം. കെട്ടിട എൻ‌വലപ്പിൻറെ 25 ശതമാനത്തിൽ‌ കൂടുതൽ‌ ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്ന വലിയ നവീകരണത്തിന്, കുറഞ്ഞ താപ മാനദണ്ഡങ്ങൾ‌ നിർബന്ധമാണ്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള effici ർജ്ജ കാര്യക്ഷമത നന്നായി വിശദീകരിക്കുന്നതിന്, ചൂടാക്കൽ ആവശ്യകതയെ (എച്ച്ഡബ്ല്യുബി) മറികടക്കുന്ന അധിക performance ർജ്ജ പ്രകടന സൂചകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. വിൽപ്പനയുടെയും വാടകയുടെയും കാര്യത്തിൽ, energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമത സൂചകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം, കൂടാതെ ഓസ്ട്രിയയിൽ 2012 മുതൽ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ.

സുസ്ഥിര കെട്ടിട ആശയങ്ങൾ

കൂടാതെ, തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി കെട്ടിട ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇവയെല്ലാം ആളുകൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും പലതും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തവുമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയം തീരുമാനിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക ഘടകങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി സംയോജിപ്പിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ആത്യന്തികമായി, കരാർ വിദഗ്ദ്ധരുടെ സാങ്കേതിക അറിവ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഒരു ആധുനിക കെട്ടിടം ഇന്ന് ഒരു ഹൈടെക് ഉൽപ്പന്നമാണ്.

അണു

കെട്ടിട സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ താരതമ്യം മനസിലാക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന മൂല്യം ബാധകമാണ്: ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ energy ർജ്ജ കെട്ടിടം സുസ്ഥിര കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലവാരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. പാസീവ് ഹ House സും സോനെൻ‌ഹോസും ഇതിനെ പിന്തുടരുന്നു സൗരോർജ്ജം "തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഉപഭോഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ energy ർജ്ജം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലസ് എനർജി ഹ House സ് നിലവിൽ ഏറ്റവും ദൂരവ്യാപകമായ പരിഹാരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കെട്ടിട ആശയങ്ങൾ: ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി ഹ .സ്

ഭാവിയിലെ കെട്ടിട നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കുറഞ്ഞ energy ർജ്ജ ഭവനം, ഒരു മികച്ച താപ കെട്ടിട എൻ‌വലപ്പ് സവിശേഷതയാണ്. Energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയും വായുസഞ്ചാരവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നിഷ്ക്രിയ ഭവനത്തോട് അടുക്കുന്നു. നിർബന്ധിതമല്ല, പക്ഷേ ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൗരോർജ്ജം പോലുള്ള പുനരുപയോഗ energy ർജ്ജവും ചൂട് വീണ്ടെടുക്കലിനൊപ്പം നിയന്ത്രിത വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനവും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സൂര്യനുമായുള്ള വിന്യാസം, താപ പാലങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമുള്ള ഒരു കോംപാക്ട് ഡിസൈനാണ് ഈ ആശയത്തിന്റെ ഭാഗം.
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച്, ഓരോ പൊതു കെട്ടിടവും, എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് പ്രകാരം, എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും “ഏതാണ്ട് energy ർജ്ജ-സ്വയംപര്യാപ്തത” ആയിരിക്കണം, കുറഞ്ഞ energy ർജ്ജ വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ “ഏതാണ്ട് പൂജ്യം energy ർജ്ജ കെട്ടിടങ്ങൾ”, 2018 ൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

കെട്ടിട ആശയങ്ങൾ: നിഷ്ക്രിയ വീട്

നിഷ്ക്രിയ ഭവനത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ‌ ഇതിനകം വളരെ ഉയർന്നതാണ്: 15 kWh / m².a ന് താഴെയുള്ള താപ ആവശ്യം നേടുന്നതിന് (പി‌എച്ച്പി‌പി അനുസരിച്ച്), ഘടകങ്ങൾക്കായി അതത് നിഷ്ക്രിയ ഭവന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് ചൂട് കൈമാറ്റ ഗുണകം ഉള്ള വിൻഡോകൾ കുറഞ്ഞത് 0,80 W / (m²K)), താപ ഇൻസുലേഷനായി 0,15 W / (m²K) ന്റെ U- മൂല്യം. പ്രത്യേക വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്തതിനാൽ (മണിക്കൂറിൽ 50 വീടിന്റെ അളവിനേക്കാൾ കുറവാണ് 0,6 പാസ്കൽ അണ്ടർ / ഓവർ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ്), ചൂട് വീണ്ടെടുക്കലിനൊപ്പം നിയന്ത്രിത വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്. നിഷ്ക്രിയ ഭവനത്തിൽ, എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് വായുവിൽ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞത് 75 ശതമാനമെങ്കിലും ഒരു ചൂട് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി ശുദ്ധവായുയിലേക്ക് തിരികെ നൽകുന്നു, അതുവഴി പ്രത്യേക ചൂടാക്കൽ സംവിധാനമില്ലാതെ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഇല്ലാതെ സുഖപ്രദമായ ഇൻഡോർ കാലാവസ്ഥ കൈവരിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം.
നിഷ്ക്രിയ ഹ technology സ് സാങ്കേതികവിദ്യ 20 വർഷത്തിലേറെയായി നിലവിലുണ്ട്. ജർമ്മനിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്ടായിരുന്നു എക്സ്നുംസ്. ഓസ്ട്രിയയിൽ, ആദ്യത്തെ നിഷ്ക്രിയ ഭവനം വൊറാൾ‌ബെർഗിലെ 1991 വർഷത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് (സോനെൻ‌പ്ലാറ്റ്സ്, 1996). ഇന്നുവരെ (2006 വരെ) ഓസ്ട്രിയയിൽ ഏകദേശം 2010 ഡോക്യുമെന്റഡ് നിഷ്ക്രിയ വീടുകളുണ്ട്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, നിലവിലുള്ള നിഷ്ക്രിയ വീടുകളുടെ "ഇരുണ്ട രൂപം" വളരെ കൂടുതലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിലവിലുള്ള നിഷ്ക്രിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ആയി കണക്കാക്കുന്നു, മുകളിലേക്കുള്ള പ്രവണത.

കെട്ടിട ആശയങ്ങൾ: സോളാർ ഹ .സ്

സോളാർ ഹ house സ് എന്ന ആശയം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. Effici ർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് സ്വതന്ത്ര സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ ശക്തമായ ഉപയോഗം. ഇൻസുലേറ്റഡ് വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വഴി ചൂട് സംഭരിക്കുന്നതിലൂടെ, സൗരോർജ്ജം വർഷം മുഴുവനും ചൂടുവെള്ളത്തിനും ബഹിരാകാശ ചൂടാക്കലിനും ഉപയോഗിക്കാം. ശൈത്യകാലത്ത്, ചെറിയ അടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പെല്ലറ്റ് സ്റ്റ oves സഹായിക്കുന്നു. നല്ല താപ ഇൻസുലേഷൻ, ചൂടാക്കൽ, ചൂടുവെള്ളം എന്നിവയുടെ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സൗരോർജ്ജ കവറേജ്, മരം പോലുള്ള പുനരുപയോഗ energy ർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ വഴി മാത്രം അധിക ചൂടാക്കൽ എന്നിവയാണ് സോളാർ ഹൗസിന്റെ ചട്ടക്കൂട് മാനദണ്ഡം.
സ്ട്രോബിംഗിലെ സോനെൻ‌ഹോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഡി) ആണ് ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചത്. യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായ റെസിഡൻഷ്യൽ സൗരോർജ്ജ ഭവനമായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഓബർബർഗിലാണ് എക്സ്നുംസ് നിർമ്മിച്ചത്.

കെട്ടിട ആശയങ്ങൾ: പ്ലസ് എനർജി ഹ .സ്

പ്ലസ് എനെർജി വീടിന്റെ ആശയം പ്രധാനമായും നിഷ്ക്രിയ ഭവനവുമായി യോജിക്കുന്നു. ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക്ക്, സോളാർ തെർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോതർമൽ എനർജി പോലുള്ള പുനരുപയോഗ g ർജ്ജത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ച ഉപയോഗം, എന്നിരുന്നാലും, മൊത്തത്തിലുള്ള energy ർജ്ജ ബാലൻസ് കൈവരിക്കുന്നു, അത് അധിക .ർജ്ജം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചൂടാക്കാനും ചൂടുവെള്ളത്തിനും ആവശ്യമായ energy ർജ്ജം വീട്ടിലോ വീട്ടിലോ തന്നെ ലഭിക്കും.
ബാലൻസ് സന്തുലിതമാണെങ്കിൽ ഒരു സീറോ എനർജി ഹ .സിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ബാഹ്യ energy ർജ്ജം ആവശ്യമില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ energy ർജ്ജ സ്വയംപര്യാപ്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഫോട്ടോ / വീഡിയോ: Shutterstock.

എഴുതിയത് ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ

ഒരു ദീർഘകാല പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ വളരെക്കാലമായി എന്നോട് തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഇത് ഒരു പത്രപ്രവർത്തന വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കും. അതിനുള്ള എന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം: ഓപ്ഷൻ. ആദർശപരമായ രീതിയിൽ ബദലുകൾ കാണിക്കുന്നതിന് - നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഗുണപരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കായി.
www.option.news/ueber-option-faq/

1 അഭിപ്രായം

ഒരു സന്ദേശം വിടുക
  1. ഹല്ലൊ!
    ഞാൻ സ്റ്റൈറോഫോം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻസുലേഷന് എതിരാണ്. ഇത് വീടിനെ വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്തതാക്കുന്നു, കാരണം ഇത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് മതിലുകൾക്ക് മോശമാണ്. ചുവരുകൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലേഷൻ, ആടുകളുടെ കമ്പിളി, ധാതു, ചണ, ചണം, ...
    നിർബന്ധിത വെന്റിലേഷൻ / ചൂട് വീണ്ടെടുക്കൽ കാരണം, ബാക്ടീരിയ / മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. വെന്റിലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ.
    റീസൈക്ലിംഗ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ