in , ,

ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນແມ່ນຫຍັງ? | Oxfam GB

ການຄວບຄຸມໃນພາສາຕ່າງປະເທດ

ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນແມ່ນຫຍັງ? | Oxfam GB

ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນທຸກຍາກສາມາດຫລຸດລົງ. ມັນເປັນ ຄຳ ຖາມຂອງການເລືອກ. ເມື່ອລັດຖະບານເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິ ທຳ ດ້ານພາສີ; ລົງທຶນໃສ່ການບໍລິການສາທາລະນະ; ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິ ທຳ w …

ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນທຸກຍາກສາມາດຄັບແຄບ. ມັນແມ່ນເລື່ອງຂອງການເລືອກ. ເມື່ອລັດຖະບານເລືອກທີ່ຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຍຸຕິ ທຳ ດ້ານພາສີ; ລົງທຶນໃສ່ການບໍລິການສາທາລະນະ; ເພື່ອຮັບປະກັນຄ່າຈ້າງທີ່ຍຸດຕິ ທຳ; ຟັງຄົນທຸກຍາກທີ່ສຸດ; ຈຳ ນວນຄົນທີ່ທຸກຍາກສາມາດຫລຸດລົງ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ສະ ເໝີ ພາບແລະສຸດທ້າຍເອົາຊະນະຄວາມທຸກຍາກ.

ແຫຼ່ງ

ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້