වියන්ස් සුවපහසුව කවුළු - පැරණි හා නව සංයෝජනය

වියන්ස් සුවපහසු කවුළු
වියන්ස් සුවපහසු කවුළු
වියන්ස් සුවපහසු කවුළු
වියන්ස් සුවපහසු කවුළු
වියන්ස් සුවපහසු කවුළු
වියන්ස් සුවපහසු කවුළු
අපි

වියන්ස් සුවපහසු කවුළු තාප ප්‍රතිසංස්කරණය, කොටු කවුළු නැවත සකස් කිරීම සහ පැරණි ගොඩනැගිලිවල ක්‍රියාකාරී දේශගුණික ආරක්ෂාව සඳහා පෙනී සිටී.

ලී වලින් සාදා ඇති අභ්යන්තර කවුළු මූලද්රව්යය

අපගේ පද්ධති විසඳුම් මඟින් box තිහාසික කොටු කවුළු විශාල වශයෙන් සංරක්ෂණය කර බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව, සුවපහසුව සහ ශබ්ද පරිවරණය අනුව නැවත තරඟකාරී වීමට ඉඩ සලසයි. නවීන තාක්‍ෂණයෙන් අළුත් කරනු ලබන්නේ අභ්‍යන්තර කවුළු මට්ටම පමණි. නිෂ්පාදනය ඉහළ ඔස්ට්‍රියාවේ සිදු වේ. ස්ථාපනය ඉක්මන් හා ගැටළු සහගත නොවේ. නවීකරණය මගින් පැරණි හා නව තාක්ෂණයන්හි ඇති වාසි නව, එකඟතාවයකින් යුත් සමස්තයක් ලෙස ඒකාබද්ධ කරයි. මුල් කවුළුවේ සෞන්දර්යය හා සාරය රඳවා තබා ගනී. තාප ප්‍රතිසංස්කරණය මඟින් අඩු උෂ්ණත්ව තාපන පද්ධතිවල පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම සඳහා කොන්දේසි නිර්මාණය කරයි.

සංරක්ෂණය සහ ජීවන චක්‍රය

වටිනා ගොඩනැඟිලි රෙදි සංරක්ෂණය කර ඇති අතර එහි අළුත්වැඩියා කිරීමේ හැකියාව හේතුවෙන් වසර ගණනාවක් සුරක්‍ෂිත වේ. නව ප්‍රතිසංස්කරණ පද්ධතිය සමඟ කඩා ඉවත් කිරීම සහ බැහැර කිරීම අවම මට්ටමකට අඩු කරනු ලැබේ. ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යුහය වැඩිදියුණු කිරීමෙන්, සංරචකයේ ජීවන චක්‍රය පමණක් නොව සමස්ත ගොඩනැගිල්ලම දීර් is වේ.

පහත දැක්වෙන SDGs සඳහා අපි කැපවී සිටිමු:

SDG3 - ශබ්ද පරිවරණය, සුවපහසුව සහ කෙටුම්පත් මග හැරීම
SDG7 - බලශක්ති ඉතිරිකිරීම් සහ තාප ප්‍රතිසංස්කරණය හරහා
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතා කිරීම සඳහා පූර්වාවශ්යතාවක්
SDG8 - අපි ශිල්ප සහ අර්ථවත් යහපත් වැඩ සඳහා සහාය වෙමු
SDG9 - නවෝත්පාදනය බලශක්ති ඉතිරිකිරීම් ප්රවර්ධනය කරන අතර සම්පත් සංරක්ෂණය කරයි
SDG11 - දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීම සහ
ගිම්හාන උණුසුම
SDG12 - කලාපීය ඔස්ට්‍රියානු නිෂ්පාදනය, ගමනාගමනය සහ අපද්‍රව්‍ය වැළැක්වීම
SDG13 - නවීකරණය යනු around ලදායී ක්ෂණික පියවරකි
දේශගුණික විපර්යාස හා එහි බලපෑම් සමඟ සටන් කිරීම
SDG 15 - තිරසාරව කළමනාකරණය කරන ලද ඔස්ට්‍රියානු ජාතිකයන්ගෙන් ද්‍රව්‍යමය ලී සෑදීම
වනාන්තර

අප අමතන්න
බැරිච්ගාස් 11/14, වියානා 1030 වියානා

තවත් ස්ථිර සමාගම්

ලියන ලද්දේ විකල්පය

විකල්පය ist eine idealistische, völlig unabhängige und globale “social media Platform” zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft. Gemeinsam zeigen wir positive Alternativen in Alren Bereichen auf und unterstützen sinnvolle Innovationen und zukunftsweisende Ideen - konstruktiv-kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. මිය යාම විකල්පය