in , ,

Шинэ эдийн засаг биднийг хямралаас гаргаж чадах уу?


Шинэ эдийн засаг биднийг хямралаас гаргаж чадах уу?

Инфляци, уур амьсгалын хямрал, тэгш бус байдал: Бид одоогоор асар том зорилтуудтай тулгарч байна. Эдийн засгийн шинэ тогтолцоо хямралаас гарах гарцыг зааж өгч чадах уу? Энэ бичлэгийг BMK санхүүжүүлсэн.

Инфляци, уур амьсгалын хямрал, тэгш бус байдал: Бид одоогоор асар том зорилтуудтай тулгарч байна. Эдийн засгийн шинэ тогтолцоо хямралаас гарах гарцыг зааж өгч чадах уу?

Энэ бичлэгийг BMK санхүүжүүлсэн.

эдгээр

АВСТРИЙН НЭГДСЭН ШУУД ҮЗЭХ


Бичсэн: дэлхийн 2000

Сэтгэгдэл үлдээх