in , ,

Уур амьсгал, зүйлийн хямралыг ихэр хямрал болгон | Байгаль хамгаалах нийгэмлэг Герман


Уур амьсгал, зүйлийн хямралыг ихэр хямрал гэж үздэг

Зүйлийг хамгаалах, уур амьсгалыг хамгаалах асуудлыг хамтад нь авч үзэх ёстой, тэгж байж л бид уур амьсгал, биологийн олон янз байдлын хямралыг даван туулж чадна. Олон тооны амьдрах орон зай, талбайн хувьд ...

Зүйлийг хамгаалах, уур амьсгалыг хамгаалах асуудлыг хамтад нь авч үзэх ёстой, тэгж байж л бид уур амьсгал, биологийн олон янз байдлын хямралыг даван туулж чадна. Байгалийн нөөцийг ашиглах, ландшафтын хуваагдал, ус зайлуулах, түүнчлэн пестицидийн орц нь тэдний оршин тогтноход аюул учруулдаг тул олон амьдрах орчин, зүйлийн хувьд цаг уурын хямралгүй байсан ч нөхцөл байдал маш чухал юм. Гэрлэн дохионы эвсэл амьтдын мөхлийг зогсоохын тулд яг одоо ажиллах ёстой.

Энэ талаар дэлгэрэнгүй: nabu.de/notprogramm

эдгээр

ГЕРМАНИЙН САНАЛ БОЛОМЖТОЙ


Бичсэн: сонголт

Сонголт ist eine idealistische, völlig unabhängige und globale “social media Plattform” zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft. Gemeinsam zeigen wir эерэг Alternativen in allen Bereichen auf und unterstützen sinnvolle Innovationen und zukunftsweisende Ideen - konstruktiv-kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. Die Сонголт-Олон нийтийн виджет sich dabei ausschließlich холбогдохен Nachrichten und dokumentiert die wesentlichen Fortschritte unserer Gesellschaft.

Сэтгэгдэл үлдээх