in , ,

Biber ගිම්හාන පාසලේ Yalla දේශගුණික ආරක්ෂාව


Biber ගිම්හාන පාසලේ Yalla දේශගුණික ආරක්ෂාව

GLOBAL 2000 හි පාරිසරික අධ්‍යාපන ව්‍යාපෘතිය "Yalla Climate Protection" ද 2021 ජූලි මාසයේදී Beaver Summer School හි නතර විය. ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ සියලුම තොරතුරු තිබේ...

GLOBAL 2000 හි පාරිසරික අධ්‍යාපන ව්‍යාපෘතිය "Yalla Climate Protection" ද 2021 ජූලි මාසයේදී Beaver Summer School හි නතර විය.

ව්යාපෘතිය පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සොයාගත හැකිය https://www.global2000.at/umweltbildung

මූලාශ්රය

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත


ලියන ලද්දේ ගෝලීය 2000

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය