සමීප
පැතිකඩ විස්තර
RepaNet
-
ඔස්ට්රියාව
චරිතාපදානය
ඔස්ට්‍රියාවේ ජාලය නැවත භාවිතා කිරීම සහ අළුත්වැඩියා කිරීම

රෙපානෙට් යනු “සැමට යහපත් ජීවිතයක්” සඳහා වන ව්‍යාපාරයක කොටසක් වන අතර මිනිසුන් සහ පරිසරය සූරාකෑමෙන් වැළකී සිටින තිරසාර, වර්ධන නොවන ජීවන රටාවකට සහ ආර්ථිකයට දායක වන අතර ඒ වෙනුවට බුද්ධිමත්ව භාවිතා කරන ද්‍රව්‍යමය සම්පත් ස්වල්පයක් සමඟ හැකි උපරිම මට්ටම් කරා ළඟා වීමට උත්සාහ කරයි. සමෘද්ධිය නිර්මාණය කරයි.
සමාජ-ආර්ථික නැවත භාවිතා කරන සමාගම්, පුද්ගලික අළුත්වැඩියා සමාගම් සහ සිවිල් සමාජ අලුත්වැඩියාව සහ සිවිල් සමාජය සඳහා නෛතික හා ආර්ථික තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුනින් දේශපාලනය, පරිපාලනය, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, විද්‍යාව, සමාජ ආර්ථිකය, පෞද්ගලික අංශය සහ සිවිල් සමාජයේ පාර්ශවකරුවන්, බහුකාර්යයන් සහ අනෙකුත් නළුවන්ට රෙපානෙට් ජාලයන් උපදෙස් හා දැනුම් දෙයි. නැවත භාවිතා කිරීමේ මුල පිරීම් නිර්මාණය කිරීම.

සමාගම | සංවිධානය
ඔස්ට්‍රියාවේ ජාලය නැවත භාවිතා කිරීම සහ අළුත්වැඩියා කිරීම
ව්යාපෘති
සහයෝගීතාව
Soziale පැතිකඩ
Benutzerkonto විස්තර
2021 චක්‍ර ආර්ථිකයට වැදගත් වසරක් විය
0
BauKarussell: විවෘත පතල් දිනයේදී විසුරුවා හැරීමේ කලාව
0
RepaNet webinar වැඩසටහන 2022 හි චක්‍රලේඛ ආර්ථික දැනුම
0
චක්‍රලේඛ ආර්ථිකය ගැන ආයතනවලට වැඩි විස්තර අවශ්‍යයි
0
Energy Globe Vienna තරුණ කාණ්ඩයේ Let'sFIXit වෙත යයි
0
Helvetia Austria සහ RepaNet සහයෝගිතාව දියත් කරයි
0
රටපුරා අලුත්වැඩියා ප්‍රසාද දීමනාව 2022 සිට පැමිණේ
0
ඔස්ට්‍රියානු අමුද්‍රව්‍ය උපායමාර්ගය පිරිපහදු කළ යුතුය
0
නැවත භාවිතා කිරීමේ සමුළුව 2021: රෙදිපිළි සහ චක්‍රලේඛ ආර්ථිකය | විකල්ප භාවිතා කරන්නන් සඳහා වට්ටම්
0
ඇඳුම් පරිත්යාග කර GEA වවුචරයක් දිනා ගන්න
0
යුරෝපා සංගම් පාර්ලිමේන්තුව වඩාත් අභිලාෂකාමී චක්‍රලේඛ ආර්ථිකයකට පක්ෂව සිටී
0
කේවල් කළ මිලකට දේශගුණික විපර්යාස වෙනුවට සමාජ චක්‍රලේඛ ආර්ථිකය
0

මගේ ලකුණු

ඉහළම -100-මිට්ග්ලයිඩර්

 1. #1 කරින් බෝර්නෙට් ලක්ෂ්‍යය 1.034,4
 2. #2 Kindernothilfe ලක්ෂ්‍යය 814,6
 3. #3 RepaNet ලක්ෂ්‍යය 493,2
 4. #4 Tommi ලක්ෂ්‍යය 382,7
 5. #5 මරීනා ඉව්කික් ලක්ෂ්‍යය 315,9
 6. #6 රොබට් බී. ෆිෂ්මන් ලක්ෂ්‍යය 302,5
 7. #7 අහස උසට ලක්ෂ්‍යය 289,7
 8. #8 ලීසා තලර් ලක්ෂ්‍යය 288,6
 9. #9 හනන් ඒ ලක්ෂ්‍යය 282,4
 10. #10 සත්ව අත්හදා බැලීම්වලට එරෙහි වෛද්‍යවරු ඊ.වී. ලක්ෂ්‍යය 277,2
 11. #11 ජූලියා සීජස්ලෙට්නර් ලක්ෂ්‍යය 271,8
 12. #12 ඇඩිසා සුකනොවිච් ලක්ෂ්‍යය 270,2
 13. #13 ලීසා හප්පර්ට්ස් ලක්ෂ්‍යය 268,2
 14. #14 ෆීලික්ස් වින්ටර්ස්ටෙලර් ලක්ෂ්‍යය 267,8
 15. #15 සංගමය එන්එල් 40 ලක්ෂ්‍යය 267,8
 16. #16 මැක්සිමිලියන් පර්න්හෝෆර් ලක්ෂ්‍යය 267,5
 17. #17 ලී පර්රර් ලක්ෂ්‍යය 267,2
 18. #18 ඇමීලි නස්බෝමර් ලක්ෂ්‍යය 267,1
 19. #19 ලෝරා වයිඩ්මේයර් ලක්ෂ්‍යය 265,9
 20. #20 ලෙන ලක්ෂ්‍යය 265,7
 21. #21 වික්ටෝරියාඑක්ස්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 265,0
 22. #22 fatma0436 ලක්ෂ්‍යය 264,8
 23. #23 ෆ්ලොරිඩෝ ලක්ෂ්‍යය 264,6
 24. #24 ළමා පුණ්‍ය සංගමය ලක්ෂ්‍යය 264,4
 25. #25 ජූලියා ෂූමාකර් ලක්ෂ්‍යය 264,4
 26. #26 සාරා ලක්ෂ්‍යය 264,0
 27. #27 මිලේනා මරියා ලක්ෂ්‍යය 264,0
 28. #28 ලිවියා ලොඩෙක් ලක්ෂ්‍යය 263,9
 29. #29 clam biel ලක්ෂ්‍යය 263,8
 30. #30 ටන්ජා හාමර් ලක්ෂ්‍යය 263,8
 31. #31 ශාන්ත ඇනා ළමා පිළිකා පර්යේෂණ ලක්ෂ්‍යය 263,6
 32. #32 පෙරල්ටා ක්‍රිස්ටෝපර් ලක්ෂ්‍යය 263,6
 33. #33 නීනා ලක්ෂ්‍යය 263,4
 34. #34 ජාකොබ් ලක්ෂ්‍යය 263,4
 35. #35 කැට්රින් ලක්ෂ්‍යය 263,2
 36. #36 ජූලියන් රාච්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 37. #37 ලියෝනි හොල්ස්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 38. #38 ගයිස්ලර් ටන්ජා ලක්ෂ්‍යය 262,8
 39. #39 ලනා ඩෝබක් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 40. #40 වික්ටෝරියා ෂෙෆ්සික් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 41. #41 ටිනෝ 0541 ලක්ෂ්‍යය 262,6
 42. #42 ලීසා හැස්ලින්ගර් ලක්ෂ්‍යය 262,6
 43. #43 ජූලියා ලෙහ්නර් ලක්ෂ්‍යය 262,5
 44. #44 කැරින් ලක්ෂ්‍යය 262,2
 45. #45 ටොබියාස් ග්‍රාස්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 46. #46 මාකෝ ක්ලෝට්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 47. #47 සොෆියා ලක්ෂ්‍යය 262,0
 48. #48 ෆීලික්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 49. #49 නටාෂා ඔෂිදාරි ලක්ෂ්‍යය 261,9
 50. #50 නෝවා ෆෙන්ස්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 51. #51 සෙබස්තියන් බොනෙලි ලක්ෂ්‍යය 261,8
 52. #52 කැරොලිනා ක්ල්බබ්චර් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 53. #53 ලොආර්එන්එන්එම්ක්ස් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 54. #54 සයිමන් ෂ්රෙට්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,6
 55. #55 ජොහානා ග්‍රේමර් ලක්ෂ්‍යය 261,4
 56. #56 සොෆියා කුබ්ලර් ලක්ෂ්‍යය 261,4
 57. #57 ගුන්තර් ලැසි ලක්ෂ්‍යය 199,8
 58. #58 වෙරෝනිකා ජැනිරෝවා ලක්ෂ්‍යය 181,4
 59. #59 අනාගත ඔස්ට්‍රියාව සඳහා විද්‍යාඥයින් ලක්ෂ්‍යය 180,4
 60. #60 ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමය ඔස්ට්‍රියාව ලක්ෂ්‍යය 152,3
 61. #61 ජෝර්ජ් වෝර් ලක්ෂ්‍යය 127,1
 62. #62 සංගමය SOL ලක්ෂ්‍යය 120,2
 63. #63 ලෝරා පී. ස්පිනඩෙල් ලක්ෂ්‍යය 119,1
 64. #64 ecogood ලක්ෂ්‍යය 117,8
 65. #65 ක්ලෝදියා ලක්ෂ්‍යය 113,2
 66. #66 ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා බින්ඩර් ලක්ෂ්‍යය 111,2
 67. #67 කණ්ඩායම් CU2 නිර්මාණාත්මක ඒජන්සිය ලක්ෂ්‍යය 107,1
 68. #68 ස්ටීවන් ටිකාට්ෂ් ලක්ෂ්‍යය 102,2
 69. #69 ඇනීටා එරික්සන් ලක්ෂ්‍යය 101,9
 70. #70 සොන්ජා බෙටෙල් ලක්ෂ්‍යය 95,2
 71. #71 එලිසබෙත් ඔබර්සෝචර් ලක්ෂ්‍යය 90,0
 72. #72 ජොසෙෆ් කම්හුබේ ලක්ෂ්‍යය 90,0
 73. #73 ස්ටෙෆි ලක්ෂ්‍යය 81,9
 74. #74 උර්සුලා වස්ට්ල් ලක්ෂ්‍යය 71,4
 75. #75 ජූලියා ගයිස්වින්ක්ලර් ලක්ෂ්‍යය 68,0
 76. #76 නීනා වොන් කල්ක්‍රූත් ලක්ෂ්‍යය 65,8
 77. #77 ඇනස්ටේෂියා ලෝපෙස් ලක්ෂ්‍යය 65,0
 78. #78 ක්ලවුස් ජෙගර් ලක්ෂ්‍යය 65,0
 79. #79 achimstoesser ලක්ෂ්‍යය 62,7
 80. #80 ඇන්ජලිකා එච් ලක්ෂ්‍යය 61,8
 81. #81 සල්මාන් අසාර් ලක්ෂ්‍යය 61,4
 82. #82 මහජන ඇස ලක්ෂ්‍යය 60,8
 83. #83 ඇලෙක්සැන්ඩර් හෝල්ස් ලක්ෂ්‍යය 57,3
 84. #84 මාටින් ලොම් ලක්ෂ්‍යය 55,9
 85. #85 ජාකොබ් හෝර්වාට් ලක්ෂ්‍යය 52,7
 86. #86 මැග්. වෝල්ටර් ක්ලැග් ලක්ෂ්‍යය 48,0
 87. #87 ස්ටෙෆාන් ටෙස්ච් ලක්ෂ්‍යය 45,5
 88. #88 කැතී මැන්ට්ලර් ලක්ෂ්‍යය 45,0
 89. #89 බොබී ලැන්ගර් ලක්ෂ්‍යය 43,2
 90. #90 හා පවුලේ අන්තේවාසිකයන්ට ලක්ෂ්‍යය 41,0
 91. #91 ඊවා ලස්පාස් ලක්ෂ්‍යය 39,6
 92. #92 ජෙරී සීඩ්ල් ලක්ෂ්‍යය 39,5
 93. #93 රොබට්එක්ස්එන්එම්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 39,1
 94. #94 රේනර් ලක්ෂ්‍යය 36,9
 95. #95 මිරා කොලෙන්ක් ලක්ෂ්‍යය 36,8
 96. #96 Charly ලක්ෂ්‍යය 35,5
 97. #97 රෆෝෆ් ලක්ෂ්‍යය 34,5
 98. #98 Niki ලක්ෂ්‍යය 33,1
 99. #99 සෝනියා ලක්ෂ්‍යය 32,7
 100. #100 ස්ටෙෆාන් සිමර්මන් ලක්ෂ්‍යය 29,9