Helmutas Melzeris, „Option Medien eU“ įpareigotas nuolat atnaujinti ir tikslinti šią svetainę. Jei vis tiek susidursite su pasenusiu ar netinkamu dalyku, mes būtume dėkingi, jei praneštumėte mums. Nurodykite, kur skaitėte informaciją puslapyje. Tuomet kuo greičiau pasirūpinsime. Prašome atsiųsti savo atsiliepimą šiuo adresu: biuras@dieoption.at.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, atsirandančius dėl netikslumo ar neišsamumo, taip pat už informacijos praradimą ar platinimą internetu, pavyzdžiui, pertraukimus ar pertraukimus. Naudodamiesi interneto formomis, stengiamės kuo labiau sumažinti laukų skaičių. „Helmut Melzer“, „Option Medien eU“ neprisiima jokios atsakomybės už duomenų, užuominų ar idėjų praradimą, naudojant „Helmut Melzer“, „Option Medien eU“.

Svetainės ir visų jos dalių (įskaitant forumus) naudojimui taikoma Naudojimo sąlygos, Jau naudojimasis svetaine reiškia žinių ir sutikimą su šiomis naudojimo sąlygomis.

Bet kokia asmeninė informacija, kurią mums pateikėte atsakyme ar paraiškoje, bus naudojama tik laikantis mūsų privatumo politikos.

Helmutas Melzeris, „Option Media eU“, imsis visų pagrįstų priemonių, kad apsaugotų savo sistemą nuo bet kokio neteisėto naudojimo. Helmutas Melzeris, „Option Media eU“, atsižvelgdamas į dabartinę pažangą, pateiks šiam tikslui tinkamas technologijas ir organizacines priemones. Tačiau jis neatsako už jokius tiesioginius ir (arba) netiesioginius bet kokio pobūdžio nuostolius, padarytus bet kuriam Svetainės vartotojui, atsirandantį dėl neteisėto Trečiųjų šalių sistemos naudojimo.

Helmut Melzer, „Option Media eU“ neprisiima jokios atsakomybės už svetainių, į kurias arba iš kurių nukreipiama hipersaitas ar kita nuoroda, turinį. Trečiųjų šalių siūlomi produktai ar paslaugos bus vertinami pagal tų trečiųjų šalių teikėjų sąlygas.

Bet kokias intelektinės nuosavybės teises į šios svetainės turinį turi „Helmut Melzer“, „Option Medien eU“ ar trečiųjų šalių pardavėjai, kurie patys įdėjo tokį turinį arba iš kurių „Helmut Melzer“, „Option Media eU“ yra sudarę galutinio vartotojo licencijos sutartį.

Kopijuoti, platinti ar kitaip naudoti šią medžiagą be „Helmut Melzer“, „Option Medien eU“, rašytinio sutikimo neleidžiama, nebent kitaip susitarta ar yra numatyta pagal galiojančius įstatymus (pvz., Teisę cituoti), nebent dėl ​​konkretaus turinio reikalaujama kitaip ,

Jei turite klausimų ar problemų dėl svetainės prieinamumo, nedvejodami susisiekite su mumis.