in , ,

WWF Living Planet Talk – ພາດສະຕິກ | WWF ເຢຍລະມັນ


WWF Living Planet Talk – ພາດສະຕິກ

ການບັນທຶກຂອງ WWF Living Planet Talk ຈາກເດືອນພຶດສະພາ 12, 2022 ໃນຫົວຂໍ້ "ພາດສະຕິກ" ແລະວຽກງານແລະການແກ້ໄຂຂອງ WWF.

ການບັນທຶກຂອງ WWF Living Planet Talk ຈາກເດືອນພຶດສະພາ 12, 2022 ໃນຫົວຂໍ້ "ພາດສະຕິກ" ແລະວຽກງານແລະການແກ້ໄຂຂອງ WWF.

0:24 ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
1:12 ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ WWF Living Planet Talk
1:56 ພາດສະຕິກ – ການພັດທະນາທີ່ມີບັນຫາ
4:03 ຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດພາດສະຕິກຕໍ່ລະບົບນິເວດ
13:46 ຂະໜາດຂອງມົນລະພິດພາດສະຕິກທົ່ວໂລກ
15:04 ສາເຫດຂອງມົນລະພິດພາດສະຕິກ
18:52 ການແກ້ໄຂບັນຫາພາດສະຕິກ
20:56 ວຽກງານຂອງ WWF
22:24 ວຽກງານການເມືອງຂອງອົງການ WWF
30:25 ໂຄງການຕົວແບບພາກພື້ນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
39:24 ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການພາດສະຕິກ
42:04 ການ​ຕອບ​ຄໍາ​ຖາມ​ຈາກ​ຜູ້​ຊົມ
58:25 ອຳລາ

ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້