in ,

"Suisse Secrets"-ийн мэдээлэл алдагдсан - Холбооны Прокурорын газар Credit Suisse-д мэдээлэл хулгайлсан хэргийг шалгаж байна.


Шүгэл үлээгч гэмт хэрэгтэн, олигархиуд зэрэг банкны 18 харилцагчийн талаар тэсрэх бөмбөгтэй мэдээллийг хэвлэлд өгсөн байна. Швейцарь илчлэгчийн эсрэг арга хэмжээ авч байгаа бөгөөд CS-ийн эсрэг биш!

"Suisse Secrets"-ийн мэдээлэл алдагдсан - Холбооны Прокурорын газар Credit Suisse-д мэдээлэл хулгайлсан хэргийг шалгаж байна.

эдгээр

ШВИЦЕРЛАНДЫН НИЙСЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ


Бичсэн: Бруно Мансэрийн сан

Бруно Мансэрийн сан нь халуун орны ойд шударга ёсыг эрхэмлэдэг: Бид ховордож буй халуун орны ой моднуудыг биологийн олон янз байдлаар нь хамгаалах үүрэгтэй бөгөөд ялангуяа ой модны хүн амын эрхийн төлөө онцгой үүрэг хүлээдэг.

Сэтгэгдэл үлдээх