Bạn có thể ảnh hưởng tích cực đến thế giới!

option.news là cộng đồng tin tức duy tâm. Đây là nơi BẠN viết tin tức và thiết lập những động lực có giá trị trên internet. Tham gia ngay: Chỉ cần đăng ký và đăng.
INFOS | ĐĂNG KÝ | Hồ sơLỰA CHỌN HỖ TRỢ

TÀI TRỢ MIỄN PHÍ CỦA CÁC BÊN TRONG ĐỐI TÁC | MẸO VIDEO

Các tin tức quan trọng nhất và các giải thưởng lớn mỗi tuần!

Không có thư rác. Dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển. Bạn sẽ nhận được một email để xác nhận đăng ký của bạn. Vui lòng kiểm tra thư mục thư rác của bạn!

Trích dẫn

Top 25 thành viên

 1. #1 Kindernothilfe Điểm 836,3
 2. #2 Helmut Melzer Điểm 675,5
 3. #3 Karin Sinhett Điểm 535,6
 4. #4 Sử dụng lại Áo Điểm 518,0
 5. #5 Tommi Điểm 393,1
 6. #6 Bến du thuyền Ivkić Điểm 315,9
 7. #7 Robert B. Người cá Điểm 313,1
 8. #8 cao trên bầu trời Điểm 289,7
 9. #9 Lisa thaler Điểm 288,6
 10. #10 Các nhà khoa học cho Áo tương lai Điểm 283,2
 11. #11 Hanan A. Điểm 282,4
 12. #12 Các bác sĩ chống lại thí nghiệm động vật eV Điểm 277,2
 13. #13 Julia Siegesleitner Điểm 272,2
 14. #14 Adisa Zukanovic Điểm 270,2
 15. #15 Lisa Huppertz Điểm 268,2
 16. #16 Felix Winterteller Điểm 267,8
 17. #17 Hiệp hội NL40 Điểm 267,8
 18. #18 Leah Purrer Điểm 267,6
 19. #19 Maximilian Pernhofer Điểm 267,5
 20. #20 Amelie Nussbaumer Điểm 267,1
 21. #21 Laura Wiedemayer Điểm 265,9
 22. #22 Lena Điểm 265,7
 23. #23 Victoria1417 Điểm 265,0
 24. #24 fatma0436 Điểm 264,8
 25. #25 sarah Điểm 264,6

NGHE cộng đồng

Mẹo sản phẩm

Giảm giá & Ghi nhận

Công ty bền vững

"The Social Dilemma" giải thích tại sao thế giới của chúng ta đang trở nên điên cuồng - hiện là bộ phim quan trọng nhất mà người ta nên xem!

Các công ty và tổ chức bền vững


quảng cáo

các kênh truyền hình nước