in , ,

Donut-ийн онол: Зуурмагийн дуу чимээ нь тогтвортой эдийн засагт хүрэх болно


Donut-ийн онол: Зуурмагийн дуу чимээ нь тогтвортой эдийн засагт хүрэх болно

Гаригийн хил хязгаар дотор шударга эдийн засгийн тогтолцоо хэрхэн харагдахыг гурилан бүтээгдэхүүний эдийн засаг тодорхойлдог. Энэ бичлэгийг BMK санхүүжүүлсэн.

Гаригийн хил хязгаар дотор шударга эдийн засгийн тогтолцоо хэрхэн харагдахыг гурилан бүтээгдэхүүний эдийн засаг тодорхойлдог.

Энэ бичлэгийг BMK санхүүжүүлсэн.

эдгээр

АВСТРИЙН НЭГДСЭН ШУУД ҮЗЭХ


Бичсэн: дэлхийн 2000

Сэтгэгдэл үлдээх