📣 සැප්තැම්බර් 28 වන දින, weltumspannendarbeiten සහ ÖGB විසින් "ලෝකය තවමත් සුරැකිය හැකිද?" යන සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්වේ. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉලක්ක මධ්‍ය කාලීන සමාලෝචනය වටා සෑම දෙයක්ම කැරකෙයි (න්‍යාය පත්‍රය 2030).

🌍 17 සැප්තැම්බර් මාසයේදී "තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක" 2015 සම්මත කර වසර හතක් ගත වී ඇත - 2030 න්‍යාය පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉතිරිව ඇති කාලය තරම්. නමුත් මේ වන විට ලෝකය යහපත් ලෙස වෙනස් වී තිබේද? දරිද්‍රතාවය, කුසගින්න සහ අසමානතාවය අවම කර යහපත් රැකියා, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය, ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය, සාමය සහ යුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ගෙන ඇති පියවර මොනවාද?

🎯 කොරෝනා වසංගතය ගෝලීය සංවර්ධනයට ඇති කළ බලපෑම් මොනවාද? අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඔස්ට්‍රියාවට දායක විය හැක්කේ කුමක්ද සහ ලෝකයේ සියලුම මිනිසුන්ට වඩා හොඳ ජීවිතයක් සඳහා වන අරගලයේ දී වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරය සාර්ථක වීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද?

❗ ෆෙඩරල් ජනාධිපති aD Dr. Heinz Fischer (සුබ පැතුම් පණිවිඩය), Mag. Hartwig Kirner (FAIRTRADE Austria), NR Petra Bayr (SPÖ), Mag. Mario Micelli (BMAW), Dr. වර්නර් රාසා (ÖFSE), MMag. Julia Wegerer (AK/ÖGB), Mag. Bernhard Zlanabitnig (SDGwatch Austria), Johannes Greß (නිදහස් මාධ්‍යවේදියා), Konrad Rehling (Südwind), Lena Schilling (දේශගුණික ක්‍රියාකාරික)

▶️ සිදුවීම පිළිබඳ සියලු තොරතුරු: https://www.weltumspannend-arbeiten.at/angebote/veranstaltungen/ist-die-welt-noch-zu-retten
28 සැප්තැම්බර් 2022 බදාදා
රිවර්බොක්ස් (ජොහාන්-බෝම්-ප්ලාට්ස් 1, 1020 වියානා)
11:00 සිට: FAIRTRADE brunch
11:55 සිට 15:30 දක්වා: මණ්ඩල සාකච්ඡා
සංගීත සහය: "බරපතල කතා"
▶️ ලියාපදිංචිය: https://bit.ly/3BI03tj
🔗 ලොව පුරා වැඩ කරන්න, ÖGB

මූලාශ්රය

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත


ලියන ලද්දේ ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් ඔස්ට්‍රියාව

ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් ඔස්ට්‍රියාව 1993 සිට අප්‍රිකාව, ආසියාව සහ ලතින් ඇමරිකාවේ වතුකරයේ ගොවි පවුල් සහ සේවකයින් සමඟ සාධාරණ වෙළඳාම ප්‍රවර්ධනය කරයි. ඔහු ඔස්ට්‍රියාවේ FAIRTRADE මුද්‍රාව ප්‍රදානය කරයි.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය