in , ,

WWF Living Planet Talk – ການເລືອກຕັ້ງເອີຣົບ | WWF ເຢຍລະມັນ


WWF Living Planet Talk - ການເລືອກຕັ້ງເອີຣົບ

ການບັນທຶກຂອງ WWF Living Planet Talk ຈາກເດືອນພຶດສະພາ 28, 2024 ກ່ຽວກັບວຽກງານແລະຄວາມສໍາເລັດຂອງ WWF ໃນຂົງເຂດການເມືອງໃນລະດັບເອີຣົບແລະໃນຮອບເຖິງການເລືອກຕັ້ງເອີຣົບກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ WWF Matthias Meissner.

ການບັນທຶກຂອງ WWF Living Planet Talk ຈາກເດືອນພຶດສະພາ 28, 2024 ກ່ຽວກັບວຽກງານແລະຄວາມສໍາເລັດຂອງ WWF ໃນຂົງເຂດການເມືອງໃນລະດັບເອີຣົບແລະໃນຮອບເຖິງການເລືອກຕັ້ງເອີຣົບກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ WWF Matthias Meissner.

0:00 ຫ້ອງລໍຖ້າ
0:43 ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
4:59 ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ WWF Living Planet Talk
14:17 ວິ​ທີ​ການ​ລວມ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ WWF ໄດ້
15:44 ວຽກງານຂອງ WWF ໃນລະດັບເອີຣົບໃນເຂດນະໂຍບາຍ 18:42 ການທົບທວນຄືນຂອງໄລຍະເວລານິຕິກໍາໃນປະຈຸບັນຂອງສະພາເອີຣົບ.
20:48 ຕົວຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະເວລານິຕິບັນຍັດໃນປະຈຸບັນ
28:12 ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ແລະ​ຫົວ​ຫນ້າ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​, ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ການ​ເມືອງ​
31:01 ການຮຽກຮ້ອງຂອງ WWF ຕໍ່ສະພາເອີຣົບທີ່ຈະມາເຖິງ
33:34 ວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃນຮອບເຖິງການເລືອກຕັ້ງເອີຣົບ
37:12 ການ​ຕອບ​ຄໍາ​ຖາມ​ຈາກ​ຜູ້​ຊົມ
56:38 ອຳລາ

ແຫຼ່ງ

ການຄວບຄຸມການເລືອກເຟັ້ນເຢຍລະມັນ


ຂຽນໂດຍ ທາງເລືອກ

ທາງເລືອກແມ່ນເປັນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ເປັນອຸດົມການ, ເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Helmut Melzer. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສະແດງທາງເລືອກໃນທາງບວກໃນທຸກຂົງເຂດແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ - ສ້າງສັນ - ສໍາຄັນ, ໃນແງ່ດີ, ລົງສູ່ໂລກ. ຊຸມຊົນທາງເລືອກແມ່ນອຸທິດຕົນສະເພາະກັບຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້