සංඛ්යා බියජනක ය: ලොව පුරා සිටින කාන්තාවන් තිදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු ප්‍රචණ්ඩත්වය අත්විඳියි - බොහෝ විට තම සහකරු හෝ ඔවුන්ගේ පවුල් පරිසරය තුළ. 

ගැහැණු ළමයින් විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇත: ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය (WHO) වාර්තා කරයි ලොව පුරා සිටින සියලුම ගැහැණු ළමයින්ගෙන් සියයට 20 ක් ලිංගික හිංසනයට හෝ වෙනත් ආකාරයේ අපයෝජනයන්ට ගොදුරු වේ විය. මිලියන 15කට වැඩියි සෑම වසරකම ගැහැණු ළමයින් බලහත්කාරයෙන් විවාහ කර ගනී. අවම වශයෙන් ගැහැණු ළමයින් සහ කාන්තාවන් මිලියන 200 ක් ඔවුන්ගේ ලිංගික අවයව විකෘති කර ඇත, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වයස අවුරුදු පහට අඩු ය.

ඒකාබද්ධ ස්ථාන පත්‍රිකාවේ, Kindernothilfe සහ ලතින් ඇමරිකාව, ආසියාව සහ අප්‍රිකාවේ එහි හවුල්කරුවන් ඉල්ලා සිටින්නේ ගැහැණු ළමයින්ට සහ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම්වල මූලික උල්ලංඝනයක් ලෙස පිළිගෙන ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාවට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ලෙසයි. ඒ ගැන වැඩි විස්තර අපගේ වෙබ් අඩවියේ: කාන්තා හිංසනය අවසන් කරන්න!

මෙම තනතුර විකල්ප ප්‍රජාව විසින් නිර්මාණය කරන ලදි. සම්බන්ධ වී ඔබේ පණිවිඩය පළ කරන්න!

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත


ලියන ලද්දේ Kindernothilfe

දරුවන් ශක්තිමත් කරන්න. දරුවන් ආරක්ෂා කරන්න. ළමයින් සහභාගී වේ.

Kinderothilfe ඔස්ට්‍රියාව ලොව පුරා අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ට උපකාර කරන අතර ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරයි. ඔවුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ගෞරවනීය ජීවිතයක් ගත කරන විට අපගේ ඉලක්කය සපුරා ගත හැකිය. අපට සහාය වන්න! www.kinderothilfe.at/shop

Facebook, Youtube සහ Instagram හි අපව අනුගමනය කරන්න!

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය