Använd filtret för att söka efter kategorier och certifikat. | PARTNER WILL
kategorier
mermindre
mermindre
Standorte
Certifikat
mermindre

Hållbara företag finns inom varje marknadssegment: vare sig det är livsmedel eller textil, hushållsartiklar eller byggmaterial, leverantörer av finansiella tjänster eller energileverantörer. Hållbara företag står för ekologiskt och socialt rättvisa produkter och ger därmed ett värdefullt bidrag till hållbar konsumtion varenda en. Att hållbara företag blir alltmer populära visas också av olika marknadsundersökningar. Fler och fler pionjärer och nystartade företag fokuserar på hållbarhet, eftersom efterfrågan ständigt ökar och även utbudet. Och produkterna från hållbara företag är inte längre en nisch. De har blivit lämpliga för massproduktion och finns i stormarknaden såväl som i apotek och liknande. Vem köper medvetet, vet att mångfalden av hållbara företag är stor.