අර්ථවත් සතුටක් ලබා දීම ඉතා පහසුයි. ඔබට * දෙගුණයක් ප්‍රීතිය ලබා දිය හැකි නම්, එය ඊටත් වඩා විනෝදජනකයි!
අපේ කෙටියෙන් Kindernothilfe පාස්කු කූඩුව පිළිබඳ වීඩියෝව එය කෙතරම් වේගවත් හා සංකීර්ණ නොවන ලෙස ක්‍රියා කරයිදැයි ඔබ සොයා ගනු ඇත.

තෑගි පරිත්‍යාග ද පහසුවෙන් පුද්ගලීකරණය කළ හැක - ඔබම බලන්න!

Kindernothilfe-පාස්කු කූඩුව: පාස්කු උත්සවයට වඩා දෙගුණයක් සතුටක් ලබා දීම

මෙම තනතුර විකල්ප ප්‍රජාව විසින් නිර්මාණය කරන ලදි. සම්බන්ධ වී ඔබේ පණිවිඩය පළ කරන්න!

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත


ලියන ලද්දේ Kindernothilfe

දරුවන් ශක්තිමත් කරන්න. දරුවන් ආරක්ෂා කරන්න. ළමයින් සහභාගී වේ.

Kinderothilfe ඔස්ට්‍රියාව ලොව පුරා අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ට උපකාර කරන අතර ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරයි. ඔවුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ගෞරවනීය ජීවිතයක් ගත කරන විට අපගේ ඉලක්කය සපුරා ගත හැකිය. අපට සහාය වන්න! www.kinderothilfe.at/shop

Facebook, Youtube සහ Instagram හි අපව අනුගමනය කරන්න!

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය