in , ,

Украины нөхцөл байдал Чернобылийн хүүхдүүд төслийн хувьд ямар утгатай вэ?


Украины нөхцөл байдал Чернобылийн хүүхдүүд төслийн хувьд ямар утгатай вэ?

Бид 25 гаруй жилийн турш Украины зүүн хэсэгт хорт хавдартай, хэрэгцээтэй хүүхдүүдийг асран халамжилж, дэмжиж ирсэн. Украины нөхцөл байдал бидний ажлыг улам хүндрүүлсэн...

Бид 25 гаруй жилийн турш Украины зүүн хэсэгт хорт хавдартай, хэрэгцээтэй хүүхдүүдийг асран халамжилж, дэмжиж ирсэн. Украины нөхцөл байдал бидний ажлыг хүндрүүлэв. Зарим хүүхдүүдийг дайны бүсээс нүүлгэн шилжүүлэх боломжтой.

Бидэнд туслаач! https://www.global2000.at/spenden/akut-hilfe-tschernobyl-kinder

эдгээр

АВСТРИЙН НЭГДСЭН ШУУД ҮЗЭХ


Бичсэн: дэлхийн 2000

Сэтгэгдэл үлдээх