അടയ്ക്കുക
പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ
ദഗ്മർ
ബ്രെഹർ
ജീവചരിത്രം
കമ്പനി | ഓർഗനൈസേഷൻ
പദ്ധതികൾ
സഹകരണം
സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈലുകൾ
ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ
 • Redaktion [AT] dieoption.at ലേക്ക് അഭ്യർത്ഥനകളും പിശക് സന്ദേശങ്ങളും അയയ്ക്കുക
 • രാജ്യ ചാനലുകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സംഭാവനകളും പ്രധാന പേജിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ധാരാളം കാഴ്ചകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • നിലവിലെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താം.

എന്റെ സ്കോർ

ടോപ്പ് -100-മിറ്റ്‌ഗ്ലൈഡർ

 1. #1 കിംദെര്നൊഥില്ഫെ പോയിന്റ് 400,5
 2. #2 തൊംമി പോയിന്റ് 368,0
 3. #3 കരിൻ ബോർനെറ്റ് പോയിന്റ് 312,4
 4. #4 മറീന ഇവ്‌കി പോയിന്റ് 298,0
 5. #5 ഗുന്തർ ലസ്സി പോയിന്റ് 199,8
 6. #6 വെറോണിക്ക ജാനിറോവ പോയിന്റ് 141,9
 7. #7 ഉയരങ്ങൾ പോയിന്റ് 116,5
 8. #8 ക്ലോഡിയ പോയിന്റ് 113,2
 9. #9 രെപനെത് പോയിന്റ് 92,0
 10. #10 ജോസഫ് കംഹുബെ പോയിന്റ് 90,0
 11. #11 റോബർട്ട് ബി. ഫിഷ്മാൻ പോയിന്റ് 86,6
 12. #12 സോൻജ ബെറ്റെൽ പോയിന്റ് 84,2
 13. #13 എലിസബത്ത് ഒബർസൗച്ചർ പോയിന്റ് 83,2
 14. #14 സ്റ്റെഫി പോയിന്റ് 71,3
 15. #15 സ്റ്റീഫൻ ടിക്കാറ്റ്ഷ് പോയിന്റ് 69,0
 16. #16 അലക്സാണ്ട്ര ബൈൻഡർ പോയിന്റ് 67,8
 17. #17 എചൊഗൊഒദ് പോയിന്റ് 67,0
 18. #18 ഉർസുല Wastl പോയിന്റ് 66,4
 19. #19 ആഞ്ചലിക എച്ച് പോയിന്റ് 61,8
 20. #20 അഛിമ്സ്തൊഎഷെര് പോയിന്റ് 61,1
 21. #21 പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോയിന്റ് 60,4
 22. #22 അലക്സാണ്ടർ ഹോൾസ് പോയിന്റ് 55,1
 23. #23 അനിത എറിക്സൺ പോയിന്റ് 54,6
 24. #24 അസോസിയേഷൻ SOL പോയിന്റ് 47,6
 25. #25 ജാക്കോബ് ഹോർവാട്ട് പോയിന്റ് 45,7
 26. #26 മാർട്ടിൻ രോമങ്ങൾ പോയിന്റ് 43,9
 27. #27 ഇവ ലസ്പാസ് പോയിന്റ് 39,6
 28. #28 ജെറി സീഡൽ പോയിന്റ് 39,5
 29. #29 സ്റ്റെഫാൻ ടെഷ് പോയിന്റ് 39,1
 30. #30 റോബർട്ട് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് പോയിന്റ് 39,1
 31. #31 ടീം CU2 ക്രിയേറ്റീവ് ഏജൻസി പോയിന്റ് 38,2
 32. #32 ലിസ തലർ I HTBLuVA സാൽ‌സ്ബർഗ് പോയിന്റ് 37,0
 33. #33 മീര കോലെൻക് പോയിന്റ് 36,8
 34. #34 നീന വോൺ കൽക്രൂത്ത് പോയിന്റ് 36,6
 35. #35 നികി പോയിന്റ് 33,1
 36. #36 ബെന്നി പോയിന്റ് 31,0
 37. #37 മാഗ് വാൾട്ടർ ക്ലാഗ് പോയിന്റ് 29,2
 38. #38 ഡാഗ്മർ ബ്രെഷാർ പോയിന്റ് 29,1
 39. #39 ജൂലിയ ഗെയ്‌സ്വിങ്ക്ലർ പോയിന്റ് 29,0
 40. #40 സ്റ്റെഫാൻ സിമ്മർമാൻ പോയിന്റ് 28,7
 41. #41 ഇവാ ട്രൂബ് പോയിന്റ് 28,3
 42. #42 COVIDCorona90 പോയിന്റ് 27,2
 43. #43 ഹനാൻ എ പോയിന്റ് 27,0
 44. #44 മൃഗ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരായ ഡോക്ടർമാർ eV പോയിന്റ് 26,4
 45. #45 ക്.ഫുഎഹ്രെര് പോയിന്റ് 24,9
 46. #46 സ്ഛ്വെംദെര്മര്ക്ത് പോയിന്റ് 24,9
 47. #47 റെനേ പോയിന്റ് 23,1
 48. #48 ഛര്ല്യ് പോയിന്റ് 23,0
 49. #49 ബിയാട്രിക്സ് പോയിന്റ് 20,9
 50. #50 റെയിനർ പോയിന്റ് 20,9
 51. #51 ജൂലിയ സീഗ്‌സ്ലെറ്റ്നർ HTBLuVA പോയിന്റ് 20,8
 52. #52 യോർഗ് ഹിന്നേഴ്സ് പോയിന്റ് 20,7
 53. #53 എമിലി ഷൊനെഗർ പോയിന്റ് 20,7
 54. #54 അലക്സാണ്ട്ര ഫ്രാന്റ്സ് പോയിന്റ് 20,6
 55. #55 മാർട്ടിൻ പോയിന്റ് 20,3
 56. #56 സ്റ്റീഫൻ പോയിന്റ് 20,0
 57. #57 അഡിസ സുകനോവിച്ച് പോയിന്റ് 19,8
 58. #58 ute mayrhofer പോയിന്റ് 19,7
 59. #59 ക്രിസ്റ്റീന കിറോവ പോയിന്റ് 18,1
 60. #60 ഫെലിക്സ് വിന്റർസ്റ്റെല്ലർ പോയിന്റ് 17,6
 61. #61 അസോസിയേഷൻ NL40 പോയിന്റ് 17,6
 62. #62 മത്തിയാസ് മണ്ടുക്ക പോയിന്റ് 17,1
 63. #63 ലീ പ്യൂറർ പോയിന്റ് 16,8
 64. #64 അമേലി നസ്ബാമർ പോയിന്റ് 16,7
 65. #65 പിയ വോൽക്കർ പോയിന്റ് 16,1
 66. #66 നിക്കോല പോയിന്റ് 16,0
 67. #67 ആംഗി വെയ്ക്ക്മാൻ പോയിന്റ് 15,9
 68. #68 അൽപെങ്ങുമ്മി 80 പോയിന്റ് 15,9
 69. #69 ലെന പോയിന്റ് 15,5
 70. #70 കാലാവസ്ഥാ ഹർജി പോയിന്റ് 15,4
 71. #71 PLACES പോയിന്റ് 15,2
 72. #72 ഐക്യൊഉ പോയിന്റ് 15,0
 73. #73 ബെർ‌ണാർഡ് മോസർ പോയിന്റ് 15,0
 74. #74 ഗുനി പോയിന്റ് 15,0
 75. #75 ലിസ ഹപ്പേർട്സ് പോയിന്റ് 15,0
 76. #76 മാക്സിമിലിയൻ പെർ‌ഹോഫർ | HTBLuVA സാൽ‌സ്ബർഗ് പോയിന്റ് 14,8
 77. #77 വുഎര്ഛെര്മെദിഅ പോയിന്റ് 14,6
 78. #78 പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് 72 പോയിന്റ് 14,6
 79. #79 ഫ്ലോറിഡോ പോയിന്റ് 14,6
 80. #80 ലോറ വീഡ്‌മയർ പോയിന്റ് 14,5
 81. #81 fatma0436 പോയിന്റ് 14,4
 82. #82 Victoria1417 പോയിന്റ് 14,4
 83. #83 സാറാ പോയിന്റ് 14,0
 84. #84 ലിവിയ ലോഡെക് പോയിന്റ് 13,9
 85. #85 ജൂലിയ ഷൂമാക്കർ പോയിന്റ് 13,8
 86. #86 സെന്റ് അന്ന ചിൽഡ്രൻസ് കാൻസർ റിസർച്ച് പോയിന്റ് 13,6
 87. #87 സ്കാബിയേൽ പോയിന്റ് 13,6
 88. #88 ഫെയർട്രേഡ് ഓസ്ട്രിയ പോയിന്റ് 13,5
 89. #89 തോമസ് കുംഹോഫർ പോയിന്റ് 13,4
 90. #90 ജാക്കോബ് പോയിന്റ് 13,4
 91. #91 പെരാൾട്ട ക്രിസ്റ്റഫർ പോയിന്റ് 13,4
 92. #92 തഞ്ച ചുറ്റിക പോയിന്റ് 13,4
 93. #93 PLACES പോയിന്റ് 13,2
 94. #94 നീന പോയിന്റ് 13,2
 95. #95 കാട്രിൻ പോയിന്റ് 13,2
 96. #96 ഡേവിസ് പോയിന്റ് 13,0
 97. #97 കുട്ടികളുടെ ചാരിറ്റി അസോസിയേഷൻ പോയിന്റ് 13,0
 98. #98 ജൂലിയൻ റാച്ച്‌ബവർ പോയിന്റ് 13,0
 99. #99 ഗെയ്‌സ്‌ലർ തഞ്ച പോയിന്റ് 12,8
 100. #100 ലാന ഡ ub ബക്ക് പോയിന്റ് 12,8