in , , ,

സിസ്റ്റം: പുനരാരംഭിക്കുക - അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് മാറ്റേണ്ടത്?

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആഗ്രഹിക്കുന്ന

ഓപ്ഷൻ അഭിപ്രായം

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പതിവായി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. ഈ പ്രസ്താവനകൾ ഒരു നല്ല ഭാവിക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

ആശംസകളും ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കുക!
സാഹസപ്പെട്ടുള്ള

ഫോട്ടോ / വീഡിയോ: Shutterstock.

#1 സിവിൽ സമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം

ഡർച്ച് മരിക്കുന്നു പഷിവിത്യ് രാഷ്ട്രീയം നിർണായകമായ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തമായ ശബ്ദത്തിലും, അടുത്ത ദശകങ്ങളിൽ ഒരു global ർജ്ജസ്വലമായ ആഗോള സിവിൽ സമൂഹം സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് അവകാശങ്ങളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനിടയിൽ, പലരും അടിസ്ഥാനപരവും ക്രിയാത്മകവും ആഗോളവുമായ മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുപുറമെ, രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തിന് പ്രസക്തമായ അവസരങ്ങളില്ല. അതിനാൽ ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വേണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ലിവർ. കുറഞ്ഞത്: ഒരു പങ്കാളിത്ത ബൈൻഡിംഗ് പ്രതീകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു റഫറണ്ടം ആവശ്യമാണ്.

ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ, ഓപ്ഷൻ

ചേർത്തത്

  1. 15 നവംബർ 16.11.2019/XNUMX ന് സോഷ്യോക്രസി & പൊളിറ്റിക്സ് കോൺഗ്രസ് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും?
    https://soziokratie-politik-kongress.at/

#2 പരസ്പരവിരുദ്ധമായ നയ തീരുമാനങ്ങളേക്കാൾ യോജിച്ചതാണ്

ഓസ്ട്രിയയുടെ ട്രാഫിക് ഇന്ന് 70 നേക്കാൾ 1990% കൂടുതൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥാ പരിരക്ഷണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന്, ഈ മൂല്യം അതിവേഗത്തിലും സമൂലമായും കുറയേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഗതാഗത മന്ത്രി ഹൈവേയിൽ ടെമ്പോ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് പരീക്ഷിക്കുന്നു. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു കേസ്. അതിനാൽ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാത്തതും പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം വിവേകശൂന്യമാക്കുന്നതുമായ പലരിൽ ഒന്ന് മാത്രം.

രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കം ആവശ്യമാണ്. പരസ്പരവിരുദ്ധമായതിനുപകരം യോജിപ്പാണ് മുദ്രാവാക്യം. ഉട്ടോപ്യൻ? എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് അജണ്ടയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളും (എസ്ഡിജികൾ) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വീഡൻ ഇതിനകം തന്നെ ദേശീയ, പ്രാദേശിക, പ്രാദേശിക നയങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇടപെടലുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. അജൻഡ 2030 കോമ്പസ് ശരിയായ ദിശയിൽ സജ്ജമാക്കി. നമ്മൾ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം.

തോമസ് മർഡിംഗർ, O കോബറോ - അലയൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ മൂവ്‌മെന്റ്, എസ്ഡിജി വാച്ച് ഓസ്ട്രിയ

ചേർത്തത്

#3 പര്യാപ്തത - മതിയായതിലേക്ക് മടങ്ങുക

ഒരു വ്യക്തിക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും പ്രധാനമായും പുനരുപയോഗ sources ർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും വേണം. ഞങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ഈ ദൗത്യത്തിനായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭ material തിക വളർച്ചയില്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും പൊതു താൽപ്പര്യവും സാമൂഹിക ആനുകൂല്യങ്ങളും (ഉദാ. പെൻഷനുകൾ, പരിചരണം) പോലുള്ള പൊതു സേവന ജോലികളുടെ കൂട്ടായതും ദൃ solid വുമായ വ്യവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബദലുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന തന്ത്രത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടം ആവശ്യമാണ്. വിഭവ കാര്യക്ഷമത, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ബയോ ഇക്കണോമി, ഇക്കോ ഡിസൈൻ, റീസൈക്ലിംഗ്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്നിവ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിഹാരമല്ല. വ്യാവസായിക ലോകത്തിന്റെ ഭാവി വെല്ലുവിളിയെ പര്യാപ്തത എന്ന് വിളിക്കുന്നു: "മതി" എന്നതിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ്!

മത്തിയാസ് നീറ്റ്ഷ്, റിപ്പാനെറ്റ്

ചേർത്തത്

#4 കുത്തൊഴുക്ക് തണുത്തതല്ല

"അത്യാഗ്രഹം വലിയതല്ലെന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതിന് പണം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും നാം പഠിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ആഗോള സമൂഹത്തിൽ ഗുണപരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ദേശീയ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കണം. ചെറുകിട കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കും തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ന്യായമായതും സുരക്ഷിതവുമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലെ അന്തർ‌ദ്ദേശീയമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം മാന്യമായ വരുമാനം.

ഹാർട്ട്വിഗ് കിർനർ, ഫെയർട്രേഡ് ഓസ്ട്രിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

ചേർത്തത്

#5 കാലാവസ്ഥാ നയം പുനരാരംഭിക്കുക

കാലാവസ്ഥാ താപനില 1,5 below C ന് താഴെയായി നിലനിർത്തുന്നതിനും മോശം അവസ്ഥ തടയുന്നതിനും പതിനൊന്ന് വർഷം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് ഐപിസിസി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഹരിതഗൃഹ വാതകം 16 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020 വരെയും 36 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2030 വരെയും കുറയ്ക്കാൻ ഓസ്ട്രിയ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇപ്പോൾത്തന്നെ വളരെ താഴ്ന്ന ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി

- ഉദ്‌വമനം പോലും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥാ നയത്തിന് ഒരു പുതിയ തുടക്കം ആവശ്യമാണ്: പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ, energy ർജ്ജം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നതിനുപകരം, കറുപ്പും നീലയും ഇത് വൻതോതിൽ സമാഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് - energy ർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ വീടുകൾ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനും ഒരു വലിയ പ്രദേശത്ത് ഫോട്ടോ വോൾട്ടെയ്ക്കുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സൈക്ലിംഗ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പൊതുഗതാഗതത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതിനും. കൂടാതെ, 2028 ൽ നിന്നുള്ള ജ്വലന എഞ്ചിൻ ഉള്ള കാറുകളുടെ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ആഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി!

ആദം പാവ്‌ലോഫ്, ഗ്രീൻപീസ് ഓസ്ട്രിയയിലെ കാലാവസ്ഥാ, energy ർജ്ജ വിദഗ്ധൻ

ചേർത്തത്

#6 സാധാരണ വെൽഫെയർ സാമ്പത്തിക

ലാഭവും ലാഭവും പരമാവധിയല്ല, മറിച്ച് സഹകരണം, മാനുഷിക അന്തസ്സ്, ഐക്യദാർ and ്യം, പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരത എന്നിവയാണെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇത് കർഷകരെ ബാധിക്കുന്നു, അവർ വിതരണക്കാരേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം വിലമതിക്കുന്ന ജീവനക്കാരും ഞങ്ങളുടെ ആരാധകരും, ന്യായമായ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ജൈവ ഉൽ‌പന്നം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ഇത് വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു! സുതാര്യമായ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നതിന്, ഓരോ രണ്ട് വർഷത്തിലും ഞങ്ങൾ പൊതു പലിശ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇത് സുസ്ഥിരത അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കമ്പനികൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാവുകയും "ഹരിത കഴുകൽ" ന് അവസരമുണ്ടാകില്ല.

ജോഹന്നാസ് ഗുട്ട്മാൻ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സൊംനെംതൊര്, വക്താവ് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ എക്കണോമി

ചേർത്തത്

#7 ഐക്യദാർ and ്യവും ഐക്യദാർ ity ്യവും ശക്തിപ്പെടുത്തുക

നിലവിലെ പരിഭ്രാന്തി നയം ഞങ്ങളുടെ സമന്വയത്തെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സിവിൽ സമൂഹമായ നമുക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല! വിദ്വേഷ ഭാഷണം സാമൂഹികമായി സ്വീകാര്യമാകുമ്പോഴും എൻ‌ജി‌ഒകൾ കുറ്റവാളികളാകുകയും നിയമവാഴ്ച തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ഉറക്കെ, ഐക്യത്തോടെ പ്രതിഷേധിക്കണം. സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് നിരന്തരം പുതിയ ഉപദ്രവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയം സ്വയം പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്. നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കണം. ഉയർത്തിയ ചൂണ്ടുവിരലിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് കൈകൊണ്ട്. ഐക്യവും ഐക്യദാർ based ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിശ്വാസവും നാം ശക്തിപ്പെടുത്തണം. അസൂയയും അവിശ്വാസവും കൊണ്ട് നമ്മെത്തന്നെ വേർപെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല, യുക്തിരഹിതമായ ആശയങ്ങൾ ജനകീയരുടെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തോടും തലച്ചോറിനോടും പോരാടുന്നു - സാമൂഹിക പ്രണയമില്ലാതെ!

സാറാ കൊട്ടോപുലോസ്, എസ്‍ഒ‌എസ് മനുഷ്യാവകാശ ഓസ്ട്രിയ

ചേർത്തത്

#8 ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വെറും ജീവിത അവസരങ്ങൾ

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, പുനരാരംഭിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥയെ മറികടക്കണം - ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ജീവിതത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ഒരു ശിശു അവകാശ സംഘടനയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇവയെല്ലാം ഉപരിയായി ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം, സമതുലിതമായ പോഷകാഹാരം, ഗുണപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യ പരിചരണം, യുദ്ധത്തിനും അക്രമത്തിനും എതിരായ സംരക്ഷണം, ചൂഷണ (കുട്ടികൾ) ജോലികൾക്കെതിരായ സംരക്ഷണം, അന്തസ്സോടെ സ്വയം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതം എന്നിവയാണ്.

ഗോട്ട്ഫ്രഡ് മെർണി, കിൻഡർനോതിൽഫെ ഓസ്ട്രിയ

ചേർത്തത്

#9 മറ്റൊരു ലോകം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു! എല്ലാവർക്കും നല്ല ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന്

ഞങ്ങളുടെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, പരിധിയില്ലാത്ത വളർച്ച, പരിധിയില്ലാത്ത വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി, സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധി, ദുരുപയോഗ നയങ്ങളുടെ ഉയർച്ച എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നാം അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യണം.

എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു നല്ല ജീവിതം നേടുന്നതിന്, എങ്ങനെ, ആർക്കാണ്, എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്നിവ സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവും ജനാധിപത്യപരവുമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് പൊതുനന്മയെ സേവിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടണം. ഒരു സാമ്പത്തിക മാതൃകയെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല - ലോകമെമ്പാടും സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും സാധുതയുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ അറ്റാക്ക് ഡിക്ലറേഷനിൽ 2010 ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ എങ്ങനെ വ്യക്തമായ വഴികളും തന്ത്രങ്ങളും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡേവിഡ് വാൾച്ച്. അറ്റാക്ക് ഓസ്ട്രിയ

ചേർത്തത്

#10 ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കൃഷി

മാറേണ്ടത് ഇറച്ചി വ്യവസായത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംവിധാനവുമാണ്, ഇത് പ്രധാനമായും വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിൽ പ്രകടമാണ്, തന്മൂലം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയും. ഇത് മൂന്ന് ദീർഘകാല ഇരകളെ വിളിക്കുന്നു: ഒന്നാമതായി മൃഗങ്ങളെ, വില സമ്മർദ്ദം കാരണം ഭയാനകമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടത്ര വേതനം ലഭിക്കാത്തതും മൃഗക്ഷേമമോ പാരിസ്ഥിതികമോ സാമൂഹിക നിലവാരമോ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ മത്സരത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവസാനമായി, എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, വിലകുറഞ്ഞ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ‌ (തീർച്ചയായും വാങ്ങുന്നു), അവ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ‌ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു.

ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ, ഗുണനിലവാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കാർഷികം ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായും, ഈ ഗുണവും ഉപഭോക്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണം. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്കെതിരെ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനുമായി നാല് പാവുകൾ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു - ഓസ്ട്രിയയിൽ പോലും മൃഗക്ഷേമത്തിൽ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ സാധ്യമാണെന്നും അത്യാവശ്യമാണെന്നും മറക്കാതെ.

ഹെലി ഡങ്‌ലർ, നാല് പാസ് സ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റും

ചേർത്തത്

#11 ആളുകളോടും പ്രകൃതിയോടും വിവേകപൂർണ്ണവും വസ്തുത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ സമീപനം

സിസ്റ്റം "റീബൂട്ട്" എന്ന പദം എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം ഇത് അസാധ്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നതിന്, ഒരു "റീബൂട്ട്" പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും പ്രായോഗികതയുടെ പരിധിയിലെത്തുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. പലരും നേരെ വിപരീതമായി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വസ്തുതാപരമായ ഡാറ്റ നമ്മോട് പറയുന്നത്, ഇന്നത്തെപ്പോലെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇതുവരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിത നിലവാരം അഭൂതപൂർവമായ ഉയരങ്ങളിലെത്തി. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇതിന് സിസ്റ്റം പുനരാരംഭിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു നല്ല ആഗോള ഭാവി കൈവരിക്കാൻ മനുഷ്യരോടും പ്രകൃതിയോടും യുക്തിസഹവും വസ്തുത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ ചികിത്സ മതിയാകും.

ആൻഡ്രിയ ബാർഷ്ഡോർഫ്-ഹാഗർ, സിഇഒ കെയർ ഓസ്ട്രിയ

ചേർത്തത്

#12 പുനരുപയോഗ with ർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് system ർജ്ജ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുക

Sector ർജ്ജമേഖലയിൽ നാം ഇപ്പോഴും ഫോസിൽ യുഗത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. പുനരുപയോഗ the ർജ്ജം നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാമെന്നും അവ "കമ്പോളത്തിന് തയ്യാറാകുമ്പോൾ" എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് തികച്ചും തെറ്റായ സമീപനമാണ്. പുനരുപയോഗ with ർജ്ജ സംവിധാനമുള്ള ഒരു system ർജ്ജ സംവിധാനം വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വേണം. കൽക്കരി, വാതകം, എണ്ണ, ആണവോർജ്ജം എന്നിവ ഉടൻ തന്നെ ഈ വിടവ് നികത്തുകയും കഴിയുന്നതും വേഗം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്യും. ഇവ വഴക്കമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ‌, അവ സിസ്റ്റം അനുയോജ്യമല്ല, മാത്രമല്ല അവ ഇനിമേൽ‌ കൊണ്ടുപോകാൻ‌ കഴിയില്ല. "മാർക്കറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി" എന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക്: പുതുക്കാവുന്നവ ഇതിനകം തന്നെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലാണ്, വിലകുറഞ്ഞ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ. ഫോസിൽ energy ർജ്ജമേഖലയിലെ കാലാവസ്ഥാ കൊലയാളികൾക്കായുള്ള വിപണി വികലങ്ങളുടെ കോർണുകോപിയ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ലഭിച്ചാലുടൻ, പുനരുപയോഗ the ർജ്ജം വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിലകുറഞ്ഞതാണ്. അത് turn ർജ്ജ വരുമാനം വളരെ വേഗത്തിലാക്കുകയും energy ർജ്ജം കുറയ്ക്കുകയും ബോണസ് എന്ന നിലയിൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയും ചെയ്യും.

ഐ.ജി വിൻഡ്‌ക്രാഫ്റ്റിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സ്റ്റെഫാൻ മൊയ്‌ഡൽ

ചേർത്തത്

#13 കാലാവസ്ഥാ കൊലയാളി ഗതാഗതത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ക്രമം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ഈ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കണം!

സാമ്രാജ്യത്വ ജീവിതരീതി ഒരു സിസ്റ്റം മാറ്റവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും പരിധിയില്ലാത്ത ചൂഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ജീവിതം അനുവദിക്കുന്നതിനുപകരം കുറച്ച് പേർക്ക് ഭ material തിക സമൃദ്ധിയുടെ ജീവിതം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഓസ്ട്രിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാലാവസ്ഥാ ഘടകമായ ചലനാത്മകതയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ആക്സസ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉൽ‌പാദനവും ഉപഭോഗ രീതിയും മാറണം: അതിനാൽ വലിയ തോതിലുള്ള അടിസ്ഥാന സ projects കര്യ പദ്ധതികളായ ലോബ au ട്ടോബാൻ, എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് എന്നിവ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. തടയേണ്ട വിമാനത്താവളത്തിലെ പിസ്റ്റെ!

"സിസ്റ്റം മാറ്റം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമല്ല"

ചേർത്തത്

#14 കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഇല്ല അക്രമം

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികൾ ഏറ്റവും അടിയന്തിരമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ്? നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം? കഴിക്കാൻ മതിയോ? കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം? വീട്ടിലും ലോകത്തും സമാധാനം? ഉത്തരം എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി: മാനസികവും ശാരീരികവുമായ കുട്ടികൾക്കെതിരായ അക്രമം കുട്ടികളെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നമായി കാണുന്നു. മുതിർന്നവരായ ഞങ്ങൾ അത് കാണണമെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഞങ്ങൾ വേൾഡ് വിഷനിൽ - ലോകമെമ്പാടും, ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദരിദ്രരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് പതുക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയൂ.

സെബാസ്റ്റ്യൻ കോർട്ടി, സിഇഒ വേൾഡ് വിഷൻ ഓസ്ട്രിയ

ചേർത്തത്

#15 നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറണം!

എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ കസ്റ്റഡി, മനുഷ്യരെ നമുക്ക് "നിഷ്ക്രിയ" ജനത, നാമെല്ലാവരും, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം, ജീവിതത്തിന് കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ, നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളുടെ ദുരാചാരത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന വിഭവങ്ങൾ പോലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ!

ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ഈ അസാധുവായ പോയിന്റുകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്:ക്സനുമ്ക്സ. പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ആദ്യം - പച്ച മാമയ്ക്ക് നല്ലത്!ക്സനുമ്ക്സ. പരസ്പരം ഇടപെടുക - ശ്രവിക്കുന്ന സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കുക! ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയവിനിമയം, നിരീക്ഷണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ, വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയിൽഭിന്നത! വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും മാന്യമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക! സിസ്റ്റം മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ്, നമുക്ക് മാറ്റാൻ ശക്തിയുണ്ട്!ക്സനുമ്ക്സ. എല്ലാ ആളുകൾക്കും അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുകഅവരുടെ ജീവിത പരിസ്ഥിതിയുടെ സഹ-രൂപകൽപ്പന അനുവദിക്കുക! തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ, ഈ ഉത്തരവാദിത്തസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ഉടൻ തന്നെ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും വേണം. രാജ്യം സമഗ്രമായി കാണുന്നതിന് - അതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നന്നായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വൈവിധ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ "ശുദ്ധവും പോഷകപരവുമായ" സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പവിഴപ്പുറ്റ് പോലെയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം! ബാലൻസ് ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ, ഒരു ഭാഗം മരിക്കുകയും ഇത് മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു!

നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അനുഭാവപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരെ സംവേദനക്ഷമതയോടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വികസനത്തിന് വൈവിധ്യമാർന്ന ഇടം നൽകുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ആത്മ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഭ citizen ര പൗരനായി, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഭൂമി പൗരനായി വളരുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ അവസരം!തീർച്ചയായും, ഇത് ഈ വിഭവത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുകയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം സ്വന്തം കൈകളിലേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ആൻഡ്രിയ വിൽ‌സൺ, പെഡഗോഗ്, അമ്മയും ചെയർ ആക്ഷനും 21- അനുകൂല പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം

ചേർത്തത്

#16 ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം

കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണവും ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണവുമാണ് പരിസ്ഥിതി നയത്തിന്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ. കാരണം അത് ഭാവിതത്തെയും തുടർന്നുള്ള തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചാണ്. അതിനുള്ള ഘടനകൾ നയം സൃഷ്ടിക്കണം - അത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭാവിയിൽ പ്രൂഫ് ജീവിതത്തിനായി സന്നദ്ധരായ എല്ലാ ശക്തികളുമായും സഖ്യത്തിലാകുകയും വേണം. ഹ്രസ്വകാല ലാഭത്തോടെ പ്രകൃതിയെ തകർക്കുന്നത് വ്യക്തമായ നിരസിക്കൽ നൽകണം.

ഡാഗ്മാർ ബ്രെഷർ, വക്താവ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ യൂണിയൻ

ചേർത്തത്

#17 കാൽപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കുക, കൈയ്യെഴുത്ത് വലുതാക്കുക

നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരും ഭാവി തലമുറകളും ആഗോള സൗത്തിലെ ജനങ്ങളുമാണ്. വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. നിങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക കാൽ‌പാടുകൾ‌ കുറയ്‌ക്കുകയാണെങ്കിൽ‌, നിങ്ങൾ‌ ഒരു യഥാർത്ഥ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുന്നു. പക്ഷേ, അത് മതിയാകില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രതിബദ്ധതയുടെ കൈയ്യടയാളമാണ്. നമ്മൾ ഘടനകൾ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ സുസ്ഥിരത നിലനിൽക്കൂ. ക്ലബ്ബുകൾ, സ്കൂളുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലം എന്നിവയിലെ കരാറുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ തോതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും - ഉദാഹരണത്തിന്, സുസ്ഥിര ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് - അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളുകളിലേക്കും ബസുകളിലേക്കും ട്രെയിനുകളിലേക്കും മാറുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളോടെ. മൊത്തത്തിൽ, സുസ്ഥിരതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു നയത്തിന് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം.

ജർമ്മൻ വാച്ച് ഹാൻഡ് പ്രിന്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ: www.handprint.de

ജർമ്മൻ വാച്ചിന്റെ പരിസ്ഥിതി വികസന സംഘടനയുടെ പ്രസ് വക്താവും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും വികസനത്തിനുമുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടർ സ്റ്റെഫാൻ കോപ്പർ

ചേർത്തത്

#18 ഓസ്ട്രിയയിലെ ഒരു കുട്ടിക്കും കൂടുതൽ കാലം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വളരാൻ അനുവാദമില്ല

324.000 കുട്ടികൾക്കും ക o മാരക്കാർക്കും ദാരിദ്ര്യസാധ്യതയുണ്ട്. അവർക്ക് ജനനസമയത്ത് കുറഞ്ഞ ഭാരം ഉണ്ട്, പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നു, പലപ്പോഴും വയറുവേദന, തലവേദന എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നു. ട്യൂട്ടോറിംഗ്, സപ്പോർട്ട് കോഴ്സുകൾ, ഡിസ്ലെക്സിയയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ ദാരിദ്ര്യ-വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും പകുതിയോളം താങ്ങാനാവില്ല. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ നാളത്തെ പാവപ്പെട്ട മുതിർന്നവരായി മാറും. അത് മാറണം. ഒരു അടിസ്ഥാന ശിശു ആനുകൂല്യത്തോടെ, പ്രതിമാസ തുക, മാതാപിതാക്കളുടെ വരുമാനം കുറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഉയർന്നതാണ്, എല്ലാ കുട്ടികളും ഭ material തികമായി സുരക്ഷിതരാണ്. അതിനാൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും പങ്കാളിത്തവും വികാസവും ഉറപ്പുനൽകാം.

എറിക് ഫെന്നിംഗർ, ഫോക്‌സിൽഫെ ഡയറക്ടർ

ചേർത്തത്

#19 കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ

കുട്ടിക്കാലത്തെ ദാരിദ്ര്യം കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും വൈജ്ഞാനികവും സാമൂഹികവുമായ വികാസത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യം കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം നശിപ്പിക്കുന്നുദാരിദ്ര്യം കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് മികച്ച ഭാവിയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

അങ്ങേയറ്റം ദരിദ്രരായ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ 47% കുട്ടികളാണ്. കുട്ടികളുടെ ദാരിദ്ര്യം ആജീവനാന്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു, കാരണം ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കുട്ടിക്കാലത്താണ് - അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക കഴിവുകൾ, ആരോഗ്യം എന്നിവയിൽ.ദാരിദ്ര്യം ഈ അവസരങ്ങളെ കവർന്നെടുക്കുന്നു.

കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു: ഉദാഹരണത്തിന്, ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അവകാശം, വിദ്യാഭ്യാസം, തലയ്ക്ക് മേൽക്കൂര, വിനോദം, കളി എന്നിവ.ഓരോ കുട്ടിക്കും ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശവും മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശവുമുണ്ട്. ഭാഗ്യവശാൽ, ഞങ്ങളിൽ കുറച്ചുപേർക്ക് വിശപ്പടക്കേണ്ടിവന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുട്ടികളായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കാം.

അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് 60 വർഷങ്ങൾ കൂടി സ്കൂളിൽ പോയാൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും.

കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് സാർവത്രിക സാധുതയുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കാൻ ഈ സാർവത്രിക അവകാശങ്ങൾക്ക് പങ്കിട്ട ബാധ്യതയുണ്ട്.

50.000 കുട്ടികൾക്ക് (ലോകമെമ്പാടും) വളർച്ചയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും അവസരമൊരുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് കാരിത്താസ് ഓസ്ട്രിയ സ്വയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുട്ടികൾ തണുപ്പിന്റെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും കാരുണ്യത്തിലാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു ദുരന്തമാണ്. കുട്ടികളെ അനുവദിക്കുകയോ പഠിക്കാൻ കഴിയുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവരുടെ ജീവിതത്തെയും അവർ വളരുന്ന സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഭാവിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിന്റെ വർത്തമാനവും ഭാവിയുമാണ്, കുട്ടികളെ മറന്ന ഒരു സമൂഹം ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മറക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്.ക്രിസ്റ്റോഫ് ഷ്വീഫർ, കാരിത്താസ് അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽകാര്യങ്ങൾ

ചേർത്തത്

#20 ഫ്ലൈയിംഗ് ഡോക്സ്

നിങ്ങൾക്ക് 20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഓങ്കോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ, സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ p ട്ട്‌പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കുകളെക്കുറിച്ച് ആശുപത്രികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. കാൻസർ രോഗികൾ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള കഠിനമായ യാത്രകളെക്കുറിച്ചും ദീർഘനേരം കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസുകളിൽ താമസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പരാതിപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പൂർണ്ണമായ പുനർവിചിന്തനമാണ്. മരുന്ന് കൂടുതൽ രോഗിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും രോഗിയുടെ അടുത്തേക്ക് "നീങ്ങുന്നതും" ആയിരിക്കണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ നിലവിലുള്ള മൊബൈൽ പാലിയേറ്റീവ് ടീമുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി - ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഡോക്ടർമാർ വരുന്ന ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ ആരംഭിക്കണം (കൂടാതെ അടുത്ത കീമോതെറാപ്പിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ രക്ത സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുക) കൂടാതെ ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ ചികിത്സകളിലേക്കും വീട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ, നിരാശരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവ ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രചോദനകരവും സംതൃപ്‌തിദായകവുമായ ഒരു ജോലി നൽകാനും കാൻസർ രോഗികൾക്ക് അനാവശ്യമായ കാത്തിരിപ്പും താമസ സമയവും ലാഭിക്കാനും അങ്ങനെ വിലയേറിയ ജീവിത സമയം നൽകാനും അവർക്ക് കഴിയും.

ഡോറിസ് കീഫെബർ, ഓസ്ട്രിയൻ കാൻസർ എയ്ഡ്

ചേർത്തത്

#21 ജനനം മുതൽ ആരോഗ്യം

ആരോഗ്യം യാദൃശ്ചികമല്ലെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം. മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ തലമുറകളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ഗർഭപാത്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു! ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ പട്ടിണി, ആഘാതം, പാരിസ്ഥിതിക സമ്മർദ്ദം, വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അക്രമം എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയരാകുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സ്വയം മദ്യവും നിക്കോട്ടിനും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് കുട്ടിയുടെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിലുടനീളം പരിണതഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ... കൂടാതെ അവളുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും.

ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മേൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ചുമത്തരുത്. ഇല്ല, അവ വ്യക്തമായ ഒരു ദൗത്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു: ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാം ചെയ്യാം. വലിയ ആഗോള പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തലമുറയെ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്!

മാർട്ടിന ക്രോന്തലർ, സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആക്ഷൻ തത്സമയം

ചേർത്തത്

#22 അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് മാറ്റേണ്ടത്?

മിസ്റ്റർ, മിസ്സിസ് ഓസ്ട്രിയക്കാർ ടിവി പ്രോഗ്രാമിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കാനും ലോകത്തെ നിന്ദിക്കാനും മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുചെയ്യരുതെന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പോളിസിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരാണ്. തെരുവിൽ അപകർഷതാബോധം - കമ്മ്യൂണിറ്റി എവിടെയാണ്? വിദ്യാഭ്യാസ ദുരിതങ്ങൾ - മന്ത്രി എവിടെയാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്? എന്റെ അയൽക്കാരൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല - സംസ്ഥാന സംയോജന കോഴ്സുകൾ എവിടെയാണ്? പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭരണകൂടം ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പതിവായി കരുതുന്നു.

നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം പരിഹരിച്ചാലോ? സമന്വയവും വിദ്യാഭ്യാസവും പരിസ്ഥിതിയും നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി മികച്ചതാക്കിയാൽ എന്തുചെയ്യും - ഇടപെടുക! "നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്കായി എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കരുത് - നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കുക," ജോൺ എഫ്. കെന്നഡി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആവശ്യമാണ്! ഇത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയില്ല. വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് സംസ്ഥാനത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ. ഒരെണ്ണത്തിനും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് മികച്ച നയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും! ഇത് ഒടുവിൽ അത് മനസിലാക്കുകയും പൗരന്മാരുടെ പ്രതിബദ്ധത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ! എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ "കൂടുതൽ സംസ്ഥാനം" ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഗുന്തർ ലുത്ഷിഞ്ചർ, ഫണ്ട് ശേഖരണ അസോസിയേഷൻ ഓസ്ട്രിയ

ചേർത്തത്

നിങ്ങളുടെ സംഭാവന ചേർക്കുക

ചിതം വീഡിയോ ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് ബാഹ്യ ഉള്ളടക്കം ഉൾച്ചേർക്കുക

ഈ ഫീൽഡ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

ചിത്രം ഇവിടെ വലിച്ചിടുക

അഥവാ

നിങ്ങൾക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മീഡിയ അപ്‌ലോഡ് സാധ്യമല്ല.

URL വഴി ചിത്രം ചേർക്കുക

അനുയോജ്യമായ ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ്: 1200x800px, 72 dpi. പരമാവധി: 2 MB.

പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ...

ഈ ഫീൽഡ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

വീഡിയോ ഇവിടെ ചേർക്കുക

അഥവാ

നിങ്ങൾക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മീഡിയ അപ്‌ലോഡ് സാധ്യമല്ല.

ഉദാ: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

ചേർക്കുക

പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ചില സേവനങ്ങൾ:

അനുയോജ്യമായ ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ്: 1200x800px, 72 dpi. പരമാവധി: 1 MB.

പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ...

ഈ ഫീൽഡ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

ഓഡിയോ ഇവിടെ ചേർക്കുക

അഥവാ

നിങ്ങൾക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മീഡിയ അപ്‌ലോഡ് സാധ്യമല്ല.

ഉദാ: https://soundcloud.com/community/fellowship-wrapup

ചേർക്കുക

പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ചില സേവനങ്ങൾ:

അനുയോജ്യമായ ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ്: 1200x800px, 72 dpi. പരമാവധി: 1 MB.

പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ...

ഈ ഫീൽഡ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

ഉദാ: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ചില സേവനങ്ങൾ:

പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ...

ഓപ്ഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ പോസ്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ചേരുക, നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം പോസ്റ്റുചെയ്യുക!

എഴുതിയത് ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ

ഒരു ദീർഘകാല പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ വളരെക്കാലമായി എന്നോട് തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഇത് ഒരു പത്രപ്രവർത്തന വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കും. അതിനുള്ള എന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം: ഓപ്ഷൻ. ആദർശപരമായ രീതിയിൽ ബദലുകൾ കാണിക്കുന്നതിന് - നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഗുണപരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കായി.
www.option.news/ueber-option-faq/

ഈ പോസ്റ്റ് ശുപാർശചെയ്യണോ?

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

വിവിയൻ വെസ്റ്റ്വുഡ് ഓക്സ്ഫാംസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു # സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സെപ്റ്റംബർ

ലോക ശുചീകരണ ദിനം 2019