සමීප
පැතිකඩ විස්තර
විකල්පය නැවත සකස් කිරීම
ඔස්ට්රියාව
චරිතාපදානය
ධනාත්මකව සිතන්න!

විකල්පය ist eine idealistische, völlig unabhängige und globale “social media Platform” zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft. Gemeinsam zeigen wir positive Alternativen in Alren Bereichen auf und unterstützen sinnvolle Innovationen und zukunftsweisende Ideen - konstruktiv-kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. මිය යාම විකල්පය

සමාගම | සංවිධානය
ව්යාපෘති
සහයෝගීතාව
Soziale පැතිකඩ
Benutzerkonto විස්තර
ප්‍රමාද වීමට පෙර ගැඹුරු මුහුද රැක ගනිමු. | ග්‍රීන්පීස් ස්විට්සර්ලන්තය
0
ජයග්රහණය: පොත "වෙල්ටන්, වයිටන්" - යූට් මයර්හෝෆර්
0
කැලිෆෝනියාවේ දේශගුණික යුක්තිය සඳහා ලතින් සටන | Planet G | වාර 2: කථාංගය 1 | ග්‍රීන්පීස් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
0
ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් හානිකරද? #pandaFAQ with Laura, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වෙලඳපොල පිලිබඳ විශේෂඥ | WWF ජර්මනිය
0
Planeta G වාරය 2 සඳහා නැවත පැමිණ ඇත! | ග්‍රීන්පීස් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
0
මානව හිමිකම් මොනවාද? | ඇම්නෙස්ටි ඕස්ට්‍රේලියාව
0
ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථ විය නොහැක | හියුමන් රයිට්ස් වොච්
0
නව දුරකථනය? එබැවින් එය දිගු වේ | WWF ජර්මනිය
0
ඒ 2021 දී! // වසරේ සමාලෝචනය | VGT ඔස්ට්‍රියාව
0
හිමේ ලේ - කවියක් | VGT ඔස්ට්‍රියාව
0
කාබනික මස් පරිසරයට වඩා හොඳද? #pandaFAQ with Michael, තිරසාර කෘෂිකර්ම විශේෂඥ | WWF ජර්මනිය
0
2021 දී මනුෂ්‍යත්වය දිනූ හැටි | ඇම්නෙස්ටි ජර්මනිය
0

නව පිළිගැනීම් සහ වට්ටම්

වත්මන් රැෆල්

මගේ ලකුණු

ඉහළම -100-මිට්ග්ලයිඩර්

 1. #1 කරින් බෝර්නෙට් ලක්ෂ්‍යය 888,4
 2. #2 Kindernothilfe ලක්ෂ්‍යය 723,8
 3. #3 RepaNet ලක්ෂ්‍යය 472,0
 4. #4 Tommi ලක්ෂ්‍යය 379,9
 5. #5 මරීනා ඉව්කික් ලක්ෂ්‍යය 315,9
 6. #6 රොබට් බී. ෆිෂ්මන් ලක්ෂ්‍යය 300,7
 7. #7 ලීසා තලර් ලක්ෂ්‍යය 288,6
 8. #8 හනන් ඒ ලක්ෂ්‍යය 282,4
 9. #9 සත්ව අත්හදා බැලීම්වලට එරෙහි වෛද්‍යවරු ඊ.වී. ලක්ෂ්‍යය 276,8
 10. #10 ජූලියා සීජස්ලෙට්නර් ලක්ෂ්‍යය 271,8
 11. #11 ඇඩිසා සුකනොවිච් ලක්ෂ්‍යය 270,2
 12. #12 ලීසා හප්පර්ට්ස් ලක්ෂ්‍යය 268,2
 13. #13 ෆීලික්ස් වින්ටර්ස්ටෙලර් ලක්ෂ්‍යය 267,8
 14. #14 සංගමය එන්එල් 40 ලක්ෂ්‍යය 267,8
 15. #15 මැක්සිමිලියන් පර්න්හෝෆර් ලක්ෂ්‍යය 267,5
 16. #16 ලී පර්රර් ලක්ෂ්‍යය 267,2
 17. #17 ඇමීලි නස්බෝමර් ලක්ෂ්‍යය 267,1
 18. #18 ලෝරා වයිඩ්මේයර් ලක්ෂ්‍යය 265,9
 19. #19 ලෙන ලක්ෂ්‍යය 265,7
 20. #20 වික්ටෝරියාඑක්ස්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 265,0
 21. #21 fatma0436 ලක්ෂ්‍යය 264,8
 22. #22 ෆ්ලොරිඩෝ ලක්ෂ්‍යය 264,6
 23. #23 ළමා පුණ්‍ය සංගමය ලක්ෂ්‍යය 264,4
 24. #24 ජූලියා ෂූමාකර් ලක්ෂ්‍යය 264,4
 25. #25 සාරා ලක්ෂ්‍යය 264,0
 26. #26 ලිවියා ලොඩෙක් ලක්ෂ්‍යය 263,9
 27. #27 clam biel ලක්ෂ්‍යය 263,8
 28. #28 ටන්ජා හාමර් ලක්ෂ්‍යය 263,8
 29. #29 මිලේනා මරියා ලක්ෂ්‍යය 263,8
 30. #30 ශාන්ත ඇනා ළමා පිළිකා පර්යේෂණ ලක්ෂ්‍යය 263,6
 31. #31 පෙරල්ටා ක්‍රිස්ටෝපර් ලක්ෂ්‍යය 263,6
 32. #32 නීනා ලක්ෂ්‍යය 263,4
 33. #33 ජාකොබ් ලක්ෂ්‍යය 263,4
 34. #34 කැට්රින් ලක්ෂ්‍යය 263,2
 35. #35 ජූලියන් රාච්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 36. #36 ලියෝනි හොල්ස්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 37. #37 ගයිස්ලර් ටන්ජා ලක්ෂ්‍යය 262,8
 38. #38 ලනා ඩෝබක් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 39. #39 වික්ටෝරියා ෂෙෆ්සික් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 40. #40 ටිනෝ 0541 ලක්ෂ්‍යය 262,6
 41. #41 ලීසා හැස්ලින්ගර් ලක්ෂ්‍යය 262,6
 42. #42 ජූලියා ලෙහ්නර් ලක්ෂ්‍යය 262,5
 43. #43 කැරින් ලක්ෂ්‍යය 262,2
 44. #44 ටොබියාස් ග්‍රාස්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 45. #45 මාකෝ ක්ලෝට්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 46. #46 සොෆියා ලක්ෂ්‍යය 262,0
 47. #47 ෆීලික්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 48. #48 නටාෂා ඔෂිදාරි ලක්ෂ්‍යය 261,9
 49. #49 නෝවා ෆෙන්ස්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 50. #50 සෙබස්තියන් බොනෙලි ලක්ෂ්‍යය 261,8
 51. #51 කැරොලිනා ක්ල්බබ්චර් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 52. #52 ලොආර්එන්එන්එම්ක්ස් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 53. #53 සයිමන් ෂ්රෙට්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,6
 54. #54 ජොහානා ග්‍රේමර් ලක්ෂ්‍යය 261,4
 55. #55 සොෆියා කුබ්ලර් ලක්ෂ්‍යය 261,4
 56. #56 අහස උසට ලක්ෂ්‍යය 221,8
 57. #57 ගුන්තර් ලැසි ලක්ෂ්‍යය 199,8
 58. #58 වෙරෝනිකා ජැනිරෝවා ලක්ෂ්‍යය 172,2
 59. #59 ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමය ඔස්ට්‍රියාව ලක්ෂ්‍යය 152,3
 60. #60 ක්ලෝදියා ලක්ෂ්‍යය 113,2
 61. #61 කණ්ඩායම් CU2 නිර්මාණාත්මක ඒජන්සිය ලක්ෂ්‍යය 105,9
 62. #62 ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා බින්ඩර් ලක්ෂ්‍යය 102,9
 63. #63 සොන්ජා බෙටෙල් ලක්ෂ්‍යය 94,6
 64. #64 සංගමය SOL ලක්ෂ්‍යය 90,2
 65. #65 ජොසෙෆ් කම්හුබේ ලක්ෂ්‍යය 90,0
 66. #66 ඇනීටා එරික්සන් ලක්ෂ්‍යය 88,9
 67. #67 එලිසබෙත් ඔබර්සෝචර් ලක්ෂ්‍යය 88,8
 68. #68 ස්ටීවන් ටිකාට්ෂ් ලක්ෂ්‍යය 85,4
 69. #69 ලෝරා පී. ස්පිනඩෙල් ලක්ෂ්‍යය 85,4
 70. #70 ස්ටෙෆි ලක්ෂ්‍යය 81,1
 71. #71 ecogood ලක්ෂ්‍යය 79,8
 72. #72 උර්සුලා වස්ට්ල් ලක්ෂ්‍යය 71,2
 73. #73 ජූලියා ගයිස්වින්ක්ලර් ලක්ෂ්‍යය 68,0
 74. #74 ඇනස්ටේෂියා ලෝපෙස් ලක්ෂ්‍යය 65,0
 75. #75 නීනා වොන් කල්ක්‍රූත් ලක්ෂ්‍යය 64,4
 76. #76 achimstoesser ලක්ෂ්‍යය 62,7
 77. #77 ඇන්ජලිකා එච් ලක්ෂ්‍යය 61,8
 78. #78 මහජන ඇස ලක්ෂ්‍යය 60,8
 79. #79 ඇලෙක්සැන්ඩර් හෝල්ස් ලක්ෂ්‍යය 57,3
 80. #80 සල්මාන් අසාර් ලක්ෂ්‍යය 56,0
 81. #81 ජාකොබ් හෝර්වාට් ලක්ෂ්‍යය 52,3
 82. #82 මාටින් ලොම් ලක්ෂ්‍යය 49,9
 83. #83 මැග්. වෝල්ටර් ක්ලැග් ලක්ෂ්‍යය 48,0
 84. #84 ස්ටෙෆාන් ටෙස්ච් ලක්ෂ්‍යය 45,1
 85. #85 අනාගත ඔස්ට්‍රියාව සඳහා විද්‍යාඥයින් ලක්ෂ්‍යය 44,8
 86. #86 ඊවා ලස්පාස් ලක්ෂ්‍යය 39,6
 87. #87 ජෙරී සීඩ්ල් ලක්ෂ්‍යය 39,5
 88. #88 රොබට්එක්ස්එන්එම්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 39,1
 89. #89 මිරා කොලෙන්ක් ලක්ෂ්‍යය 36,8
 90. #90 රෆෝෆ් ලක්ෂ්‍යය 34,5
 91. #91 Niki ලක්ෂ්‍යය 33,1
 92. #92 හා පවුලේ අන්තේවාසිකයන්ට ලක්ෂ්‍යය 31,0
 93. #93 සෝනියා ලක්ෂ්‍යය 30,3
 94. #94 Charly ලක්ෂ්‍යය 30,0
 95. #95 ස්ටෙෆාන් සිමර්මන් ලක්ෂ්‍යය 29,9
 96. #96 ඩග්මාර් බ්‍රෙෂාර් ලක්ෂ්‍යය 29,7
 97. #97 COVIDCorona 90 ලක්ෂ්‍යය 29,2
 98. #98 ඊවා ට්‍රබ්ල් ලක්ෂ්‍යය 28,3
 99. #99 k.fuehrer ලක්ෂ්‍යය 27,9
 100. #100 එමිලි ෂෙනෙගර් ලක්ෂ්‍යය 27,1