ലോക ഗവൺമെന്റും ആഗോള ജനാധിപത്യവും
in

ലോക ഗവൺമെന്റും ആഗോള ജനാധിപത്യവും

ആഗോളവൽക്കരണത്തെ ജനാധിപത്യവത്കരിക്കുന്നതിന് ജനാധിപത്യത്തെ ആഗോളവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ? അമിതഭാരമുള്ള ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ലോക ഗവൺമെന്റ് പരിഹാരമാണോ? ഒരു നേട്ടവും ദോഷവും ...

ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർമാർ

"ലോക സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും - അതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും - ആഗോള പ്രാധാന്യമുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ലോക പാർലമെന്റ്."

ആൻഡ്രിയാസ് ബമ്മൽ, യുഎൻ‌പി‌എയുടെ സഹസ്ഥാപകനും കോർഡിനേറ്ററുമാണ്

ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ല. കൂടുതൽ കൂടുതൽ അധികാരമേഖലകൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ദേശീയ ഭരണകൂടത്തിനപ്പുറം കാര്യമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നതുമായ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിലും നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലും രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അതിവേഗം വർദ്ധനവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ: അത് മോശമാണോ അതോ അഭികാമ്യമാണോ?
വാർ‌വിക് സർവകലാശാലയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ് ജാൻ ആർട്ട് ഷോൾട്ട്, “സങ്കീർണ്ണമായ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആഗോള ബന്ധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള എണ്ണമറ്റ formal പചാരിക നടപടികളും അന mal പചാരിക മാനദണ്ഡങ്ങളും എല്ലാ സ്വീകാര്യമായ പ്രഭാഷണങ്ങളും” സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ ദേശീയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ, ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഉപ-സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ, എൻ‌ജി‌ഒകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ പോലുള്ള സംസ്ഥാനേതര അഭിനേതാക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പയനിയറിംഗ് നയ തീരുമാനങ്ങൾ അന്തർദേശീയ ബോഡികൾക്കുള്ളിലും ചിലപ്പോൾ ദേശീയ പാർലമെന്റുകളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെയും അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായും എടുക്കുന്നു.

ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നതും ശക്തവുമായവയിൽ ഏറ്റവും വികസിതമായ 20 വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളുടെ "അന mal പചാരിക ചർച്ചാ വേദി" ആയ G20, ആഗോള സാമ്പത്തിക ഉൽപാദനത്തിന്റെ മൊത്തം 85 ശതമാനത്തെയും ലോക ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആഗോള സാമ്പത്തിക ഉൽപാദനത്തിന്റെ 23 ശതമാനത്തെയും ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഏഴ് ശതമാനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയിലും ലോകബാങ്കിലും, 189 അംഗരാജ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയും (90 ശതമാനം ലോക ജനസംഖ്യ, 97 ശതമാനം ആഗോള സാമ്പത്തിക ഉൽ‌പാദനം). പയനിയറിംഗ് നയ തീരുമാനങ്ങൾ ഈ അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ചിലപ്പോൾ ദേശീയ പാർലമെന്റുകളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ (സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, ആരോഗ്യം) ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നടക്കുന്നു. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദേശീയ കാര്യങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, മിക്ക ദേശീയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പൊതുവെ അവയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല, അവയെ നിയന്ത്രിക്കുകയല്ലാതെ. ഇത് ദേശീയ പരമാധികാരത്തെ പല തരത്തിൽ പുറംജോലി ചെയ്യുകയും സ്വയം നിർണ്ണയത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ തത്വത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

വളരെയധികം ശക്തി, നിയമസാധുതയില്ല

അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ അവരുടെ (പ്രബലമായ) അംഗങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള relations ർജ്ജ ബന്ധങ്ങളെയും താൽപ്പര്യങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും വ്യക്തവും മാരകവുമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ വീറ്റോയിൽ, അതായത് റഷ്യയും യുഎസും ചൈനയും പരസ്പരം തടയുന്നു, അതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘർഷങ്ങളുടെ പരിഹാരവും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തന്നെ പരിഷ്കരണവും തടയുന്നു. അവസാനത്തേത് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം, യുഎന്നിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള കഴിവ് അതിന്റെ (ഏറ്റവും ശക്തമായ) അംഗങ്ങളുടെ അംഗത്വ ഫീസുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ വിമർശനം വികാരാധീനമായതുപോലെ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമാണ്. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ താൽപ്പര്യമുള്ളതാണ്: അവരുടെ ജനാധിപത്യ നിയമസാധുത. ഇത് പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുകയും പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ നടപ്പാക്കൂ. “മിക്ക കേസുകളിലും, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിമർശനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും എൻ‌ജി‌ഒകൾ തുറന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായി കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നത് കാണാനുണ്ട് ", വിസെൻ‌ചാഫ്റ്റ്‌സെൻട്രം ബെർലിനിലെ പോളിസി പ്രൊഫസർ മൈക്കൽ സോർൺ പറയുന്നു.

പ്രൊഫസർ സോൺ വർഷങ്ങളായി അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുകയും അവരുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കാലത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോള തലത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉത്തരങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നു: “യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, അതേ സമയം തന്നെ അവ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്ന് സർവേകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു,” സോൺ പറയുന്നു ,

ലോക ഗവൺമെന്റും ആഗോള ജനാധിപത്യവും

കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, ഈ രാഷ്ട്രീയ ആഗോളവൽക്കരണം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിന്റെ അസ്ഥിരമായ മേഖലകളെ എങ്ങനെ പിടിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അക്കാദമിക് വ്യവഹാരത്തിന് ഇന്ധനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോളവൽക്കരണത്തെ ജനാധിപത്യവത്കരിക്കുന്നതിന് ജനാധിപത്യത്തെ ആഗോളവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ? യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിയാഡ്രീനയിലെ ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്‌സ് പ്രൊഫസറും "ഗ്ലോബൽ ഡെമോക്രസി" എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവുമായ ജർഗൻ നെയർ പറയുന്നു. “ഇന്ന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഘടനകൾ വ്യക്തിഗത ദേശീയ രാഷ്ട്രത്തെ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തീർച്ചയായും ശരിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അത് ജനാധിപത്യ ലോക രാഷ്ട്രത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ”പകരം, പ്രൊഫസർ നെയറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ജനാധിപത്യ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപനപരമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സമഗ്രമായ ഒരു വ്യവഹാരത്തിനായി ശ്രമിക്കണം.

ആഗോള ജനാധിപത്യ സൂചിക
ഒരു ജനാധിപത്യ ലെൻസിലൂടെ ലോകത്തെ നോക്കുമ്പോൾ, ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് "യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യത്തിൽ" ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരാൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ, പൗരസ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും മാത്രമല്ല മാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യം ഡെമോക്രസി സൂചികയുടെ പ്രസാധകർ 2017 മനസ്സിലാക്കുന്നു. "യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം" എന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ സ friendly ഹൃദ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം, നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ, അധികാരങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ വേർതിരിവ്, വിശാലമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയും സവിശേഷതയാണ്. ലോകജനസംഖ്യയുടെ മറ്റൊരു 45 ശതമാനം "അപര്യാപ്തമായ ജനാധിപത്യത്തിൽ" ജീവിക്കുന്നു, അതായത് സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും മൗലിക പൗരാവകാശങ്ങളെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ദിശയിലും സംസ്കാരത്തിലും പങ്കാളിത്തത്തിലും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും കാര്യമായ ബലഹീനതകളുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ലോകജനസംഖ്യയുടെ രണ്ടാം പകുതി "ഹൈബ്രിഡ്" അല്ലെങ്കിൽ "സ്വേച്ഛാധിപത്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഉറവിടം: ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്

ലണ്ടൻ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സ് ആന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസസിലെ പ്രൊഫസറായ മത്തിയാസ് കൊയിനിഗ്-ആർക്കിബുഗിയും ഒരു ലോക സർക്കാരിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കാരണം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ "ആഗോള സ്വേച്ഛാധിപത്യമായി" മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തരായ ചില ഗവൺമെന്റുകളുടെ കൈയിലുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി സ്വയം കണ്ടെത്താം.
ആഗോള ജനാധിപത്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് പ്രബലമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ വാർ‌വിക് സർവകലാശാലയിലെ രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജാൻ ആർട്ട് ഷോൾട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു: അവയിലൊന്ന് ബഹുരാഷ്ട്രവാദമാണ്. ജനാധിപത്യ ദേശീയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിലൂടെ ആഗോള ജനാധിപത്യം മികച്ച രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അത് അനുമാനിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സമീപനം കോസ്മോപൊളിറ്റനിസമാണ്. (പടിഞ്ഞാറൻ) ദേശീയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ (ബൂർഷ്വാസി, പാർലമെന്റ്, സർക്കാർ മുതലായവ) ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആഗോള തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അവ അവിടെ ആവർത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഡെമോക്രാറ്റിക് ലോക പാർലമെന്റ്

എന്നിരുന്നാലും, ആഗോള ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം അക്കാദമിക് മേഖലകളിൽ മാത്രം നടക്കുന്നില്ല. മുൻകൈ "അതിരുകളില്ലാത്ത ജനാധിപത്യം" (മുമ്പ്: കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് യുഎൻ), 1.500 എം‌പിമാരും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 250 എൻ‌ജി‌ഒകളും ചേർന്നു. അവർക്ക് (സ്വന്തം പ്രസ്താവനകൾ അനുസരിച്ച്) യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ്, പാൻ-ആഫ്രിക്കൻ പാർലമെന്റ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റ് എന്നിവയുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു.
2003 മുതൽ, ഐക്യരാഷ്ട്ര പാർലമെന്ററി അസംബ്ലിയായി (യു‌എൻ‌പി‌എ) രൂപീകരിച്ച ഒരു ലോക പാർലമെന്റിനായി ഈ സംരംഭം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. “ലോക സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും - അതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും - ആഗോള പ്രാധാന്യമുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ലോക പാർലമെന്റ്,” യു‌എൻ‌പി‌എ കാമ്പെയ്‌നിന്റെ സഹസ്ഥാപകനും കോർഡിനേറ്ററുമായ ആൻഡ്രിയാസ് ബമ്മൽ പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ദേശീയ പാർലമെന്റുകൾ പല വെല്ലുവിളികളും നേരിടുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ആരംഭം. ആൻഡ്രിയാസ് ബമ്മലിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഖാവ് ജോ ലീനനുമായി, ഒരു ലോക പാർലമെന്റ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും: തുടക്കത്തിൽ, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ യുഎൻ‌പി‌എ അംഗങ്ങൾ ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പാർലമെന്റുകളിൽ നിന്നാണോ അതോ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും. യു‌എൻ‌പി‌എ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഉപദേശക സമിതിയായി പ്രവർത്തിക്കും. അവരുടെ ജനാധിപത്യ നിയമസാധുത വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളും കഴിവുകളും ക്രമേണ വികസിക്കും. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, അസംബ്ലി ഒരു യഥാർത്ഥ ലോക പാർലമെന്റായി മാറിയേക്കാം.

ലോക ഗവൺമെന്റും ആഗോള ജനാധിപത്യവും
ഒരു ആഗോള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആശയം ഇന്ന് ഉട്ടോപ്യൻ പോലെ തോന്നിയേക്കാം, ഈ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ പഴയതാണ്. ഒരു "വേൾഡ് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ" ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളാണ് ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ്, തന്റെ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "ടു എറ്റേണൽ സമാധാനം" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ലോക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിൽ, സ്വതന്ത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ "റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ റിപ്പബ്ലിക്" ആയി മാറും. എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തിഗത റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ തന്നെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, കാരണം ഇത് "ആത്മാവില്ലാത്ത സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്" വഴിയൊരുക്കും.

ഫോട്ടോ / വീഡിയോ: Shutterstock.

ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർമാർ

ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്?

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ആശയം

ഉട്ടോപ്പിയസ്: വിദൂര ആശയങ്ങൾ

ബ്യൂൺ വിവിർ - നല്ല ജീവിതത്തിനുള്ള അവകാശം

ബ്യൂൺ വിവിർ - നല്ല ജീവിതത്തിനുള്ള അവകാശം