ගුණාත්මකභාවය ඕස්ට්‍රියාව

ගුණාත්මකභාවය ඕස්ට්‍රියාව
අපි

ගුණාත්මකභාවය, පාරිසරික, ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ කළමනාකරණය මෙන්ම ආයතනික ගුණාත්මකභාවය යන විෂය මත පදනම්ව ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ පද්ධතිය සඳහා අපි ප්‍රමුඛ ඔස්ට්‍රියානු අධිකාරිය වෙමු. අපගේ මූලික අංශ වන්නේ පද්ධති සහ නිෂ්පාදන සහතික කිරීම මෙන්ම පුහුණුව සහ පුද්ගලික සහතික කිරීම ය. ඩිජිටල්කරණය සහ ව්‍යාපාර පිහිටීම පිළිබඳ ෆෙඩරල් අමාත්‍යාංශයේ (BMDW) පද්ධති, නිෂ්පාදන සහ පුද්ගලික සහතික කිරීම සඳහා අප ප්‍රතීතනය ලබා ඇති අතර ජාත්‍යන්තර අනුමත කිරීම් රාශියක් ඇත. ඊට අමතරව, BMDW සමඟ එක්ව, ආයතනික ගුණාත්මකභාවය සඳහා රාජ්‍ය සම්මානය සහ ඔස්ට්‍රියාවේ ගුණාත්මක ලකුණ ප්‍රදානය කරමු.

විවිධ විශේෂ ist සංසද (උ.දා. පරිසරය හා බලශක්තිය, ආහාර හා සෞඛ්‍යය යන මාතෘකාව යටතේ) සහ සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානය කිරීමට අමතරව, අපි ප්‍රකාශන රාශියක් ප්‍රකාශයට පත් කර ප්‍රමිතිකරණ ආයතන සහ ජාත්‍යන්තර ජාල (EOQ, IQNet, EFQM ආදිය) සඳහා ක්‍රියාකාරීව සහභාගී වෙමු. අපි ලොව පුරා සංවිධාන 50 ක් පමණ සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන අතර එමඟින් ගෝලීය දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම සහතික කරමු.

විගණකවරුන්, පුහුණුකරුවන්, තක්සේරුකරුවන් සහ තාක්ෂණික විශේෂ experts යින් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් සිටින අපි, කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදන විශේෂිත දැනුම ඇතුළුව ප්‍රමිති සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කරමු. රටවල් 1.000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක ගනුදෙනුකරුවන් 10.000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ වසරකට පුහුණු සහභාගිවන්නන් 30 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපගේ සමාගමේ වසර ගණනාවක විශේෂ ise තාවයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබති. අපි අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට මෙම දීමනාව අනුවර්තනය කර දිගුකාලීන අරමුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ඔවුන්ට සහාය වෙමු!

අප අමතන්න
සෙලින්ගගස් 10/3, වියානා 1010

තවත් ස්ථිර සමාගම්

ලියන ලද්දේ විකල්පය

විකල්පය ist eine idealistische, völlig unabhängige und globale “social media Platform” zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft. Gemeinsam zeigen wir positive Alternativen in Alren Bereichen auf und unterstützen sinnvolle Innovationen und zukunftsweisende Ideen - konstruktiv-kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. මිය යාම විකල්පය