සාමාජික මිලකට RepaNet webinar / සම්මන්ත්‍රණය / උත්සවය

සාමාජික මිලට රෙපානෙට් වෙබ්නිනර් / සම්මන්ත්‍රණය / උත්සවයට සහභාගී වීම

නැවත භාවිතා කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණය ප්‍රවර්ධනයෙන් බැහැර කර ඇත.

නිෂ්පාදනය විස්තරය

රෙපානෙට් යනු නැවත භාවිතා කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළමණාකරනය යන ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රමුඛයා වන අතර මෙම විෂය ක්ෂේත්‍රයන්හි විශේෂ ise දැනුම ලබා ගනී. අපගේ වෙබ් ජාල, සම්මන්ත්‍රණ සහ සිදුවීම් වල ඉලක්කය වන්නේ චක්‍රලේඛ ආර්ථිකය ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට, අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට හෝ ඒවා ක්‍රියාවට නැංවීමට කැමති උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන් සහ පාර්ශ්වකරුවන් ය.

මෙම වවුචරය සමඟ ඔබට රෙපානෙට් වෙබ්නිනර් / සම්මන්ත්‍රණයකට හෝ අපගේ එක් සිදුවීමකට සාමාජික මිලකට සහභාගී විය හැකිය.

සටහන: එක් වවුචරයක් එක් පුද්ගලයෙකුට එක් වරක් ලබා ගත හැකිය. නැවත භාවිතා කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණය ප්‍රවර්ධනයෙන් බැහැර කර ඇත.

ඔබට අපගේ වර්තමාන පා course මාලා වැඩසටහන සොයාගත හැකිය https://www.repanet.at/veranstaltungen/

  • වට්ටම් කේතය: විකල්පය (කරුණාකර ලියාපදිංචි කිරීමේදී අදහස් දැක්වීමේ ක්ෂේත්‍රයේ සඳහන් කරන්න)

ඡායාරූප / වීඩියෝ: Unsplash හි ඩිලන් ගිලිස්.