සමීප
පැතිකඩ විස්තර
අනාගත ඔස්ට්‍රියාව සඳහා විද්‍යාඥයින්
ඔස්ට්රියාව
චරිතාපදානය
සමාගම | සංවිධානය
අපි අනාගතය සඳහා සිකුරාදා දිනවල උත්සුකයන්ට සහාය වන සහ විද්‍යාත්මකව යහපත් දේශගුණික ප්‍රතිපත්තියක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සෑම අංශයකින්ම විද්‍යාඥයෝ වෙමු. 2019 මාර්තු මාසයේදී ජර්මානු භාෂාව කතා කරන රටවල විද්‍යාඥයින් 26.800 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ ඔස්ට්‍රියාවේ 1.500 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ද ඇතුළත්ව එස් 4 එෆ් පිහිටුවීමට එක් වූහ.
https://at.scientists4future.org
public-relations.at@scientists4future.org
ව්යාපෘති
සහයෝගීතාව
විද්‍යා පුවත්පත් කලාව ගැන උනන්දුවක් දක්වන සහ ස්වේච්ඡා පදනමින් වැඩ කිරීමට කැමති අය. මේකට PhD අවශ්‍ය නෑ 😉
Soziale පැතිකඩ
Benutzerkonto විස්තර
ÖVP හි දේශගුණ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ දේශපාලන විද්‍යාඥ ස්ටීරර්: ඔස්ට්‍රියාව සඳහා ආරක්ෂක අවදානම
0
දේශගුණය: රජයේ වැඩසටහන සහ යථාර්ථය. විනිසුරු Theuer විශ්ලේෂණය | S4F
0
දේශගුණික මැතිවරණ වර්ෂය 2024: Neos මූලස්ථානය ඉදිරිපිට විද්‍යාඥයින් විරෝධතාවයක | S4F
0
යුරෝපා සංගම් මැතිවරණය: විද්‍යාඥයින් විද්‍යාව මත පදනම් වූ දේශගුණ ප්‍රතිපත්තියක් ඉල්ලා සිටී | S4F
0
ජීවිතයට සහ සෞඛ්‍යයට අනතුරු: දේශගුණික විපත්ති කාලවලදී වැඩ කරන්න
0
ප්‍රමාණවත් බව: කිසිවකුට සෑම විටම වැඩි යමක් අවශ්‍ය නොවිය යුතුය S4F AT
0
අකීකරු විද්‍යාඥයින් | S4F AT
0
සතුන්, ශාක හා දිලීර දේශගුණික විපර්යාසවලට අනුවර්තනය විය හැකිද?
0
ගෝලීය පොදු - දේශීය විසඳුම්
0
පොදු ජනයාගේ වර්ණවත් ලෝකය - විකිපීඩියාවේ සිට ස්වයං-කළමනාකරන උද්‍යාන දක්වා | S4F
0
පොදු - තිරසාරත්වය සාර්ථක වන්නේ කෙසේද | S4F AT
0
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය: මෝටර් රථ කම්කරුවන්ගේ වැඩ වර්ජනයට පරිසර සංවිධාන සහාය දක්වයි
0

මගේ ලකුණු

ඉහළම -100-මිට්ග්ලයිඩර්

 1. #1 Kindernothilfe ලක්ෂ්‍යය 836,3
 2. #2 හෙල්මට් මෙල්සර් ලක්ෂ්‍යය 675,9
 3. #3 කරින් බෝර්නෙට් ලක්ෂ්‍යය 536,0
 4. #4 ඔස්ට්‍රියාව නැවත භාවිතා කරන්න ලක්ෂ්‍යය 518,0
 5. #5 Tommi ලක්ෂ්‍යය 393,1
 6. #6 මරීනා ඉව්කික් ලක්ෂ්‍යය 315,9
 7. #7 රොබට් බී. ෆිෂ්මන් ලක්ෂ්‍යය 313,1
 8. #8 අහස උසට ලක්ෂ්‍යය 289,7
 9. #9 ලීසා තලර් ලක්ෂ්‍යය 288,6
 10. #10 අනාගත ඔස්ට්‍රියාව සඳහා විද්‍යාඥයින් ලක්ෂ්‍යය 283,2
 11. #11 හනන් ඒ ලක්ෂ්‍යය 282,4
 12. #12 සත්ව අත්හදා බැලීම්වලට එරෙහි වෛද්‍යවරු ඊ.වී. ලක්ෂ්‍යය 277,2
 13. #13 ජූලියා සීජස්ලෙට්නර් ලක්ෂ්‍යය 272,2
 14. #14 ඇඩිසා සුකනොවිච් ලක්ෂ්‍යය 270,2
 15. #15 ලීසා හප්පර්ට්ස් ලක්ෂ්‍යය 268,2
 16. #16 ෆීලික්ස් වින්ටර්ස්ටෙලර් ලක්ෂ්‍යය 267,8
 17. #17 සංගමය එන්එල් 40 ලක්ෂ්‍යය 267,8
 18. #18 ලී පර්රර් ලක්ෂ්‍යය 267,6
 19. #19 මැක්සිමිලියන් පර්න්හෝෆර් ලක්ෂ්‍යය 267,5
 20. #20 ඇමීලි නස්බෝමර් ලක්ෂ්‍යය 267,1
 21. #21 ලෝරා වයිඩ්මේයර් ලක්ෂ්‍යය 265,9
 22. #22 ලෙන ලක්ෂ්‍යය 265,7
 23. #23 වික්ටෝරියාඑක්ස්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 265,0
 24. #24 fatma0436 ලක්ෂ්‍යය 264,8
 25. #25 සාරා ලක්ෂ්‍යය 264,6
 26. #26 ෆ්ලොරිඩෝ ලක්ෂ්‍යය 264,6
 27. #27 ළමා පුණ්‍ය සංගමය ලක්ෂ්‍යය 264,4
 28. #28 ජූලියා ෂූමාකර් ලක්ෂ්‍යය 264,4
 29. #29 මිලේනා මරියා ලක්ෂ්‍යය 264,0
 30. #30 ලිවියා ලොඩෙක් ලක්ෂ්‍යය 263,9
 31. #31 clam biel ලක්ෂ්‍යය 263,8
 32. #32 ටන්ජා හාමර් ලක්ෂ්‍යය 263,8
 33. #33 ශාන්ත ඇනා ළමා පිළිකා පර්යේෂණ ලක්ෂ්‍යය 263,6
 34. #34 පෙරල්ටා ක්‍රිස්ටෝපර් ලක්ෂ්‍යය 263,6
 35. #35 නීනා ලක්ෂ්‍යය 263,4
 36. #36 ජාකොබ් ලක්ෂ්‍යය 263,4
 37. #37 කැට්රින් ලක්ෂ්‍යය 263,2
 38. #38 ජූලියන් රාච්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 39. #39 ලියෝනි හොල්ස්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 40. #40 ගයිස්ලර් ටන්ජා ලක්ෂ්‍යය 262,8
 41. #41 ලනා ඩෝබක් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 42. #42 වික්ටෝරියා ෂෙෆ්සික් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 43. #43 ටිනෝ 0541 ලක්ෂ්‍යය 262,6
 44. #44 ලීසා හැස්ලින්ගර් ලක්ෂ්‍යය 262,6
 45. #45 ජූලියා ලෙහ්නර් ලක්ෂ්‍යය 262,5
 46. #46 කැරින් ලක්ෂ්‍යය 262,2
 47. #47 ටොබියාස් ග්‍රාස්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 48. #48 සයිමන් ෂ්රෙට්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 49. #49 මාකෝ ක්ලෝට්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 50. #50 සොෆියා ලක්ෂ්‍යය 262,0
 51. #51 ෆීලික්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 52. #52 නටාෂා ඔෂිදාරි ලක්ෂ්‍යය 261,9
 53. #53 ජොහානා ග්‍රේමර් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 54. #54 නෝවා ෆෙන්ස්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 55. #55 සෙබස්තියන් බොනෙලි ලක්ෂ්‍යය 261,8
 56. #56 සොෆියා කුබ්ලර් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 57. #57 කැරොලිනා ක්ල්බබ්චර් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 58. #58 ලොආර්එන්එන්එම්ක්ස් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 59. #59 ජෝර්ජ් වෝර් ලක්ෂ්‍යය 223,3
 60. #60 ගුන්තර් ලැසි ලක්ෂ්‍යය 200,6
 61. #61 වෙරෝනිකා ජැනිරෝවා ලක්ෂ්‍යය 183,0
 62. #62 ecogood ලක්ෂ්‍යය 161,0
 63. #63 ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමය ඔස්ට්‍රියාව ලක්ෂ්‍යය 152,3
 64. #64 සංගමය SOL ලක්ෂ්‍යය 135,6
 65. #65 ලෝරා පී. ස්පිනඩෙල් ලක්ෂ්‍යය 133,0
 66. #66 ස්ටීවන් ටිකාට්ෂ් ලක්ෂ්‍යය 122,8
 67. #67 ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා බින්ඩර් ලක්ෂ්‍යය 113,4
 68. #68 ක්ලෝදියා ලක්ෂ්‍යය 113,2
 69. #69 කණ්ඩායම් CU2 නිර්මාණාත්මක ඒජන්සිය ලක්ෂ්‍යය 107,1
 70. #70 ඇනීටා එරික්සන් ලක්ෂ්‍යය 101,9
 71. #71 සොන්ජා බෙටෙල් ලක්ෂ්‍යය 95,2
 72. #72 එලිසබෙත් ඔබර්සෝචර් ලක්ෂ්‍යය 90,0
 73. #73 ජොසෙෆ් කම්හුබේ ලක්ෂ්‍යය 90,0
 74. #74 ස්ටෙෆි ලක්ෂ්‍යය 82,3
 75. #75 බොබී ලැන්ගර් ලක්ෂ්‍යය 71,9
 76. #76 උර්සුලා වස්ට්ල් ලක්ෂ්‍යය 71,4
 77. #77 ජූලියා ගයිස්වින්ක්ලර් ලක්ෂ්‍යය 68,0
 78. #78 නීනා වොන් කල්ක්‍රූත් ලක්ෂ්‍යය 65,8
 79. #79 ඇනස්ටේෂියා ලෝපෙස් ලක්ෂ්‍යය 65,0
 80. #80 ක්ලවුස් ජෙගර් ලක්ෂ්‍යය 65,0
 81. #81 achimstoesser ලක්ෂ්‍යය 62,7
 82. #82 ඇන්ජලිකා එච් ලක්ෂ්‍යය 61,8
 83. #83 සල්මාන් අසාර් ලක්ෂ්‍යය 61,4
 84. #84 මාටින් ලොම් ලක්ෂ්‍යය 60,9
 85. #85 මහජන ඇස ලක්ෂ්‍යය 60,8
 86. #86 ඇලෙක්සැන්ඩර් හෝල්ස් ලක්ෂ්‍යය 57,3
 87. #87 ජාකොබ් හෝර්වාට් ලක්ෂ්‍යය 52,7
 88. #88 මැග්. වෝල්ටර් ක්ලැග් ලක්ෂ්‍යය 48,0
 89. #89 මාටින් ඕවර් ලක්ෂ්‍යය 48,0
 90. #90 ස්ටෙෆාන් ටෙස්ච් ලක්ෂ්‍යය 45,5
 91. #91 කැතී මැන්ට්ලර් ලක්ෂ්‍යය 45,0
 92. #92 වැසි සපයන්නා ලක්ෂ්‍යය 42,9
 93. #93 හා පවුලේ අන්තේවාසිකයන්ට ලක්ෂ්‍යය 41,0
 94. #94 Charly ලක්ෂ්‍යය 40,5
 95. #95 මාටින් ලක්ෂ්‍යය 39,8
 96. #96 ඊවා ලස්පාස් ලක්ෂ්‍යය 39,6
 97. #97 ජෙරී සීඩ්ල් ලක්ෂ්‍යය 39,5
 98. #98 රොබට්එක්ස්එන්එම්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 39,1
 99. #99 මිරා කොලෙන්ක් ලක්ෂ්‍යය 36,8
 100. #100 රෆෝෆ් ලක්ෂ්‍යය 34,5