100 Евро хураамжийг олон нийтийн хүлээн зөвшөөрөлт гэж үздэг!

500 

Олон нийтийн идэвхитэй гишүүдийн хувьд бүр төлбөр байдаг. Олон нийтийн цэгүүдэд зориулсан дэлгүүрт л наймаа хийвэл бид танд эргэж очих болно.

12 хувьцаа

Produktbeschreibung

Олон нийтийн идэвхитэй гишүүдийн хувьд бүр төлбөр байдаг. Олон нийтийн цэгүүдэд зориулсан дэлгүүрт л наймаа хийвэл бид танд эргэж очих болно.

Нөхцөл: Та төлбөр төлөхөөс өмнө танд төлбөрийг заавал илгээх ёстой. Төлбөрийг та татвар ногдуулж магадгүй юм.

Санал нь одоогоор 10 төлбөрөөр хязгаарлагдаж байгаа боловч үргэлжлэх болно. Түүнчлэн илүү үнэ цэнэтэй шагналууд байх болно. Мэргэжлийн шалтгаанаар албан тушаал эрхэлдэг байгууллага, хүмүүс чөлөөлөгдөнө. Хууль эрх зүйн үйл явцыг хасч тооцно.

Фото / Видео: SHUTTERSTOCK.