සමීප
පැතිකඩ විස්තර
විකල්පය නැවත සකස් කිරීම
ඔස්ට්රියාව
චරිතාපදානය
ධනාත්මකව සිතන්න!

විකල්පය යනු 2014 හි Helmut Melzer විසින් ආරම්භ කරන ලද තිරසාරභාවය සහ සිවිල් සමාජය පිළිබඳ විඥානවාදී, පූර්ණ ස්වාධීන සහ ගෝලීය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවකි. අපි එක්ව සියලු ක්ෂේත්‍රවල ධනාත්මක විකල්ප පෙන්වන අතර අර්ථවත් නවෝත්පාදන සහ ඉදිරි දැක්මක් සහිත අදහස් සඳහා සහාය දෙමු - නිර්මාණාත්මක-විවේචනාත්මක, ශුභවාදී, පොළොවට පහළට. විකල්ප ප්‍රජාව අදාළ ප්‍රවෘත්ති සඳහා පමණක් කැපවී සිටින අතර අපගේ සමාජය ලබා ඇති සැලකිය යුතු ප්‍රගතිය ලේඛනගත කරයි.

සමාගම | සංවිධානය
ව්යාපෘති
සහයෝගීතාව
Soziale පැතිකඩ
Benutzerkonto විස්තර
කොන්ක්‍රීට් වෙනුවට ස්වභාවය: ගොඩනඟන ලද ඔස්ට්‍රියා සංචාරය: 📍 Turracher Höhe, Carinthia | WWF ඔස්ට්‍රියාව
0
කොන්ක්‍රීට් වෙනුවට ස්වභාවය: ගොඩනඟන ලද ඔස්ට්‍රියාව - සංචාරය | WWF ඔස්ට්‍රියාව
0
සංදර්ශන සඳහා ගොදුරු පක්ෂීන් අනිසි ලෙස මුද්‍රණය කිරීම - බරපතල සත්ව සුබසාධන ගැටළුවක්! #සත්ව ආරක්ෂාව #ඔස්ට්‍රියාව | VGT ඔස්ට්‍රියාව
0
එක් ඩයස් ඉතා නිර්භීතයි! #NoNewGas #Climate Crisis #Wadden Sea #Borkum #UNESCO ලෝක ස්වභාවික උරුමය | ග්රීන්පීස් ජර්මනිය
0
NABU ව්‍යාපෘතියේ වසර 10ක් එකට ගොඩ ගැසීම | ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමය ජර්මනිය
0
අවසානයේ Toomaj නිදහස් කරන්න! | ඇම්නෙස්ටි ජර්මනිය
0
කොන්ක්‍රීට් වෙනුවට ස්වභාවය - ගොඩනඟන ලද ඔස්ට්‍රියාවේ සංචාරය: නස්ෆෙල්ඩ් | WWF ඔස්ට්‍රියාව
0
දඩයම් කුරුල්ලන්ගේ සංදර්ශන සතුන් කුසගින්නේ සිටී! #සත්ව ආරක්ෂාව #ඔස්ට්‍රියාව #ගොදුරේ කුරුල්ලා | VGT ඔස්ට්‍රියාව
0
සතුන් සඳහා ගොදුරු කුරුල්ලන් පෙන්වන්නේ මෙයයි! | VGT ඔස්ට්‍රියාව
0
Melissa Khalaj සහ Ruth Moschner ස්වභාවික අර්බුදයට මුහුණ දෙනවා | වල් දිනය කථාංගය 2 | ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමය ජර්මනිය
0
කොන්ක්‍රීට් වෙනුවට ස්වභාවධර්මය: ස්වභාව රක්ෂිත මධ්‍යයේ නොදියුණු තණබිමක් | WWF ඔස්ට්‍රියාව
0
Falkenhof Heldenberg: ආතතිය, සත්ව දුක් වේදනා සහ විශේෂ-හිතකාමී පාලනය! | VGT ඔස්ට්‍රියාව
0

වත්මන් රැෆල්

මගේ ලකුණු

ඉහළම -100-මිට්ග්ලයිඩර්

 1. #1 Kindernothilfe ලක්ෂ්‍යය 836,3
 2. #2 හෙල්මට් මෙල්සර් ලක්ෂ්‍යය 675,9
 3. #3 කරින් බෝර්නෙට් ලක්ෂ්‍යය 536,4
 4. #4 ඔස්ට්‍රියාව නැවත භාවිතා කරන්න ලක්ෂ්‍යය 518,0
 5. #5 Tommi ලක්ෂ්‍යය 393,1
 6. #6 මරීනා ඉව්කික් ලක්ෂ්‍යය 315,9
 7. #7 රොබට් බී. ෆිෂ්මන් ලක්ෂ්‍යය 313,1
 8. #8 අනාගත ඔස්ට්‍රියාව සඳහා විද්‍යාඥයින් ලක්ෂ්‍යය 301,0
 9. #9 අහස උසට ලක්ෂ්‍යය 289,7
 10. #10 ලීසා තලර් ලක්ෂ්‍යය 288,6
 11. #11 හනන් ඒ ලක්ෂ්‍යය 282,4
 12. #12 සත්ව අත්හදා බැලීම්වලට එරෙහි වෛද්‍යවරු ඊ.වී. ලක්ෂ්‍යය 277,2
 13. #13 ජූලියා සීජස්ලෙට්නර් ලක්ෂ්‍යය 272,2
 14. #14 ඇඩිසා සුකනොවිච් ලක්ෂ්‍යය 270,2
 15. #15 ලීසා හප්පර්ට්ස් ලක්ෂ්‍යය 268,2
 16. #16 ෆීලික්ස් වින්ටර්ස්ටෙලර් ලක්ෂ්‍යය 267,8
 17. #17 සංගමය එන්එල් 40 ලක්ෂ්‍යය 267,8
 18. #18 ලී පර්රර් ලක්ෂ්‍යය 267,6
 19. #19 මැක්සිමිලියන් පර්න්හෝෆර් ලක්ෂ්‍යය 267,5
 20. #20 ඇමීලි නස්බෝමර් ලක්ෂ්‍යය 267,1
 21. #21 ලෝරා වයිඩ්මේයර් ලක්ෂ්‍යය 265,9
 22. #22 ලෙන ලක්ෂ්‍යය 265,7
 23. #23 වික්ටෝරියාඑක්ස්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 265,0
 24. #24 fatma0436 ලක්ෂ්‍යය 264,8
 25. #25 සාරා ලක්ෂ්‍යය 264,6
 26. #26 ෆ්ලොරිඩෝ ලක්ෂ්‍යය 264,6
 27. #27 ළමා පුණ්‍ය සංගමය ලක්ෂ්‍යය 264,4
 28. #28 ජූලියා ෂූමාකර් ලක්ෂ්‍යය 264,4
 29. #29 මිලේනා මරියා ලක්ෂ්‍යය 264,0
 30. #30 ලිවියා ලොඩෙක් ලක්ෂ්‍යය 263,9
 31. #31 clam biel ලක්ෂ්‍යය 263,8
 32. #32 ටන්ජා හාමර් ලක්ෂ්‍යය 263,8
 33. #33 ශාන්ත ඇනා ළමා පිළිකා පර්යේෂණ ලක්ෂ්‍යය 263,6
 34. #34 පෙරල්ටා ක්‍රිස්ටෝපර් ලක්ෂ්‍යය 263,6
 35. #35 නීනා ලක්ෂ්‍යය 263,4
 36. #36 ජාකොබ් ලක්ෂ්‍යය 263,4
 37. #37 කැට්රින් ලක්ෂ්‍යය 263,2
 38. #38 ජූලියන් රාච්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 39. #39 ලියෝනි හොල්ස්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 40. #40 ගයිස්ලර් ටන්ජා ලක්ෂ්‍යය 262,8
 41. #41 ලනා ඩෝබක් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 42. #42 වික්ටෝරියා ෂෙෆ්සික් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 43. #43 ටිනෝ 0541 ලක්ෂ්‍යය 262,6
 44. #44 ලීසා හැස්ලින්ගර් ලක්ෂ්‍යය 262,6
 45. #45 ජූලියා ලෙහ්නර් ලක්ෂ්‍යය 262,5
 46. #46 කැරින් ලක්ෂ්‍යය 262,2
 47. #47 ටොබියාස් ග්‍රාස්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 48. #48 සයිමන් ෂ්රෙට්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 49. #49 මාකෝ ක්ලෝට්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 50. #50 සොෆියා ලක්ෂ්‍යය 262,0
 51. #51 ෆීලික්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 52. #52 නටාෂා ඔෂිදාරි ලක්ෂ්‍යය 261,9
 53. #53 ජොහානා ග්‍රේමර් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 54. #54 නෝවා ෆෙන්ස්ල් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 55. #55 සෙබස්තියන් බොනෙලි ලක්ෂ්‍යය 261,8
 56. #56 සොෆියා කුබ්ලර් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 57. #57 කැරොලිනා ක්ල්බබ්චර් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 58. #58 ලොආර්එන්එන්එම්ක්ස් ලක්ෂ්‍යය 261,8
 59. #59 ජෝර්ජ් වෝර් ලක්ෂ්‍යය 223,3
 60. #60 ගුන්තර් ලැසි ලක්ෂ්‍යය 200,6
 61. #61 වෙරෝනිකා ජැනිරෝවා ලක්ෂ්‍යය 183,0
 62. #62 ecogood ලක්ෂ්‍යය 161,0
 63. #63 ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමය ඔස්ට්‍රියාව ලක්ෂ්‍යය 152,3
 64. #64 සංගමය SOL ලක්ෂ්‍යය 135,6
 65. #65 ලෝරා පී. ස්පිනඩෙල් ලක්ෂ්‍යය 133,0
 66. #66 ස්ටීවන් ටිකාට්ෂ් ලක්ෂ්‍යය 122,8
 67. #67 ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා බින්ඩර් ලක්ෂ්‍යය 113,4
 68. #68 ක්ලෝදියා ලක්ෂ්‍යය 113,2
 69. #69 කණ්ඩායම් CU2 නිර්මාණාත්මක ඒජන්සිය ලක්ෂ්‍යය 107,1
 70. #70 ඇනීටා එරික්සන් ලක්ෂ්‍යය 101,9
 71. #71 සොන්ජා බෙටෙල් ලක්ෂ්‍යය 95,2
 72. #72 එලිසබෙත් ඔබර්සෝචර් ලක්ෂ්‍යය 90,0
 73. #73 ජොසෙෆ් කම්හුබේ ලක්ෂ්‍යය 90,0
 74. #74 ස්ටෙෆි ලක්ෂ්‍යය 82,3
 75. #75 බොබී ලැන්ගර් ලක්ෂ්‍යය 71,9
 76. #76 උර්සුලා වස්ට්ල් ලක්ෂ්‍යය 71,4
 77. #77 ජූලියා ගයිස්වින්ක්ලර් ලක්ෂ්‍යය 68,0
 78. #78 නීනා වොන් කල්ක්‍රූත් ලක්ෂ්‍යය 65,8
 79. #79 ඇනස්ටේෂියා ලෝපෙස් ලක්ෂ්‍යය 65,0
 80. #80 ක්ලවුස් ජෙගර් ලක්ෂ්‍යය 65,0
 81. #81 achimstoesser ලක්ෂ්‍යය 62,7
 82. #82 ඇන්ජලිකා එච් ලක්ෂ්‍යය 61,8
 83. #83 සල්මාන් අසාර් ලක්ෂ්‍යය 61,4
 84. #84 මාටින් ලොම් ලක්ෂ්‍යය 60,9
 85. #85 මහජන ඇස ලක්ෂ්‍යය 60,8
 86. #86 ඇලෙක්සැන්ඩර් හෝල්ස් ලක්ෂ්‍යය 57,3
 87. #87 මාටින් ඕවර් ලක්ෂ්‍යය 53,6
 88. #88 ජාකොබ් හෝර්වාට් ලක්ෂ්‍යය 52,7
 89. #89 මැග්. වෝල්ටර් ක්ලැග් ලක්ෂ්‍යය 48,0
 90. #90 ස්ටෙෆාන් ටෙස්ච් ලක්ෂ්‍යය 45,5
 91. #91 කැතී මැන්ට්ලර් ලක්ෂ්‍යය 45,0
 92. #92 වැසි සපයන්නා ලක්ෂ්‍යය 42,9
 93. #93 හා පවුලේ අන්තේවාසිකයන්ට ලක්ෂ්‍යය 41,0
 94. #94 Charly ලක්ෂ්‍යය 40,5
 95. #95 මාටින් ලක්ෂ්‍යය 39,8
 96. #96 ඊවා ලස්පාස් ලක්ෂ්‍යය 39,6
 97. #97 ජෙරී සීඩ්ල් ලක්ෂ්‍යය 39,5
 98. #98 රොබට්එක්ස්එන්එම්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 39,1
 99. #99 මිරා කොලෙන්ක් ලක්ෂ්‍යය 36,8
 100. #100 රෆෝෆ් ලක්ෂ්‍යය 34,5