in , ,

Animal Facts 🤔: Caiman Edition 🐊 | WWF ເຢຍລະມັນ


ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສັດ 🤔: Caiman Edition 🐊

ດັ່ງນັ້ນ, ແຂ້ທີ່ Klaus ລືມ. 🐊 ແລະແມ່ນແລ້ວ, ລາວກໍ່ເປັນແຂ້, ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະແບ່ງຄອບຄົວແນວໃດ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຂ້ທີ່ແທ້ຈິງ, ແຂ້ແລະ Caimans ແມ່ນ optical ຫນຶ່ງ: ໃນແຂ້ທີ່ແທ້ຈິງ, ແຂ້ວຂອງຄາງກະໄຕເທິງກັດລະຫວ່າງຄາງກະໄຕລຸ່ມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ແຂ້ທີ່ Klaus ລືມ. 🐊 ແລະແມ່ນແລ້ວ, ລາວກໍ່ເປັນແຂ້, ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະແບ່ງຄອບຄົວແນວໃດ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຂ້ທີ່ແທ້ຈິງ, ແຂ້ແລະ Caimans ແມ່ນ optical ຫນຶ່ງ: ໃນແຂ້ທີ່ແທ້ຈິງ, ແຂ້ວຂອງຄາງກະໄຕເທິງກັດລະຫວ່າງຄາງກະໄຕລຸ່ມ. ແຂ້ວທີສີ່ຢູ່ທາງລຸ່ມແມ່ນເຫັນໄດ້ສະເຫມີ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ປາກຖືກປິດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນແຂ້ແລະສັດ Caimans, ແຂ້ວຂອງຄາງກະໄຕເທິງຊ້ອນກັນກັບຄາງກະໄຕລຸ່ມຈາກພາຍນອກ. ເມື່ອປາກຖືກປິດ, ບໍ່ສັງເກດເຫັນແຂ້ວ. ດຽວນີ້ເຈົ້າຮູ້.

ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ມີອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້