in , ,

Зөгий ба тариачдыг аваръя” сэдэвт сонсгол ЕХ-ны парламентад болно


Гарчиг байхгүй

24 оны нэгдүгээр сарын 2023-нд “Зөгий ба тариачдыг аваръя!” Европын иргэдийн санаачилгыг санаачлагчид эрдэмтэд, тариаланчидтай хамтран ЕХ-ны парламентад 1 сая гаруй европчуудын шаардлагыг танилцууллаа. ЕХ-ны Байгаль орчны хороо (ENVI), Хөдөө аж ахуйн хороо (AGRI), Өргөдлийн хороо (PETI) зэрэг ЕХ-ны парламентын гишүүд, Европын холбооны комиссарууд иргэдийн тавьсан шаардлагын талаар асуулт асуух боломжтой.

24 оны нэгдүгээр сарын 2023-нд “Зөгий ба тариачдыг аваръя!” Европын иргэдийн санаачилгыг санаачлагчид эрдэмтэд, тариаланчидтай хамтран ЕХ-ны парламентад 1 сая гаруй европчуудын шаардлагыг танилцууллаа. ЕХ-ны Байгаль орчны хороо (ENVI), Хөдөө аж ахуйн хороо (AGRI), Өргөдлийн хороо (PETI) зэрэг ЕХ-ны парламентын гишүүд, Европын холбооны комиссарууд иргэдийн тавьсан шаардлагын талаар асуулт асуух боломжтой.

© Европын холбоо, 2023 – Эх сурвалж: Европын парламент

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/event_20230124-1430-COMMITTEE-ENVI-AGRI?start=20230124133000&end=20230124173826

https://www.savebeesandfarmers.eu

эдгээр

АВСТРИЙН НЭГДСЭН ШУУД ҮЗЭХ


Бичсэн: дэлхийн 2000

Сэтгэгдэл үлдээх