ഓപ്ഷൻ

option.news എന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ പടിപടിയായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സുസ്ഥിരതയെയും സിവിൽ സമൂഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആദർശപരമായ “സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്”. ആർക്കും ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും മികച്ച ഭാവിക്കായി പോസ്റ്റുചെയ്യാനും കഴിയും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരീകരണ കോഡുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സ്പാം ഫോൾഡറും പരിശോധിക്കുക! നിങ്ങൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിനായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക.
അടയ്ക്കുക
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
രജിസ്റ്റർ | രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
പാസ്‌വേഡ് ദൃ | ത | പാസ്‌വേഡ് ദൃ .ത
പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ
സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈലുകൾ

ടോപ്പ് -50-മിറ്റ്‌ഗ്ലൈഡർ

 1. #1 കിംദെര്നൊഥില്ഫെ പോയിന്റ് 400,5
 2. #2 തൊംമി പോയിന്റ് 368,0
 3. #3 കരിൻ ബോർനെറ്റ് പോയിന്റ് 312,4
 4. #4 മറീന ഇവ്‌കി പോയിന്റ് 298,0
 5. #5 ഗുന്തർ ലസ്സി പോയിന്റ് 199,8
 6. #6 വെറോണിക്ക ജാനിറോവ പോയിന്റ് 141,9
 7. #7 ഉയരങ്ങൾ പോയിന്റ് 116,5
 8. #8 ക്ലോഡിയ പോയിന്റ് 113,2
 9. #9 രെപനെത് പോയിന്റ് 92,0
 10. #10 ജോസഫ് കംഹുബെ പോയിന്റ് 90,0
 11. #11 റോബർട്ട് ബി. ഫിഷ്മാൻ പോയിന്റ് 86,6
 12. #12 സോൻജ ബെറ്റെൽ പോയിന്റ് 84,2
 13. #13 എലിസബത്ത് ഒബർസൗച്ചർ പോയിന്റ് 83,2
 14. #14 സ്റ്റെഫി പോയിന്റ് 71,3
 15. #15 സ്റ്റീഫൻ ടിക്കാറ്റ്ഷ് പോയിന്റ് 69,0
 16. #16 അലക്സാണ്ട്ര ബൈൻഡർ പോയിന്റ് 67,8
 17. #17 എചൊഗൊഒദ് പോയിന്റ് 67,0
 18. #18 ഉർസുല Wastl പോയിന്റ് 66,4
 19. #19 ആഞ്ചലിക എച്ച് പോയിന്റ് 61,8
 20. #20 അഛിമ്സ്തൊഎഷെര് പോയിന്റ് 61,1
 21. #21 പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോയിന്റ് 60,4
 22. #22 അലക്സാണ്ടർ ഹോൾസ് പോയിന്റ് 55,1
 23. #23 അനിത എറിക്സൺ പോയിന്റ് 54,6
 24. #24 അസോസിയേഷൻ SOL പോയിന്റ് 47,6
 25. #25 ജാക്കോബ് ഹോർവാട്ട് പോയിന്റ് 45,7
 26. #26 മാർട്ടിൻ രോമങ്ങൾ പോയിന്റ് 43,9
 27. #27 ഇവ ലസ്പാസ് പോയിന്റ് 39,6
 28. #28 ജെറി സീഡൽ പോയിന്റ് 39,5
 29. #29 സ്റ്റെഫാൻ ടെഷ് പോയിന്റ് 39,1
 30. #30 റോബർട്ട് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് പോയിന്റ് 39,1
 31. #31 ടീം CU2 ക്രിയേറ്റീവ് ഏജൻസി പോയിന്റ് 38,2
 32. #32 ലിസ തലർ I HTBLuVA സാൽ‌സ്ബർഗ് പോയിന്റ് 37,0
 33. #33 മീര കോലെൻക് പോയിന്റ് 36,8
 34. #34 നീന വോൺ കൽക്രൂത്ത് പോയിന്റ് 36,6
 35. #35 നികി പോയിന്റ് 33,1
 36. #36 ബെന്നി പോയിന്റ് 31,0
 37. #37 മാഗ് വാൾട്ടർ ക്ലാഗ് പോയിന്റ് 29,2
 38. #38 ഡാഗ്മർ ബ്രെഷാർ പോയിന്റ് 29,1
 39. #39 ജൂലിയ ഗെയ്‌സ്വിങ്ക്ലർ പോയിന്റ് 29,0
 40. #40 സ്റ്റെഫാൻ സിമ്മർമാൻ പോയിന്റ് 28,7
 41. #41 ഇവാ ട്രൂബ് പോയിന്റ് 28,3
 42. #42 COVIDCorona90 പോയിന്റ് 27,2
 43. #43 ഹനാൻ എ പോയിന്റ് 27,0
 44. #44 മൃഗ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരായ ഡോക്ടർമാർ eV പോയിന്റ് 26,4
 45. #45 ക്.ഫുഎഹ്രെര് പോയിന്റ് 24,9
 46. #46 സ്ഛ്വെംദെര്മര്ക്ത് പോയിന്റ് 24,9
 47. #47 റെനേ പോയിന്റ് 23,1
 48. #48 ഛര്ല്യ് പോയിന്റ് 23,0
 49. #49 ബിയാട്രിക്സ് പോയിന്റ് 20,9
 50. #50 റെയിനർ പോയിന്റ് 20,9