in , , ,

කොන්ක්‍රීට්, ඇස්ෆල්ට්, මාර්ග කඩා ඉවත් කිරීම සඳහා ගොඩකිරීම් තහනම් කිරීම - ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය පළමු තේරීම වේ!

කොන්ක්‍රීට්, ඇස්ෆල්ට්, මාර්ග කඩා ඉවත් කිරීම සඳහා ගොඩකිරීම් තහනම් කිරීම - ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය පළමු තේරීම වේ!

බොහෝ ඛනිජ ගොඩනැඟිලි ද්‍රව්‍ය ගොඩබෑම හොඳ වසර දෙකකින් තහනම් කිරීමට ඔස්ට්‍රියාව තීරණය කර ඇත - මෙය චක්‍රලේඛ ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා යුරෝපීය අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වේ. ඉදිකිරීම් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ දශකයක ධනාත්මක සංවර්ධනයේ අවසාන පියවර මෙය සනිටුහන් කරයි; ඔස්ට්‍රියාවේ ඛනිජ කොටස් වලින් 80% කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනටමත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කර ඇති අතර, වසරින් වසර ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ටොන් මිලියන 7 කට වඩා භාවිතා කර ඇත. 1990 සිට ඔස්ට්‍රියාවේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය වෘත්තීයමය වශයෙන් සිදු කර ඇත - ඉදිකිරීම් ස්ථානවල ජංගම හෝ ස්ථිතික වේවා. සැකසුම් කම්හල් මණ්ඩලය හරහා ලබා ගත හැකි අතර, ජාතික හා යුරෝපීය අවශ්‍යතා අනුව තත්ත්ව කළමනාකරණය යුරෝපයේ ඉදිරියෙන් සිටී.

අනාගත ගොඩකිරීමේ තහනම

1 අප්රේල් 2021 වන විට - එය අප්රේල් මෝඩයාගේ විහිළුවක් නොවේ! - ගොඩකිරීමේ නියාමන සංශෝධනය BGBl II 144/2021 සමඟ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. චක්‍රලේඛ ආර්ථිකයට අදාළව ඩොලර් 1 ක් එකතු කිරීමත් සමඟ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා කේන්ද්‍රීය වැදගත්කමක් ක්‍රියාත්මක වී ඇත: අපද්‍රව්‍ය ධූරාවලියට අනුකූලව චක්‍රලේඛ ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අරමුණ වන්නේ සුදුසු අපද්‍රව්‍ය සහතික කිරීමයි. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සහ වෙනත් ආකාරයේ ප්‍රතිසාධනයන් අනාගතයේදී ගොඩබෑමේ දී බැහැර කිරීම සඳහා පිළිගත නොහැකිය.

1.1.2024 සිට පහත සඳහන් අපද්‍රව්‍ය තවදුරටත් ගොඩබිමක තැන්පත් කළ නොහැක: යූඒ හි ගුණාත්මක පන්තියේ නිෂ්පාදිත ගඩොල්, මාර්ග කඩා දැමීම, තාක්‍ෂණික ද්‍රව්‍ය, කොන්ක්‍රීට් කඩා දැමීම, පථ බැලස්ට්, ඇස්ෆල්ට්, චිප්පිං සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය. ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ඔස්ට්‍රියාව පුරාම තිබෙන අති නවීන අංගයක් ලෙස සැලකේ. දැන් නිෂ්පාදකයින් සිය ගණනක් සහභාගී වන ඔස්ට්‍රියානු ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ සංගමයේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව වසර 30 කටත් වැඩි කාලයක් වෙළඳපොලක් ගොඩනඟා ඇත. 2016 සිට හොඳම පාරිසරික තත්ත්වයෙන් යුත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සඳහා වන අපද්‍රව්‍ය ඉක්මනින් අවසන් කර ඇත. බැහැර කළ යුතු ද්‍රව්‍ය අනුපාතය ඛනිජ ඉදිකිරීම් අපද්‍රව්‍ය වලින් 7% ක් පමණි. භාවිතා කළ හැකි ඛනිජ ලවණ දේශපාලන මට්ටමින් ගොඩකිරීම තහනම් කිරීම තාර්කික පියවරක් විය, ”ඔස්ට්‍රියානු ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ සංගමයේ (බීආර්වී) දීර්ඝ කාලීන කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ මාර්ටින් කාර් පවසයි.

ගොඩබෑමේ තහනම ලැයිස්තුගත කර ඇති ද්‍රව්‍ය කාණ්ඩවලට පමණක් නොව ප්ලාස්ටර්බෝඩ් වලට ද බලපායි. නවීන ගොඩනැගිලිවල, ජිප්සම් භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය වලින් 7% ක් සෑදිය හැකිය. 1.1.2026 ජනවාරි XNUMX වන දින සිට ප්ලාස්ටර්බෝඩ්, ප්ලාස්ටර්බෝඩ් සහ තන්තු ශක්තිමත් කරන ලද ප්ලාස්ටර්බෝඩ් (ලොම් ශක්තිමත් කිරීම සහිත ප්ලාස්ටර්බෝඩ්, ප්ලාස්ටර්බෝඩ්) තවදුරටත් තැන්පත් කළ නොහැක. මෙයට ව්‍යතිරේකය වනුයේ, ජිප්සම් අපද්‍රව්‍ය සඳහා ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කම්හලක පැමිණෙන පරීක්ෂාවකදී, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ජිප්සම් නිපදවීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව පෙන්විය හැකි පුවරු ය.

දිගු සංක්‍රාන්ති කාලය අවශ්‍ය වන්නේ ඔස්ට්‍රියාවේ පුළුල් ජිප්සම් ප්‍රතිචක්‍රීකරණයක් නොමැති නිසා හා ඊට අනුරූප ලොජිස්ටික්ස් පළමුව සැකසිය යුතු බැවිනි.

2026 අවසානය වන විට කෘත්‍රිම ඛනිජ තන්තු (KMF) බැහැර කිරීම - අන්තරායකර අපද්‍රව්‍ය ලෙස හෝ අනතුරුදායක නොවන ආකාරයෙන් - තවදුරටත් ඉඩ නොදේ. මෙහිදී වගකිවයුතු ෆෙඩරල් අමාත්‍යාංශයේ පාරිසරික දෙපාර්තමේන්තුව අපේක්ෂා කරන්නේ කර්මාන්තය ඉදිරි වසර පහ තුළ සමාන ප්‍රතිකාර මාර්ග නිර්මාණය කරනු ඇති බවයි. එසේ වුවද, අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ බාධක ඇති නොකිරීමට ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ මෙම පියවර තක්සේරු කරනු ලැබේ.

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය අනාගතය ලෙස

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය අනාගතයේ විසඳුම වනු ඇත. සිවිල් ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ පමණක් 60% ක් මෙතෙක් ගොඩනඟා ගෙන ඇත්තේ මහාමාර්ග, දුම්රිය මාර්ග, මාර්ග ඉදි කිරීම් හෝ වෙනත් යටිතල පහසුකම් වල ය. මෙම ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ස්ථාපනය කිරීමේදී උසස් තත්ත්වයේ සහ ප්‍රමිතිගත අවශ්‍යතාවයන්ට යටත් විය. චක්‍රලේඛ ආර්ථිකයේ නව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සඳහා හොඳම අමුද්‍රව්‍ය මෙම උසස් තත්ත්වයේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය වේ. තාර පාරක් හෝ වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථානයක් සඳහා කැටි කළ මූලික පාඨමාලාවක් ලෙස පමණක් නොව උණුසුම් මිශ්‍ර පැලෑටි වල උසස් තත්ත්වයේ ගලක් (සමස්ථයක්) ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. කොන්ක්‍රීට් නොබැඳිව කොන්ක්‍රීට් කැටිති ලෙස භාවිතා කළ හැකි නමුත් බන්ධිත ස්වරූපයෙන් භාවිතා කළ හැකිය, උදා: කොන්ක්‍රීට් නිෂ්පාදනය සඳහා - එන්එන් බී 4710 හි වෙනම කොටසක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ කොන්ක්‍රීට් ගැන කටයුතු කරයි. කාර්මික තොග ද්‍රව්‍ය එකම ස්වරූපයෙන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකිය, බැලස්ට් බැලස්ට් සඳහා හොඳ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ නාලිකා ඇත, වෙබ් අඩවියේ සහ පිටතදී. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද සියලුම ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය නිරන්තර තත්ත්ව පාලනයට යටත් වේ - නීත්‍යානුකූල (ආර්බීවී) සහ තාක්ෂණික පිරිවිතර (ප්‍රමිති) ඇත; “ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සඳහා මාර්ගෝපදේශ” ස්වරූපයෙන් ඉතා වැදගත් මූලධර්මයන්ගේ සාරාංශයක් බීආර්වී මඟින් ඉදිරිපත් කරන අතර එය ටෙන්ඩරය සඳහා පදනම ද වේ.

අනාගතයේ ටෙන්ඩරය

අද මෙම නව තත්ත්වය සඳහා ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩර් සකස් කළ යුතුය: බොහෝ සැලසුම් සහගත ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා නිම කිරීමට වසර කිහිපයක් අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ඉඩම් පිරවීම තහනම් කිරීමේ කාල සීමාව තුළට වැටේ. එබැවින් දැනට සැලසුම් කර ඇති ටෙන්ඩර්වල නව තත්වයට අනුවර්තනය වීම නුවණට හුරුය. සිවිල් ඉංජිනේරු විද්‍යාවේදී, මාර්ග-දුම්රිය ප්‍රවාහන සඳහා ඔස්ට්‍රියානු පර්යේෂණ සංගමය (එෆ්එස්වී) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රථවාහන හා යටිතල පහසුකම් සඳහා වන සේවාවන් පිළිබඳ නව ප්‍රමිතිගත විස්තරයක් බැලීම ද ප්‍රයෝජනවත් වේ. වෙනම සේවා කණ්ඩායමක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා ටෙන්ඩර් පෙළ අර්ථ දක්වයි. එහෙත් සාමාන්‍ය මූලික ප්‍රකාශයන් දැනටමත් ගොඩකිරීමට වඩා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ මනාපය සමඟ කටයුතු කරයි. 1 මැයි 2021 වන දින, LB-VI 6 වන අනුවාදයේ ස්වරූපයෙන් නැවත නිකුත් කරනු ලබන අතර, කැණීම් කළ පස සම්බන්ධයෙන් නව පිරිවිතරයන් ද ඉදිරිපත් කරයි.

වෙළඳපොළ විශාලයි

කසළ ගොඩකිරීම සීමා කිරීම හෝ තහනම් කිරීම සඳහා යුරෝපා රටවල් කිහිපයක් දැනටමත් නිකුත් කර හෝ සැලසුම් කර තිබේ. දැන් ඔස්ට්‍රියාව අනුගමනය කරන්නේ ඇයි? එක් හේතුවක් නම් නිසැකවම, මිල ඉහළ යාමකින් හෝ ඵලදායී වෙළෙඳපොළ සීමා කිරීමකින් තොරව ඉඩම් කසල තහනමක් පැනවීමට වෙළෙඳපොළ ප්‍රමාණවත් තරම් විශාල වන තුරු දේශපාලනඥයන් බලා සිටීමයි. ඒ සමගම යමෙක් ස්වාභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීමට කැමතියි - එනම් සොබාදහම දූෂණය නොකර, අපේ නගර වලින් ලබා ගන්නා ද්විතීයික සම්පත් සහ විසුරුවා හරින යටිතල පහසුකම් වලින්. "ඔස්ට්‍රියානු ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ සංගමයේ සමාගම්වල ධාරිතාව තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නොහැකි තරම් දුරස් වී ඇත - ඕස්ට්‍රියාව පුරා ව්‍යාප්තව ඇති 110 පද්ධති පමණක් දැනට පවතින ප්‍රමාණයට වඩා 30% ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකිය" යනුවෙන් කාර් පවසයි. නව රෙගුලාසි මඟින් වෙළඳපොල කුඩා නොවේ. ඉවතලන විට ඉදිකිරීම් කසල ගොඩකිරීමට වඩා බොහෝ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ බලාගාර සක්‍රිය වී ඇත; ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ නිෂ්පාදකයින් විසින් පරිපූරක කරන ප්‍රාථමික ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදකයින් තවමත් පවතී.

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ සංගමය තොරතුරු පත්‍රිකා සහ සම්මන්ත්‍රණ හරහා වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සපයයි - උදා: නව ගොඩකිරීමේ රෙගුලාසි ගැන හෝ නිවැරදිව කඩා දැමීමේ ක්‍රමය ගැන (www.brv.at).

ඡායාරූප / වීඩියෝ: බී.ආර්.වී..

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය