in ,

Хэрэглэгчийн мэдээ #srf Бруно Мансерын сантай ярилцаж байна. мэдүүлэх үүрэгтэй


хэрэглэгчийн мэдээ #srf Бруно Мансерын сантай ярилцаж байна. Дал модны тосыг тунхаглах үүрэгтэй юу? Одоо сонсоорой: https://www.srf.ch/audio/espresso/konsumnachrichten?partId=12253411&ns_source=mobile&srg_sm_medium=tw
МӨН ӨРГӨДГӨЛД ГАРЫН СУРТАЛЧИЛНА.–> http://www.xn--palmldeklaration-pwb.ch/

эдгээр

ШВИЦЕРЛАНДЫН НИЙСЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ


Бичсэн: Бруно Мансэрийн сан

Бруно Мансэрийн сан нь халуун орны ойд шударга ёсыг эрхэмлэдэг: Бид ховордож буй халуун орны ой моднуудыг биологийн олон янз байдлаар нь хамгаалах үүрэгтэй бөгөөд ялангуяа ой модны хүн амын эрхийн төлөө онцгой үүрэг хүлээдэг.

Сэтгэгдэл үлдээх