මෙම වසරේද Kindernothilfe වියානා සිටි මැරතන් තරගයේ ආරම්භයේ සිටී. අපි පේස්මේකර් ය. ළමා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්! 

23 අප්‍රේල් 2023 වෙනිදා එය නැවතත් එම කාලයයි! වියානා සිටි මැරතන් තරගය පැවැත්වෙන අතර මේ වසරේ Kindernothilfe නැවතත් සහය දිවීමේ තරගයකින් ආරම්භ වේ. අපි අභිප්රේරණය කර, අපි පුහුණු කර අපගේ උපරිමය කරන්නෙමු. අපට පැහැදිලි සංඥාවක් යැවීමට අවශ්ය නිසා: ළමා අයිතිවාසිකම් සඳහා!

දුප්පත් රටවල ළමයින් තවමත් සූරාකෑමේ ළමා ශ්‍රමය, ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ අපයෝජනවලට නිරාවරණය වේ. බොහෝ ගැහැණු ළමයින්ට හා පිරිමි ළමයින්ට පාසල් ගොස් කියවීමට හා ලිවීමට ඉගෙන ගැනීමට පවා අවස්ථාවක් නොමැත. අපි ළමා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ ඒ නිසයි. ඔබත් එසේ නම් අපි සතුටු වන්නෙමු ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පැහැදිලි ලකුණක් සහ අපට සහාය දෙන්න!

අපට සහාය දෙන්න!

මෙම තනතුර විකල්ප ප්‍රජාව විසින් නිර්මාණය කරන ලදි. සම්බන්ධ වී ඔබේ පණිවිඩය පළ කරන්න!

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත


ලියන ලද්දේ Kindernothilfe

දරුවන් ශක්තිමත් කරන්න. දරුවන් ආරක්ෂා කරන්න. ළමයින් සහභාගී වේ.

Kinderothilfe ඔස්ට්‍රියාව ලොව පුරා අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ට උපකාර කරන අතර ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරයි. ඔවුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ගෞරවනීය ජීවිතයක් ගත කරන විට අපගේ ඉලක්කය සපුරා ගත හැකිය. අපට සහාය වන්න! www.kinderothilfe.at/shop

Facebook, Youtube සහ Instagram හි අපව අනුගමනය කරන්න!

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය