Зөвхөн тухайн улсын сувгийн холбогдох хэл дээр нийтлээрэй! Улс орны нэмэлт сувгуудыг төлөвлөж байна.
Бүх бичлэгүүд дээр байна дэлхийн нүүр хуудас орчуулаад тэнд автоматаар 104 хэл рүү орчуулсан.

Тэмдэглэл: Энэ нь таны хэл, харьяалалтай холбоотой. Мэдээжийн хэрэг Герман сувгийг АНУ-ын талаар Герман хэлээр мэдээлэхэд ашиглаж болно.

Герман хэл дээр

   

Англиар