සමීප
පැතිකඩ විස්තර
රොබට් බී.
ෆිෂ්මන්
ජර්මනිය
චරිතාපදානය
ඔබට නැවක් සෑදීමට අවශ්‍ය නම්, මිනිසුන්ට බෙර වාදනය නොකර ලෑලි සහ ආවරණ තැනීමට දර දුටුවේ නැත, නමුත් පුළුල් විවෘත මුහුදක් (ඇන්ටොයින් ඩි ශාන්ත එක්සුපරි මත පදනම්ව) දිගු කාලයක් බලා සිටීමට මිනිසුන්ට උගන්වන්න.
නිදහස් කර්තෘ, මාධ්‍යවේදී, වාර්තාකරු (ගුවන් විදුලි හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය), ඡායාරූප ශිල්පී, වැඩමුළු පුහුණුකරු, උපපරිපාලක වරයෙකු සහ සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය

නිදහස් කර්තෘ, මාධ්‍යවේදී, වාර්තාකරු (ගුවන් විදුලි හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය), ඡායාරූප ශිල්පී, වැඩමුළු පුහුණුකරු, උපපරිපාලක වරයෙකු සහ සංචාරක මාර්ගෝපදේශකය

සමාගම | සංවිධානය
ecomedia. මාධ්‍යවේදියාගේ කාර්යාලය
නිදහස් මාධ්‍යවේදී කාර්යාලය
https://ecomedia.info
rbfishman-at-t-online.de
ව්යාපෘති
සහයෝගීතාව
පෙළ, ඡායාරූප, පර්යේෂණ, ශ්‍රව්‍ය හා පොඩ්කාස්ට්, පුවත්පත් වැඩ වල වැඩමුළු, මහජන සම්බන්ධතා සහ පුවත්පත් වැඩ ශිල්ප ක්‍රම, සංචාරක මාර්ගෝපදේශ
ආකර්ෂණීය රැකියා
Soziale පැතිකඩ
Benutzerkonto විස්තර
ජාලයේ ගොවීන්: කලාපයේ ගොවීන්ගෙන් අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගන්න
0
කාබනික පස: කාබනික ගොවීන් අතේ වගා කළ හැකි ඉඩම්
0
පැවැත්ම සඳහා උපස්ථ
0
Sadrach Nirere උගන්ඩාවේ ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය සහ දේශගුණික අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කරයි
0
නව යුරෝපා සංගම් සත්ව සෞඛ්‍ය නීතිය - සහ වෙනස් නොවන දේ
0
කෘෂිකර්මාන්තය සුරකින්න: එය හරිත කරන්න
0
යථාර්ථයේ දී කාබනික ආහාර මිල අධික නොවේ
0
Marktschwärmer: බොහෝ ගොවීන්ට එක පැත්තකින් සාප්පු යන්න
0
ජර්මානුවන්ට සෑම දෙයක්ම කිරීම තහනම් කිරීමට හරිතයන්ට අවශ්‍යය
0
දේශගුණික අර්බුදය: පේරු කුඩා වතු හිමියා RWE ට එරෙහිව නඩු පවරයි
0
දේශගුණික අර්බුදයට එරෙහිව වෙනස් ලෙස ආහාර ගැනීම | 4 වන කොටස: ආහාර අපද්රව්ය
0
දේශගුණික අර්බුදයට එරෙහිව වෙනස් ලෙස ආහාර ගැනීම | 3 වන කොටස: ඇසුරුම්කරණය සහ ප්‍රවාහනය
0

මගේ ලකුණු

ඉහළම -100-මිට්ග්ලයිඩර්

 1. #1 කරින් බෝර්නෙට් ලක්ෂ්‍යය 1.034,4
 2. #2 Kindernothilfe ලක්ෂ්‍යය 809,4
 3. #3 RepaNet ලක්ෂ්‍යය 493,2
 4. #4 Tommi ලක්ෂ්‍යය 382,7
 5. #5 මරීනා ඉව්කික් ලක්ෂ්‍යය 315,9
 6. #6 රොබට් බී. ෆිෂ්මන් ලක්ෂ්‍යය 302,5
 7. #7 අහස උසට ලක්ෂ්‍යය 289,7
 8. #8 ලීසා තලර් ලක්ෂ්‍යය 288,6
 9. #9 හනන් ඒ ලක්ෂ්‍යය 282,4
 10. #10 සත්ව අත්හදා බැලීම්වලට එරෙහි වෛද්‍යවරු ඊ.වී. ලක්ෂ්‍යය 277,2
 11. #11 ජූලියා සීජස්ලෙට්නර් ලක්ෂ්‍යය 271,8
 12. #12 ඇඩිසා සුකනොවිච් ලක්ෂ්‍යය 270,2
 13. #13 ලීසා හප්පර්ට්ස් ලක්ෂ්‍යය 268,2
 14. #14 ෆීලික්ස් වින්ටර්ස්ටෙලර් ලක්ෂ්‍යය 267,8
 15. #15 සංගමය එන්එල් 40 ලක්ෂ්‍යය 267,8
 16. #16 මැක්සිමිලියන් පර්න්හෝෆර් ලක්ෂ්‍යය 267,5
 17. #17 ලී පර්රර් ලක්ෂ්‍යය 267,2
 18. #18 ඇමීලි නස්බෝමර් ලක්ෂ්‍යය 267,1
 19. #19 ලෝරා වයිඩ්මේයර් ලක්ෂ්‍යය 265,9
 20. #20 ලෙන ලක්ෂ්‍යය 265,7
 21. #21 වික්ටෝරියාඑක්ස්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 265,0
 22. #22 fatma0436 ලක්ෂ්‍යය 264,8
 23. #23 ෆ්ලොරිඩෝ ලක්ෂ්‍යය 264,6
 24. #24 ළමා පුණ්‍ය සංගමය ලක්ෂ්‍යය 264,4
 25. #25 ජූලියා ෂූමාකර් ලක්ෂ්‍යය 264,4
 26. #26 සාරා ලක්ෂ්‍යය 264,0
 27. #27 මිලේනා මරියා ලක්ෂ්‍යය 264,0
 28. #28 ලිවියා ලොඩෙක් ලක්ෂ්‍යය 263,9
 29. #29 clam biel ලක්ෂ්‍යය 263,8
 30. #30 ටන්ජා හාමර් ලක්ෂ්‍යය 263,8
 31. #31 ශාන්ත ඇනා ළමා පිළිකා පර්යේෂණ ලක්ෂ්‍යය 263,6
 32. #32 පෙරල්ටා ක්‍රිස්ටෝපර් ලක්ෂ්‍යය 263,6
 33. #33 නීනා ලක්ෂ්‍යය 263,4
 34. #34 ජාකොබ් ලක්ෂ්‍යය 263,4
 35. #35 කැට්රින් ලක්ෂ්‍යය 263,2
 36. #36 ජූලියන් රාච්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 37. #37 ලියෝනි හොල්ස්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 38. #38 ගයිස්ලර් ටන්ජා ලක්ෂ්‍යය 262,8
 39. #39 ලනා ඩෝබක් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 40. #40 වික්ටෝරියා ෂෙෆ්සික් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 41. #41 ටිනෝ 0541 ලක්ෂ්‍යය 262,6
 42. #42 ලීසා හැස්ලින්ගර් ලක්ෂ්‍යය 262,6
 43. #43 ජූලියා ලෙහ්නර් ලක්ෂ්‍යය 262,5
 44. #44 කැරින් ලක්ෂ්‍යය 262,2
 45. #45 ටොබියාස් ග්‍රාස්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 46. #46 මාකෝ ක්ලෝට්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 47. #47 සොෆියා ලක්ෂ්‍යය 262,0
 48. #48 ෆීලික්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 49. #49 නටාෂා ඔෂිදාරි ලක්ෂ්‍යය 261,9
 50. #50 නෝවා ෆෙන්ස්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 51. #51 සෙබස්තියන් බොනෙලි ලක්ෂ්‍යය 261,8
 52. #52 කැරොලිනා ක්ල්බබ්චර් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 53. #53 ලොආර්එන්එන්එම්ක්ස් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 54. #54 සයිමන් ෂ්රෙට්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,6
 55. #55 ජොහානා ග්‍රේමර් ලක්ෂ්‍යය 261,4
 56. #56 සොෆියා කුබ්ලර් ලක්ෂ්‍යය 261,4
 57. #57 ගුන්තර් ලැසි ලක්ෂ්‍යය 199,8
 58. #58 වෙරෝනිකා ජැනිරෝවා ලක්ෂ්‍යය 181,0
 59. #59 අනාගත ඔස්ට්‍රියාව සඳහා විද්‍යාඥයින් ලක්ෂ්‍යය 180,0
 60. #60 ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමය ඔස්ට්‍රියාව ලක්ෂ්‍යය 152,3
 61. #61 ජෝර්ජ් වෝර් ලක්ෂ්‍යය 126,9
 62. #62 සංගමය SOL ලක්ෂ්‍යය 120,2
 63. #63 ලෝරා පී. ස්පිනඩෙල් ලක්ෂ්‍යය 119,1
 64. #64 ecogood ලක්ෂ්‍යය 117,8
 65. #65 ක්ලෝදියා ලක්ෂ්‍යය 113,2
 66. #66 ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා බින්ඩර් ලක්ෂ්‍යය 111,2
 67. #67 කණ්ඩායම් CU2 නිර්මාණාත්මක ඒජන්සිය ලක්ෂ්‍යය 107,1
 68. #68 ස්ටීවන් ටිකාට්ෂ් ලක්ෂ්‍යය 102,2
 69. #69 ඇනීටා එරික්සන් ලක්ෂ්‍යය 101,9
 70. #70 සොන්ජා බෙටෙල් ලක්ෂ්‍යය 95,2
 71. #71 එලිසබෙත් ඔබර්සෝචර් ලක්ෂ්‍යය 90,0
 72. #72 ජොසෙෆ් කම්හුබේ ලක්ෂ්‍යය 90,0
 73. #73 ස්ටෙෆි ලක්ෂ්‍යය 81,9
 74. #74 උර්සුලා වස්ට්ල් ලක්ෂ්‍යය 71,4
 75. #75 ජූලියා ගයිස්වින්ක්ලර් ලක්ෂ්‍යය 68,0
 76. #76 නීනා වොන් කල්ක්‍රූත් ලක්ෂ්‍යය 65,8
 77. #77 ඇනස්ටේෂියා ලෝපෙස් ලක්ෂ්‍යය 65,0
 78. #78 ක්ලවුස් ජෙගර් ලක්ෂ්‍යය 65,0
 79. #79 achimstoesser ලක්ෂ්‍යය 62,7
 80. #80 ඇන්ජලිකා එච් ලක්ෂ්‍යය 61,8
 81. #81 සල්මාන් අසාර් ලක්ෂ්‍යය 61,4
 82. #82 මහජන ඇස ලක්ෂ්‍යය 60,8
 83. #83 ඇලෙක්සැන්ඩර් හෝල්ස් ලක්ෂ්‍යය 57,3
 84. #84 මාටින් ලොම් ලක්ෂ්‍යය 55,9
 85. #85 ජාකොබ් හෝර්වාට් ලක්ෂ්‍යය 52,7
 86. #86 මැග්. වෝල්ටර් ක්ලැග් ලක්ෂ්‍යය 48,0
 87. #87 ස්ටෙෆාන් ටෙස්ච් ලක්ෂ්‍යය 45,5
 88. #88 කැතී මැන්ට්ලර් ලක්ෂ්‍යය 45,0
 89. #89 බොබී ලැන්ගර් ලක්ෂ්‍යය 43,2
 90. #90 හා පවුලේ අන්තේවාසිකයන්ට ලක්ෂ්‍යය 41,0
 91. #91 ඊවා ලස්පාස් ලක්ෂ්‍යය 39,6
 92. #92 ජෙරී සීඩ්ල් ලක්ෂ්‍යය 39,5
 93. #93 රොබට්එක්ස්එන්එම්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 39,1
 94. #94 රේනර් ලක්ෂ්‍යය 36,9
 95. #95 මිරා කොලෙන්ක් ලක්ෂ්‍යය 36,8
 96. #96 Charly ලක්ෂ්‍යය 35,5
 97. #97 රෆෝෆ් ලක්ෂ්‍යය 34,5
 98. #98 Niki ලක්ෂ්‍යය 33,1
 99. #99 සෝනියා ලක්ෂ්‍යය 32,7
 100. #100 ස්ටෙෆාන් සිමර්මන් ලක්ෂ්‍යය 29,9