in , ,

Хөдөө аж ахуй дахь дижиталчлал: боломж ба эрсдэл 🌾


Хөдөө аж ахуй дахь дижиталчлал: боломж ба эрсдэл 🌾

GLOBAL 2000 хөдөө аж ахуйн хэвлэлийн төлөөлөгч Брижит Райзенбергер хөдөө аж ахуй дахь дижиталчлалын талаар тодрууллаа. Тэрээр энэхүү хөгжлийн аюул, боломжийн талаар ярьж, орчин үеийн технологи хөдөө аж ахуйг хэрхэн өөрчилж болохыг тайлбарлав. 📺 Видеог үзээд хөдөө аж ахуйн ирээдүйн талаар илүү ихийг мэдэж аваарай! #Дижиталчилал #ХөдөөАж ахуй #БоломжБаЭрсдэл #Орчин үеийнТехнологи #ХөдөөАж АхуйнИрээдүй

GLOBAL 2000 хөдөө аж ахуйн хэвлэлийн төлөөлөгч Брижит Райзенбергер хөдөө аж ахуй дахь дижиталчлалын талаар тодрууллаа. Тэрээр энэхүү хөгжлийн аюул, боломжийн талаар ярьж, орчин үеийн технологи хөдөө аж ахуйг хэрхэн өөрчилж болохыг тайлбарлав.

📺 Видеог үзээд хөдөө аж ахуйн ирээдүйн талаар илүү ихийг мэдэж аваарай!

#Дижиталчилал #ХөдөөАж ахуй #БоломжБаЭрсдэл #Орчин үеийнТехнологи #ХөдөөАж АхуйнИрээдүй

эдгээр

АВСТРИЙН НЭГДСЭН ШУУД ҮЗЭХ


Бичсэн: дэлхийн 2000

Сэтгэгдэл үлдээх