Bạn có thể ảnh hưởng tích cực đến thế giới!

option.news là cộng đồng tin tức duy tâm zu các lựa chọn thay thế tích cực, tính bền vững và xã hội dân sự. Đây là nơi BẠN viết tin tức và cung cấp những động lực có giá trị trên Internet - toàn cầuđược dịch sang 104 ngôn ngữ. Tham gia ngay: Chỉ cần đăng ký và đăng.
INFOS | ĐĂNG KÝ | Hồ sơLỰA CHỌN HỖ TRỢ

TÀI TRỢ MIỄN PHÍ CỦA CÁC BÊN TRONG ĐỐI TÁC | MẸO VIDEO

Các tin tức quan trọng nhất và các giải thưởng lớn mỗi tuần!

Không có thư rác. Dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển. Bạn sẽ nhận được một email để xác nhận đăng ký của bạn. Vui lòng kiểm tra thư mục thư rác của bạn!

Tùy chọn In - ĐĂNG KÝ NGAY!

Top 25 thành viên

 1. #1 Karin Sinhett Điểm 1.030,3
 2. #2 Kindernothilfe Điểm 763,0
 3. #3 RepaNet Điểm 493,2
 4. #4 Tommi Điểm 380,9
 5. #5 Bến du thuyền Ivkić Điểm 315,9
 6. #6 Robert B. Người cá Điểm 302,5
 7. #7 Lisa Thaler Điểm 288,6
 8. #8 cao trên bầu trời Điểm 284,3
 9. #9 Hanan A. Điểm 282,4
 10. #10 Các bác sĩ chống lại thí nghiệm động vật eV Điểm 277,2
 11. #11 Julia Siegesleitner Điểm 271,8
 12. #12 Adisa Zukanovic Điểm 270,2
 13. #13 Lisa Huppertz Điểm 268,2
 14. #14 Felix Winterteller Điểm 267,8
 15. #15 Hiệp hội NL40 Điểm 267,8
 16. #16 Maximilian Pernhofer Điểm 267,5
 17. #17 Leah Purrer Điểm 267,2
 18. #18 Amelie Nussbaumer Điểm 267,1
 19. #19 Laura Wiedemayer Điểm 265,9
 20. #20 Lena Điểm 265,7
 21. #21 Victoria1417 Điểm 265,0
 22. #22 fatma0436 Điểm 264,8
 23. #23 Hoa Điểm 264,6
 24. #24 Hội từ thiện của trẻ em Điểm 264,4
 25. #25 Julia Schumacher Điểm 264,4

NGHE cộng đồng

Ý kiến ​​lựa chọn

Mẹo sản phẩm

thành phần hữu cơ

Giảm giá & Ghi nhận

Mũ tùy chọn (2)

Công ty bền vững

doanh nghiệp xã hội

Các công ty và tổ chức bền vững

các kênh truyền hình nước