විකල්පය

option.news යනු පියවරෙන් පියවර ගෝලීයව ගොඩනඟා ඇති තිරසාරභාවය සහ සිවිල් සමාජය පිළිබඳ පරමාදර්ශී “සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවකි”. ඕනෑම කෙනෙකුට මෙහි ලියාපදිංචි වී වඩා හොඳ අනාගතයක් සඳහා පළ කළ හැකිය.

අවධානය: සක්‍රිය කිරීම සඳහා තහවුරු කිරීමේ කේතයක් සහිත ඊ-තැපෑලක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. කරුණාකර අයාචිත තැපැල් ෆෝල්ඩරයද පරීක්ෂා කරන්න! ඔබ පුවත් පත්‍රිකාව සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.
සමීප
රෙජිස්ටර්
ලියාපදිංචි වන්න | ලියාපදිංචි වන්න
මුරපද ශක්තිය | මුරපදයේ ශක්තිය
පැතිකඩ විස්තර
Soziale පැතිකඩ

ඉහළම -50-මිට්ග්ලයිඩර්

 1. #1 Kindernothilfe ලක්ෂ්‍යය 718,6
 2. #2 කරින් බෝර්නෙට් ලක්ෂ්‍යය 705,9
 3. #3 RepaNet ලක්ෂ්‍යය 451,6
 4. #4 Tommi ලක්ෂ්‍යය 372,2
 5. #5 මරීනා ඉව්කික් ලක්ෂ්‍යය 308,4
 6. #6 ලීසා තලර් ලක්ෂ්‍යය 288,6
 7. #7 හනන් ඒ ලක්ෂ්‍යය 282,4
 8. #8 සත්ව අත්හදා බැලීම්වලට එරෙහි වෛද්‍යවරු ඊ.වී. ලක්ෂ්‍යය 276,8
 9. #9 ජූලියා සීජස්ලෙට්නර් ලක්ෂ්‍යය 271,8
 10. #10 ඇඩිසා සුකනොවිච් ලක්ෂ්‍යය 270,2
 11. #11 ලීසා හප්පර්ට්ස් ලක්ෂ්‍යය 268,2
 12. #12 ෆීලික්ස් වින්ටර්ස්ටෙලර් ලක්ෂ්‍යය 267,8
 13. #13 සංගමය එන්එල් 40 ලක්ෂ්‍යය 267,6
 14. #14 මැක්සිමිලියන් පර්න්හෝෆර් ලක්ෂ්‍යය 267,5
 15. #15 ලී පර්රර් ලක්ෂ්‍යය 267,2
 16. #16 ඇමීලි නස්බෝමර් ලක්ෂ්‍යය 267,1
 17. #17 ලෝරා වයිඩ්මේයර් ලක්ෂ්‍යය 265,9
 18. #18 ලෙන ලක්ෂ්‍යය 265,7
 19. #19 වික්ටෝරියාඑක්ස්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 265,0
 20. #20 fatma0436 ලක්ෂ්‍යය 264,8
 21. #21 ෆ්ලොරිඩෝ ලක්ෂ්‍යය 264,6
 22. #22 ළමා පුණ්‍ය සංගමය ලක්ෂ්‍යය 264,4
 23. #23 ජූලියා ෂූමාකර් ලක්ෂ්‍යය 264,4
 24. #24 සාරා ලක්ෂ්‍යය 264,0
 25. #25 ලිවියා ලොඩෙක් ලක්ෂ්‍යය 263,9
 26. #26 clam biel ලක්ෂ්‍යය 263,8
 27. #27 ටන්ජා හාමර් ලක්ෂ්‍යය 263,8
 28. #28 මිලේනා මරියා ලක්ෂ්‍යය 263,8
 29. #29 ශාන්ත ඇනා ළමා පිළිකා පර්යේෂණ ලක්ෂ්‍යය 263,6
 30. #30 පෙරල්ටා ක්‍රිස්ටෝපර් ලක්ෂ්‍යය 263,6
 31. #31 නීනා ලක්ෂ්‍යය 263,4
 32. #32 ජාකොබ් ලක්ෂ්‍යය 263,4
 33. #33 කැට්රින් ලක්ෂ්‍යය 263,2
 34. #34 ජූලියන් රාච්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 35. #35 ලියෝනි හොල්ස්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 36. #36 ගයිස්ලර් ටන්ජා ලක්ෂ්‍යය 262,8
 37. #37 ලනා ඩෝබක් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 38. #38 වික්ටෝරියා ෂෙෆ්සික් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 39. #39 ටිනෝ 0541 ලක්ෂ්‍යය 262,6
 40. #40 ලීසා හැස්ලින්ගර් ලක්ෂ්‍යය 262,6
 41. #41 රොබට් බී. ෆිෂ්මන් ලක්ෂ්‍යය 262,5
 42. #42 ජූලියා ලෙහ්නර් ලක්ෂ්‍යය 262,5
 43. #43 කැරින් ලක්ෂ්‍යය 262,2
 44. #44 ටොබියාස් ග්‍රාස්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 45. #45 මාකෝ ක්ලෝට්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 46. #46 සොෆියා ලක්ෂ්‍යය 262,0
 47. #47 ෆීලික්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 48. #48 නටාෂා ඔෂිදාරි ලක්ෂ්‍යය 261,9
 49. #49 නෝවා ෆෙන්ස්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 50. #50 සෙබස්තියන් බොනෙලි ලක්ෂ්‍යය 261,8