നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം
in

നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം: ജനാധിപത്യ വിമോചനത്തിനുള്ള ഉയർന്ന സമയം

ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർമാർ

ഓസ്ട്രിയയിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വികാസത്തെക്കുറിച്ച്? പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷനുകൾ കേൾക്കണം? കുറച്ച് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ബാലറ്റ് നൽകുന്നത് പൂർത്തിയാക്കിയോ? ജനാധിപത്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അതാണോ? ജനാധിപത്യം - അതായത് “ജനങ്ങളുടെ ഭരണം” എന്ന പദത്തിന് ഇത് അർഹമാണോ?

2011 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ - തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക - വിദഗ്ധർ, മാധ്യമങ്ങൾ, പൗരന്മാരുടെ സംരംഭങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നിവ നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വികാസത്തെക്കുറിച്ചും വിപുലീകരണത്തെക്കുറിച്ചും അപൂർവമായി ഫലപ്രദവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ ചർച്ച ഈയിടെ താരതമ്യേന നിശബ്ദമായി. അതിനാൽ, നിലവിലെ സർക്കാർ പരിപാടിയിൽ, എക്സ്എൻ‌എം‌എക്‌സിന്റെ തുടക്കത്തിലെ കത്ത് മാത്രമാണ് ദേശീയ കൗൺസിലിൽ ഒരു എൻ‌ക്വറ്റ് കമ്മീഷൻ വിളിക്കുന്നത്. അത് ഇതുവരെ നിലവിലില്ല, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തരുത്.

"സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനുശേഷം, വോട്ടർമാരോട് അവർ കണ്ടെത്തിയ വിട്ടുവീഴ്ച സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു, കാരണം അവർ ചില പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്."
എർവിൻ മേയർ, "മെഹർ ഡെമോക്രാറ്റി" വക്താവ്.

നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം
നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം

ഓസ്ട്രിയയിലെ നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്‌ക്ക് എന്തുപറ്റി? പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് - അല്ലേ? രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിപരീതമായി ഓസ്ട്രിയൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ വാക്കുകളുണ്ട്. ഫെഡറൽ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 1 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: "ഓസ്ട്രിയ ഒരു ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ്. അവരുടെ അവകാശം ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ”സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ ന്യായമായ സംശയങ്ങളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം പലപ്പോഴും അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. പാർടി രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്, അതിൽ പൊതുനന്മയെക്കാൾ പാർട്ടി ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു. ക്ലബ്ബ് നിർബന്ധം, വ്യക്തിഗത, പ്രത്യേക താൽപ്പര്യങ്ങൾ, ക്ലയന്റ് രാഷ്ട്രീയം, ലോബിയിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ യഥാർത്ഥ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇച്ഛാശക്തിയെ എങ്ങനെ വിജയിക്കുന്നുവെന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് എല്ലാത്തരം പാർട്ടി പരിപാടികളും അവ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രസ്താവനകളും പ്രചാരണ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികളെ മികച്ച രീതിയിൽ can ഹിക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരാൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നു, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പാർട്ടികൾ എന്ത് നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കും. അവസാന സർക്കാർ പരിപാടി അടച്ച വാതിലുകൾക്ക് പുറകിലാണ്. “സർക്കാർ പരിപാടിയുടെ തീരുമാനത്തിനുശേഷം, വോട്ടർമാരോട് അവർ കണ്ടെത്തിയ വിട്ടുവീഴ്ച സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു, കാരണം അവർ ചില പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്,” വക്താവ് എർവിൻ മേയർ പറഞ്ഞു.കൂടുതൽ ജനാധിപത്യം".
സുതാര്യവും പൊരുത്തമില്ലാത്തതുമായ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായമാണ് ഓസ്ട്രിയയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതോ പകരം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ നിഷ്‌ക്രിയത്വമാണോ?

നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം
നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം

നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം: പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം

വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം ഇടയ്ക്കിടെ കുറയുകയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പുതിയ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നാഗരിക ഇടപെടൽ വളരുകയാണ്. അത് രാഷ്ട്രീയം, കായികം, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ - കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പരസ്യമായി ഇടപെടുന്നതും സ of ജന്യവുമാണ്. 2008 ലെ സന്നദ്ധസേവനം സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ രാജ്യവ്യാപകമായ സർവേ, 44 സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം 15 നൽകുന്നുവെന്ന് തെളിയിച്ചു. ഏകദേശം 1,9 ദശലക്ഷം ഓസ്ട്രിയക്കാർ ക്ലബ്ബുകളിലോ ഓർഗനൈസേഷനുകളിലോ ഉണ്ട് - എല്ലാത്തിനുമുപരി, അത് 15- വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിൽ മൂന്നിലൊന്നിൽ കൂടുതലാണ്.
പാർലമെന്ററി സിറ്റിസൺസ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ - ഫെഡറൽ നിയമങ്ങൾക്കായുള്ള ദേശീയ കൗൺസിലിന് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് വ്യക്തികളെപ്പോലെ പൗരന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗിനെ അനുവദിക്കുന്ന - എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് വർഷം മുതൽ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. 500er വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജ്യത്തും കമ്മ്യൂണിറ്റി തലത്തിലും റഫറണ്ടങ്ങളുടെയും റഫറണ്ടങ്ങളുടെയും എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. ഓസ്ട്രിയൻ രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സീഗ്ലിൻഡെ റോസെൻ‌ബെർ‌ഗറും ഗിൽ‌ഗ് സീബറും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഓസ്ട്രിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പാർട്ടി അസംതൃപ്തി, പോളിംഗ് കുറയുക, നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ബന്ധം പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയും.” കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം പത്ത് പൗരന്മാരുടെ സംരംഭങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വികസനം എന്ന വിഷയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓസ്ട്രിയൻ ജനാധിപത്യത്തെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരിഷ്കരണത്തിനായി നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയവുമായി?

ഈ കണക്കുകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള താൽപര്യം നിഷേധിക്കാനാവില്ല. മറിച്ച്, രാഷ്ട്രീയക്കാരിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ചരിത്രപരമായ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്റ്റഡി സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പഠനം, ജുഡീഷ്യറി, പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയനുകൾ പോലുള്ള പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസം അല്പം ഉയർന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, മൊത്തം 2012 പ്രതികരിക്കുന്നവരിൽ 46 ശതമാനം പേർ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പൗരന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും 1.100 ശതമാനം പേർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് മാത്രമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രിയൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് (OGM) 38 ൽ സമാനമായ ഒരു സർവേ നടത്തി. 2013 പ്രതികരിക്കുന്നവരിൽ 78 ശതമാനം പേർ തങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഓസ്ട്രിയയിൽ നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം?

നിർവചനം അനുസരിച്ച്, നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം എന്നത് ഒരു പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമാണ്, അതിൽ വോട്ടിംഗ് ജനസംഖ്യ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വോട്ടുചെയ്യുന്നു. ജെർ‌ട്ര ud ഡ് ഡിൻഡോർഫർ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡെമോക്രസി സെന്റർ വിയന്ന, ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസിയെ "പ്രതിനിധി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, തിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണ ഉപകരണം" എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു: ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ഉപകരണങ്ങൾ പൗരന്മാരെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു, പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ പോലും നയത്തെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു എടുക്കാൻ ".

ഒരേയൊരു പോരായ്മ: നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ക്ലാസിക് ഉപകരണങ്ങളായ റഫറണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ റഫറണ്ടം - ഒരു തരത്തിലും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ ദേശീയ കൗൺസിലിലെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുടെ കാരുണ്യത്തിൽ കൂടുതലോ കുറവോ അല്ല. റഫറണ്ടം മാത്രമാണ് ജനങ്ങളുടെ നിയമപരമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു റഫറണ്ടം നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ദേശീയ കൗൺസിലിന് മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ. ദേശീയ കൗൺസിലിന്റെ നടപടിക്രമ ചട്ടങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതുപോലെ പൗരന്മാരുടെ സംരംഭങ്ങളോ നിവേദനങ്ങളോ ദേശീയ കൗൺസിലിന് ചികിത്സയ്ക്കായി വ്യക്തമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ.

സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ, നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യത്തിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ താരതമ്യേന പല്ലില്ലാത്തവയായി മാറുന്നു. "മോക്ക് ഡെമോക്രസി നിർത്തുക!" എന്ന സംരംഭത്തിന്റെ വക്താവ് ഗെർഹാർഡ് ഷസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദേശീയ കൗൺസിലിലേക്കുള്ള റഫറണ്ടം നിർദേശങ്ങൾ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയില്ലെങ്കിലും റഫറണ്ടം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല.

നാഗരിക പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ദുർബലവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടതുമായ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരെ അറിയിക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, ഓസ്ട്രിയക്കാരിൽ 55 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സംതൃപ്തരാണെന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഒ.ജി.എമ്മിന്റെ "ജനാധിപത്യ സൂചിക 2013" ൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നതുപോലെ, നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള വ്യാപനത്തെ വാദിക്കുന്നു.

നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം: ഓസ്ട്രിയയിലെ ഉപകരണങ്ങൾ

നിവേദനം പാർലമെന്റിൽ നിയമനിർമ്മാണ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പൗരനെ അനുവദിക്കുക, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് ഒരു തരത്തിലും ബാധകമല്ല. ഓസ്ട്രിയയിൽ ഇതുവരെ നടത്തിയ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് അപേക്ഷകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിയമത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിജയിച്ചതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

രെഫെരെംദുമ്സ് ഓസ്ട്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ഉപകരണമാണ്. ജനസംഖ്യയുടെ അഭിപ്രായം നേടുന്നതിനായി അവർ ദേശീയ കൗൺസിലിനെ സേവിക്കുന്നു. ഇനി വേണ്ട, കാരണം റഫറണ്ടങ്ങളുടെ ഫലം പോലും ഒന്നുമില്ല. ഒരു റഫറണ്ടത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ ഫലത്തെ ദേശീയ കൗൺസിൽ ഒരിക്കലും കവിയുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

അവസാനത്തേത് എന്നാൽ കുറഞ്ഞത് രെഫെരെംദുമ്സ് മുകളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരണഘടനാ, ഫെഡറൽ കരട് നിയമങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വോട്ടുചെയ്യാൻ അവർ ജനങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, ഇവിടെ അവരുടെ തീരുമാനം ബാധകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിനകം തയ്യാറാക്കിയ കരട് ബില്ലിൽ മാത്രമേ റഫറണ്ടം നടത്താൻ കഴിയൂ. ലളിതമായ ഒരു ബില്ലിന് ഇതിനകം തന്നെ ദേശീയ കൗൺസിലിൽ ഭൂരിപക്ഷം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിയന്ന ഡെമോക്രസി സെന്റർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒരു റഫറണ്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വോട്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയില്ല.

കൂടാതെ, ദേശീയ കൗൺസിലിന്റെ നടപടിക്രമ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്നു നിവേദനങ്ങളും പൗരന്മാരുടെ സംരംഭങ്ങളും ന്. ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ, പാർലമെന്റംഗങ്ങൾക്കും (അപേക്ഷകർ) പൗരന്മാർക്കും (പൗരന്മാരുടെ സംരംഭങ്ങൾ) ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

കൂടുതൽ നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം, പക്ഷേ എങ്ങനെ?

നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന് എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ചോദ്യം. നിയമം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് അതിന്റെ ഭരണഘടനാ തത്ത്വത്തിന് അനുസൃതമായി എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും?
നിരവധി പൗരന്മാരുടെ സംരംഭങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും പരിഷ്കരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് വ്യക്തമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി, ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങൾ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു: ആദ്യം, റഫറണ്ടം നിയമപരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റഫറണ്ടത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി, നിയമങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും രൂപീകരണത്തിനും സംഭാവന നൽകാൻ പൗരന്മാർക്ക് കഴിയണം.

നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം എങ്ങനെ കാണപ്പെടുമെന്നത് ഒരു സംരംഭമാണ് "ജനങ്ങളുടെ നിയമനിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ!". ജനകീയ സംരംഭം, റഫറണ്ടം, റഫറണ്ടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച്.
നിലവിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിപരീതമായി, പൗരന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിയമമോ രാഷ്ട്രീയ നിർദ്ദേശമോ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
ജനകീയ സംരംഭത്തിന്റെ focus ന്നൽ ആശയത്തിന്റെ അവതരണത്തിലാണെങ്കിലും, ജനസംഖ്യ തുടർന്നുള്ള റഫറണ്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രസക്തി.
ഈ പ്രക്രിയയിൽ‌ നൽ‌കിയ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് തടസ്സങ്ങൾ‌ ഒരു പ്രധാന ഫിൽ‌റ്റർ‌ പ്രവർ‌ത്തനം പൂർ‌ത്തിയാക്കുന്നു: ഭൂരിപക്ഷം പ്രാപ്‌തമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സംരംഭങ്ങൾ‌ - അതായത്, വ്യക്തിഗത അല്ലെങ്കിൽ‌ പ്രത്യേക താൽ‌പ്പര്യങ്ങൾ‌ മാത്രം പിന്തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ‌ വളരെ സാങ്കേതികമായി, 300.000 സിഗ്‌നേച്ചറുകളുടെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല, അതിനാൽ‌ "ഫിൽ‌റ്റർ‌" ട്ട് " ,

ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, കാരണം വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്രവും തുല്യവുമായ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു മാധ്യമ കൗൺസിൽ വഴി അവർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ രണ്ട് തൂണുകളിൽ ഈ പൂരക വ്യവസ്ഥയുടെ വലിയ നേട്ടം ഷസ്റ്റർ കാണുന്നു, അവ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരസ്പരം സ്വതന്ത്രമാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തി പാർലമെന്ററിസവുമായി മത്സരിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഇതുവരെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഘടകവുമായി അത് നിറവേറ്റുന്നു: ജനങ്ങൾ.

ഓസ്ട്രിയയിൽ "ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ നിയമനിർമ്മാണം!"

പ്രശസ്തമായ സംരംഭം (1 ലെവൽ) 30.000 പൗരന്മാർ (നിലവിൽ റഫറണ്ടം ആവശ്യമുള്ള 100.000 ന് എതിരായി) ഒരു കരട് ബില്ലോ നയമോ ദേശീയ കൗൺസിലിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ കൗൺസിൽ മുൻകൈയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയും സംരംഭത്തിന്റെ സ്പോൺസർമാർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് പേരെ നിയമിക്കുകയും വേണം. ദേശീയ കൗൺസിൽ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു റഫറണ്ടം ആരംഭിക്കാം.

നിവേദനം (2 ഘട്ടം) രജിസ്ട്രേഷൻ ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ്, ഓരോ വീട്ടുകാരെയും അഭ്യർത്ഥനയുടെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അറിയിക്കും. 300.000 ൽ നിന്ന് റഫറണ്ടം വിജയകരവും റഫറണ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. റഫറണ്ടത്തിന് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം മുമ്പെങ്കിലും, തുല്യവും സമഗ്രവുമായ വിവരങ്ങളും ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു.

ജനഹിത (3 ലെവൽ) ഭൂരിപക്ഷം തീരുമാനിക്കുന്നു.

നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം - ഉപസംഹാരം

നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം ഓസ്ട്രിയയിലെ ചർച്ചാവിഷയം മാത്രമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, യൂറോപ്പ് കൗൺസിലിന്റെ വെനീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതും ഉയർന്ന പങ്കാളിത്ത നിരക്കും കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളും തത്വത്തിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് സമാനമായി, വോട്ടർമാർക്ക് അവരുടെ വോട്ടും ഫലവും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ ബന്ധം വസ്തുതാപരമായ വോട്ടുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും.

ഈ രീതിയിൽ, ജനസംഖ്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ പറയാനും സജീവമായി രൂപപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കാനും കഴിയണം. നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയകളുടെ ഫലങ്ങളുടെ കൂടുതൽ നിയമസാധുതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫോട്ടോ / വീഡിയോ: ഗെർനോട്ട് സിംഗർ, ഇപ്പോള്, ഓപ്ഷൻ മീഡിയ.

ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർമാർ

ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്?

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

എന്താണ് ഭക്ഷണ കൂപ്പുകൾ?

എന്താണ് ഭക്ഷണ കൂപ്പുകൾ?

പുതിയ ലോകവീക്ഷണം

പുതിയ ലോകവീക്ഷണവും വലിയ പരിവർത്തനവും