in ,

ලෝක දේශගුණ සමුළුවට පෙර වාර්තා - බලාපොරොත්තුවේ දීප්තිය, නමුත් තවමත් කිරීමට බොහෝ දේ ඇත


Renate Christ විසිනි

ෂර්ම් එල් ෂෙයික් හි පැවති දේශගුණික සමුළුවට පෙර, පසුගිය වසරවල මෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානවල වැදගත් වාර්තා පසුගිය දින කිහිපය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. සාකච්ඡාවලදී එය සැලකිල්ලට ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිය. 

UNEP විමෝචන පරතරය වාර්තාව 2022

එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහනේ (UNEP) විමෝචන පරතරය වාර්තාව වත්මන් ක්‍රියාමාර්ගවල බලපෑම සහ පවතින ජාතික දායකත්වය (ජාතිකව තීරණය කළ දායකත්වය, NDC) විශ්ලේෂණය කර ඒවා 1,5° ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය හරිතාගාර වායු (GHG) විමෝචන අඩු කිරීම් වෙත ඉදිරිපත් කරයි. C හෝ 2 ° C ඉලක්කය අවශ්ය, ප්රතිවිරුද්ධ. මෙම "පරතරය" වැසීමට සුදුසු විවිධ අංශවල ක්‍රියාමාර්ග ද වාර්තාව විශ්ලේෂණය කරයි. 

වඩාත්ම වැදගත් ප්රධාන දත්ත පහත පරිදි වේ: 

 • NDC සැලකිල්ලට නොගෙන වත්මන් පියවරයන් සමඟ පමණක්, GHG විමෝචනය 2030 GtCO58e 2 දී අපේක්ෂා කළ හැකි අතර සියවසේ අවසානය වන විට 2,8 ° C උනුසුම් වීමක් අපේක්ෂා කෙරේ. 
 • සියලුම කොන්දේසි විරහිත NDC ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම්, 2,6 ° C උනුසුම් වීමක් අපේක්ෂා කළ හැකිය. මූල්‍ය ආධාර වැනි කොන්දේසිවලට සම්බන්ධ සියලුම NDC ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් උෂ්ණත්වය වැඩිවීම 2,4°C දක්වා අඩු කළ හැකිය. 
 • උනුසුම් වීම 1,5°C හෝ 2°C දක්වා සීමා කිරීම සඳහා, 2030 දී විමෝචනය විය හැක්කේ 33 GtCO2e හෝ 41 GtCO2e පමණි. කෙසේ වෙතත්, වර්තමාන NDC වලින් ඇතිවන විමෝචනය 23 GtCO2e හෝ 15 GtCO2e වැඩි වේ. මෙම විමෝචන පරතරය අතිරේක පියවර මගින් වසා දැමිය යුතුය. කොන්දේසි සහිත NDC ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම්, විමෝචන පරතරය GtCO3e 2 බැගින් අඩු වේ.
 • බොහෝ රටවල් පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමට පටන් ගෙන ඇති බැවින් අගයන් පෙර වාර්තා වලට වඩා තරමක් අඩු ය. ගෝලීය විමෝචනයේ වාර්ෂික වැඩිවීම ද තරමක් අඩු වී ඇති අතර දැන් එය වසරකට 1,1% කි.  
 • ග්ලාස්ගෝ හි සියලුම ප්‍රාන්ත වැඩිදියුණු කළ NDC ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. කෙසේ වෙතත්, මේවා තවදුරටත් පුරෝකථනය කරන ලද GHG විමෝචනය 2030 දී 0,5 GtCO2e හෝ 1% ට වඩා අඩු වීමකට පමණක් හේතු වේ, එනම් විමෝචන පරතරයේ සුළු අඩුවීමක් පමණි. 
 • G20 රටවල් බොහෝ විට තමන් විසින්ම සකසා ඇති ඉලක්ක වෙත ළඟා නොවනු ඇත, එය විමෝචන පරතරය සහ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම වැඩි කරයි. 
 • බොහෝ රටවල් ශුද්ධ ශුන්‍ය ඉලක්ක ඉදිරිපත් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, නිශ්චිත කෙටි කාලීන අඩු කිරීමේ ඉලක්ක නොමැතිව, එවැනි ඉලක්කවල ඵලදායීතාවය තක්සේරු කළ නොහැකි අතර එය ඉතා විශ්වසනීය නොවේ.  
විවිධ අවස්ථා යටතේ GHG විමෝචනය සහ 2030 දී විමෝචන පරතරය (මධ්‍ය ඇස්තමේන්තුව සහ දහයේ සිට අනූවන ප්‍රතිශතයේ පරාසය); රූප මූලාශ්‍රය: UNEP - විමෝචන පරතරය වාර්තාව 2022

වාර්තාව, ප්රධාන පණිවිඩ සහ මාධ්ය ප්රකාශය

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022

UNFCCC සංශ්ලේෂණ වාර්තාව 

ඉදිරිපත් කරන ලද NDC සහ දිගුකාලීන සැලසුම්වල බලපෑම විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් රාජ්‍යයන් විසින් දේශගුණ ලේකම් කාර්යාලය පත් කරන ලදී. වාර්තාව UNEP විමෝචන පරතරය වාර්තාවට සමාන නිගමනවලට පැමිණේ. 

 • දැනට පවතින සියලුම NDC ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම්, සියවස අවසන් වන විට උනුසුම් වීම 2,5 ° C වේ. 
 • Glasgow ට පසු වැඩි දියුණු කළ NDCs ඉදිරිපත් කළේ ප්‍රාන්ත 24 ක් පමණි, අඩු බලපෑමක් ඇත.
 • ගෝලීය විමෝචනයෙන් 62%ක් නියෝජනය කරන රටවල් 83කට දිගුකාලීන ශුද්ධ-ශුන්‍ය ඉලක්ක ඇත, නමුත් බොහෝ විට නිශ්චිත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම් නොමැතිව ඇත. එක් අතකින්, මෙය ධනාත්මක සංඥාවක් වන නමුත්, ක්ෂණිකව අවශ්ය පියවරයන් ඈත අනාගතය දක්වා කල් දැමීමේ අවදානමක් ඇත.   
 • 2030 වන විට GHG විමෝචනය 10,6 ට සාපේක්ෂව 2010% කින් වැඩි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. 2030 න් පසු තවදුරටත් වැඩිවීමක් අපේක්ෂා නොකෙරේ. මෙය 13,7 සහ ඉන් ඔබ්බට 2030% ක වැඩිවීමක් ඉල්ලා සිටි පෙර ගණනය කිරීම් වල වැඩිදියුණු කිරීමකි. 
 • මෙය තවමත් 1,5 ට සාපේක්ෂව 45 වන විට 2030% ක 2010 ° C ඉලක්කය සපුරාලීමට අවශ්‍ය වන GHG අඩු කිරීමට සහ 43 ට සාපේක්ෂව 2019% ට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ය.  

මාධ්‍ය ප්‍රකාශය සහ වාර්තා වෙත අමතර සබැඳි

https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now

ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය WMO වාර්තා කරයි

මෑත හරිතාගාර වායු ප්‍රකාශනයේ මෙසේ සඳහන් වේ. 

 • 2020 සිට 2021 දක්වා, CO2 සාන්ද්‍රණයේ වැඩිවීම පසුගිය දශකය සඳහා සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වූ අතර සාන්ද්‍රණය අඛණ්ඩව ඉහළ යයි. 
 • වායුගෝලීය CO2 සාන්ද්‍රණය 2021 දී 415,7 ppm විය, පූර්ව කාර්මික මට්ටමට වඩා 149% වැඩිය.
 • වසර 2021 ක් තුළ මීතේන් සාන්ද්‍රණයේ ප්‍රබලම වැඩිවීම 40 දී නිරීක්ෂණය විය.

ගෝලීය දේශගුණයේ තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්ෂික වාර්තාව ෂර්ම් එල් ෂෙයික් හි ඉදිරිපත් කෙරේ. සමහර දත්ත දැනටමත් කල්තියා ඉදිරිපත් කර ඇත:

 • 2015-2021 වසර මිනුම් ඉතිහාසයේ උණුසුම්ම වසර 7 විය 
 • ගෝලීය මධ්‍යන්‍ය උෂ්ණත්වය 1,1-1850 පූර්ව කාර්මික මට්ටමට වඩා 1900°Cට වඩා වැඩිය.

ප්‍රකාශය සහ තවත් සබැඳි ඔබන්න 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/more-bad-news-planet-greenhouse-gas-levels-hit-new-highs

කවරයේ ඡායාරූපය: Pixsource මත පික්බබේ

මෙම තනතුර විකල්ප ප්‍රජාව විසින් නිර්මාණය කරන ලදි. සම්බන්ධ වී ඔබේ පණිවිඩය පළ කරන්න!

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත


ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය