Хайрцагныхаа цонхыг шинэчлэх ажилд 5% хямдрал зарлаж байна

WienerKomfortFenster нь хуучин барилгуудын хайрцагны цонхны дулааны шинэчлэл, цаг уурын идэвхтэй хамгаалалтыг зогсоодог. Вена дахь сонголттой уншигчдад 5% -ийн онцгой хямдрал

Produktbeschreibung

WienerKomfortFenster нь хуучин барилгуудын хайрцагны цонхны дулааны шинэчлэл, цаг уурын идэвхтэй хамгаалалтыг зогсоодог. Шинэчлэлт нь нөөцийг хэмнэдэг бөгөөд дараахь байдлаар холбодог.
• Дуу тусгаарлагч
• дулаан тусгаарлагч
• цаг уурын хамгаалалт
• түүхэн орчин

Хувийн уур амьсгалыг хамгаалах төслөө эхлүүлж, зөвлөгөө аваарай.
Вена дахь сонголттой уншигчдад 5% -ийн онцгой хямдрал

ХЯНАЛТЫН КОД: Сонголт_2030

www.wienerkomfortfenster.at

Фото / Видео: Венийн тав тухтай цонхнууд.