ഓപ്ഷൻ

option.news എന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ പടിപടിയായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സുസ്ഥിരതയെയും സിവിൽ സമൂഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആദർശപരമായ “സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്”. ആർക്കും ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും മികച്ച ഭാവിക്കായി പോസ്റ്റുചെയ്യാനും കഴിയും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരീകരണ കോഡുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സ്പാം ഫോൾഡറും പരിശോധിക്കുക! നിങ്ങൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിനായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക.
അടയ്ക്കുക
ഒരു അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
രജിസ്റ്റർ | രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
പാസ്‌വേഡ് ദൃ .ത
പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ
സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈലുകൾ

ടോപ്പ് -50-മിറ്റ്‌ഗ്ലൈഡർ

 1. #1 സോൺജ പോയിന്റ് 445,1
 2. #2 നീന വോൺ കൽക്രൂത്ത് പോയിന്റ് 427,3
 3. #3 തൊംമി പോയിന്റ് 350,1
 4. #4 കരിൻ ബോർനെറ്റ് പോയിന്റ് 321,0
 5. #5 മറീന ഇവ്‌കി പോയിന്റ് 287,6
 6. #6 കിംദെര്നൊഥില്ഫെ പോയിന്റ് 262,6
 7. #7 ഗുന്തർ ലസ്സി പോയിന്റ് 198,4
 8. #8 ക്ലോഡിയ പോയിന്റ് 112,8
 9. #9 വെറോണിക്ക ജാനിറോവ പോയിന്റ് 95,6
 10. #10 ഉയരങ്ങൾ പോയിന്റ് 90,1
 11. #11 ജോസഫ് കംഹുബെ പോയിന്റ് 89,6
 12. #12 എലിസബത്ത് ഒബർസൗച്ചർ പോയിന്റ് 69,9
 13. #13 സോൻജ ബെറ്റെൽ പോയിന്റ് 69,8
 14. #14 സ്റ്റീഫൻ ടിക്കാറ്റ്ഷ് പോയിന്റ് 69,0
 15. #15 എചൊഗൊഒദ് പോയിന്റ് 65,2
 16. #16 സ്റ്റെഫി പോയിന്റ് 63,9
 17. #17 ഉർസുല Wastl പോയിന്റ് 62,6
 18. #18 ആഞ്ചലിക എച്ച് പോയിന്റ് 61,8
 19. #19 അഛിമ്സ്തൊഎഷെര് പോയിന്റ് 60,7
 20. #20 പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോയിന്റ് 58,4
 21. #21 അലക്സാണ്ടർ ഹോൾസ് പോയിന്റ് 54,7
 22. #22 റോബർട്ട് പോയിന്റ് 43,0
 23. #23 ജാക്കോബ് ഹോർവാട്ട് പോയിന്റ് 42,3
 24. #24 അനിത എറിക്സൺ പോയിന്റ് 40,7
 25. #25 ഇവ ലസ്പാസ് പോയിന്റ് 39,6
 26. #26 ജെറി സീഡൽ പോയിന്റ് 39,5
 27. #27 മാർട്ടിൻ രോമങ്ങൾ പോയിന്റ് 38,9
 28. #28 അലക്സാണ്ട്ര ബൈൻഡർ പോയിന്റ് 38,8
 29. #29 രെപനെത് പോയിന്റ് 38,5
 30. #30 മീര കോലെൻക് പോയിന്റ് 36,4
 31. #31 സ്റ്റെഫാൻ ടെഷ് പോയിന്റ് 33,9
 32. #32 നികി പോയിന്റ് 33,1
 33. #33 ബെന്നി പോയിന്റ് 31,0
 34. #34 അസോസിയേഷൻ SOL പോയിന്റ് 29,0
 35. #35 റോബർട്ട് പോയിന്റ് 28,9
 36. #36 ഇവാ ട്രൂബ് പോയിന്റ് 28,3
 37. #37 മാഗ് വാൾട്ടർ ക്ലാഗ് പോയിന്റ് 28,2
 38. #38 സ്റ്റെഫാൻ സിമ്മർമാൻ പോയിന്റ് 27,3
 39. #39 COVIDCorona90 പോയിന്റ് 26,2
 40. #40 സ്ഛ്വെംദെര്മര്ക്ത് പോയിന്റ് 24,9
 41. #41 റെനേ പോയിന്റ് 23,1
 42. #42 ബിയാട്രിക്സ് പോയിന്റ് 20,9
 43. #43 ക്.ഫുഎഹ്രെര് പോയിന്റ് 20,9
 44. #44 റെയിനർ പോയിന്റ് 20,9
 45. #45 യോർഗ് ഹിന്നേഴ്സ് പോയിന്റ് 19,9
 46. #46 ഛര്ല്യ് പോയിന്റ് 18,0
 47. #47 ക്രിസ്റ്റീന കിറോവ പോയിന്റ് 17,5
 48. #48 അലക്സാണ്ട്ര ഫ്രാന്റ്സ് പോയിന്റ് 17,4
 49. #49 മത്തിയാസ് മണ്ടുക്ക പോയിന്റ് 16,9
 50. #50 നിക്കോല പോയിന്റ് 16,0