කුඩා නමුත් කැපවූ සුළුතරයකට ලෝකය වෙනස් කළ හැකිය!

මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම ලෝකය වඩ වඩාත් අගාධයට ළං කරයි. අනෙක් අතට, අපි මේ වන විට දැවැන්ත ගතිකයක් අත්විඳිමින් සිටිමු. අපි හැරවුම් ලක්ෂයක ආරම්භයේ සිටිමු. අපි දැවැන්ත සමාජ වෙනස්කම් සහ සමාජ ඉඟි කරා ගමන් කරමින් සිටිමු.

සමාජ ඉඟි වලට මූලික වෙනසක්, නව තාක්ෂණයන් ගෙන ඒම, වෙනස් වූ හැසිරීම් රටා සහ නව සමාජ සම්මතයන් ගෙන ඒමට හැකිය. එවැනි වෙනස්කම් සෙමින් ගොඩනඟා, වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් විසින් සහාය දක්වන අතර එබැවින් වැඩි වැඩියෙන් වේගවත් වේ. 

කුඩා නමුත් කැපවූ සුළුතරයක් බහුතරයකගේ ආකල්ප වෙනස් කිරීමට සමත් වීම මෙම ඉඟි ලකුණු අවුලුවාලිය හැකිය. විවේචනාත්මක ජනතාවක් ඒත්තු ගැන්වූ විට, අවසානයේ සමාජයේ විශාල ප්‍රමාණයක් පරිවර්තනය කරන ප්‍රබල ගතිකයක් චලනය කිරීමට කුඩා ප්‍රේරකයක් ප්‍රමාණවත් වේ.

දේශගුණික විපර්යාස සීමා කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම, සුදුසු තාක්ෂණයන් සහ අවශ්‍ය ආර්ථික උපකරණ අප සතුව ඇත. අපට දැන් අවශ්‍ය වන්නේ සියල්ලටම වඩා එක දෙයකි: වඩා හොඳ සහ සාධාරණ ලෝකයක් කළ හැකි බවට ස්ථිර විශ්වාසය.

දේශගුණික විපර්යාස සාර්ථක විය හැකි ආකාරය මෙයයි.

මෙම තනතුර විකල්ප ප්‍රජාව විසින් නිර්මාණය කරන ලදි. සම්බන්ධ වී ඔබේ පණිවිඩය පළ කරන්න!

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත


ලියන ලද්දේ ක්ලවුස් ජෙගර්

1 අදහස් දැක්වීම

පණිවිඩයක් තබන්න

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය